Bergshaven AS
Juridisk navn:  Bergshaven AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37040446
Storgaten 21 Storgaten 21 Fax:
4876 Grimstad 4876 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 910534211
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/30/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Tor Løvberg As
Regnskapsfører: Agder Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-79.05%
Resultat  
  
-1415.38%
Egenkapital  
  
-2.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.284.000 6.129.000 5.325.000 5.537.000 5.662.000
Resultat: -342.000 26.000 -810.000 -458.000 1.187.000
Egenkapital: 15.065.000 15.406.000 15.380.000 16.190.000 39.448.000
Regnskap for  Bergshaven AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.284.000 6.129.000 5.325.000 5.537.000 5.662.000
Driftskostnader -1.977.000 -6.408.000 -6.793.000 -6.236.000 -6.219.000
Driftsresultat -693.000 -279.000 -1.469.000 -699.000 -557.000
Finansinntekter 351.000 306.000 659.000 242.000 1.744.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 0
Finans 351.000 305.000 659.000 241.000 1.744.000
Resultat før skatt -342.000 26.000 -810.000 -458.000 1.187.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -342.000 26.000 -810.000 -458.000 1.187.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.093.000 13.005.000 14.675.000 17.197.000 34.693.000
Sum omløpsmidler 5.322.000 5.184.000 3.891.000 10.431.000 7.583.000
Sum eiendeler 17.415.000 18.189.000 18.566.000 27.628.000 42.276.000
Sum opptjent egenkapital 0 26.000 0 0 1.187.000
Sum egenkapital 15.065.000 15.406.000 15.380.000 16.190.000 39.448.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.350.000 2.782.000 3.186.000 11.438.000 2.828.000
Sum gjeld og egenkapital 17.415.000 18.188.000 18.566.000 27.628.000 42.275.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 4.730.000 4.649.000 4.724.000 4.277.000
Andre inntekter 1.284.000 1.400.000 676.000 813.000 1.385.000
Driftsinntekter 1.284.000 6.129.000 5.325.000 5.537.000 5.662.000
Varekostnad -4.000 -1.920.000 -1.913.000 -1.897.000 -1.749.000
Lønninger -1.206.000 -2.319.000 -2.454.000 -2.173.000 -2.281.000
Avskrivning -275.000 -549.000 -621.000 -692.000 -706.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -492.000 -1.620.000 -1.805.000 -1.474.000 -1.483.000
Driftskostnader -1.977.000 -6.408.000 -6.793.000 -6.236.000 -6.219.000
Driftsresultat -693.000 -279.000 -1.469.000 -699.000 -557.000
Finansinntekter 351.000 306.000 659.000 242.000 1.744.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 0
Finans 351.000 305.000 659.000 241.000 1.744.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -342.000 26.000 -810.000 -458.000 1.187.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.264.000 10.253.000 11.393.000 11.453.000 11.513.000
Maskiner anlegg 256.000 256.000 256.000 256.000 256.000
Driftsløsøre 354.000 569.000 1.128.000 1.671.000 2.266.000
Sum varige driftsmidler 9.874.000 11.078.000 12.777.000 13.380.000 14.035.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.219.000 1.927.000 1.899.000 3.817.000 20.659.000
Sum anleggsmidler 12.093.000 13.005.000 14.675.000 17.197.000 34.693.000
Varebeholdning 0 0 27.000 12.000 33.000
Kundefordringer 0 316.000 89.000 158.000 89.000
Andre fordringer 58.000 122.000 253.000 247.000 208.000
Sum investeringer 2.396.000 2.670.000 2.772.000 6.816.000 2.443.000
Kasse, bank 2.826.000 2.071.000 744.000 3.195.000 4.809.000
Sum omløpsmidler 5.322.000 5.184.000 3.891.000 10.431.000 7.583.000
Sum eiendeler 17.415.000 18.189.000 18.566.000 27.628.000 42.276.000
Sum opptjent egenkapital 0 26.000 0 0 1.187.000
Sum egenkapital 15.065.000 15.406.000 15.380.000 16.190.000 39.448.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 48.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 193.000 570.000 403.000 227.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 143.000 227.000 212.000 197.000 174.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.203.000 2.362.000 2.405.000 10.790.000 2.427.000
Sum kortsiktig gjeld 2.350.000 2.782.000 3.186.000 11.438.000 2.828.000
Sum gjeld og egenkapital 17.415.000 18.188.000 18.566.000 27.628.000 42.275.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.972.000 2.402.000 705.000 -1.007.000 4.755.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.9 1.2 0.9 2.7
Likviditetsgrad 2 2.3 1.9 1.2 1.0 2.7
Soliditet 86.5 84.7 82.8 58.6 93.3
Resultatgrad - -4.6 -27.6 -12.6 -9.8
Rentedekningsgrad -457.0
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.7 0.1
Total kapitalrentabilitet - 0.1 -4.4 -1.7 2.8
Signatur
29.10.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex