Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergli Mekaniske AS
Juridisk navn:  Bergli Mekaniske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95854114
Fore Fore Fax: 75751855
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 985382751
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/29/2003
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-50.66%
Resultat  
  
-724.19%
Egenkapital  
  
-154.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 488.000 989.000 1.017.000 866.000 1.119.000
Resultat: -387.000 62.000 -333.000 -140.000 135.000
Egenkapital: -637.000 -250.000 -312.000 21.000 161.000
Regnskap for  Bergli Mekaniske AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 488.000 989.000 1.017.000 866.000 1.119.000
Driftskostnader -814.000 -920.000 -1.340.000 -1.002.000 -982.000
Driftsresultat -325.000 69.000 -323.000 -136.000 136.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -61.000 -7.000 -10.000 -4.000 -3.000
Finans -61.000 -7.000 -10.000 -4.000 -2.000
Resultat før skatt -387.000 62.000 -333.000 -140.000 135.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -387.000 62.000 -333.000 -140.000 135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.000 1.000 1.000 -98.000 119.000
Sum omløpsmidler 263.000 308.000 127.000 281.000 378.000
Sum eiendeler 328.000 309.000 128.000 183.000 497.000
Sum opptjent egenkapital -1.187.000 -800.000 -862.000 -529.000 -389.000
Sum egenkapital -637.000 -250.000 -312.000 21.000 161.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 227.000
Sum kortsiktig gjeld 965.000 559.000 440.000 162.000 109.000
Sum gjeld og egenkapital 328.000 309.000 128.000 183.000 497.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 488.000 757.000 938.000 892.000 1.119.000
Andre inntekter 0 232.000 79.000 -26.000 0
Driftsinntekter 488.000 989.000 1.017.000 866.000 1.119.000
Varekostnad -13.000 -17.000 0 -11.000 -52.000
Lønninger 0 -424.000 -502.000 -205.000 -176.000
Avskrivning 0 0 -57.000 -61.000 -97.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -801.000 -479.000 -781.000 -725.000 -657.000
Driftskostnader -814.000 -920.000 -1.340.000 -1.002.000 -982.000
Driftsresultat -325.000 69.000 -323.000 -136.000 136.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -61.000 -7.000 -10.000 -4.000 -3.000
Finans -61.000 -7.000 -10.000 -4.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -387.000 62.000 -333.000 -140.000 135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.000 1.000 1.000 58.000 119.000
Sum varige driftsmidler 1.000 1.000 1.000 58.000 119.000
Sum finansielle anleggsmidler 64.000 0 0 -156.000 0
Sum anleggsmidler 65.000 1.000 1.000 -98.000 119.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 391.000 186.000 57.000 146.000 283.000
Andre fordringer 10.000 74.000 67.000 122.000 88.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 48.000 3.000 14.000 7.000
Sum omløpsmidler 263.000 308.000 127.000 281.000 378.000
Sum eiendeler 328.000 309.000 128.000 183.000 497.000
Sum opptjent egenkapital -1.187.000 -800.000 -862.000 -529.000 -389.000
Sum egenkapital -637.000 -250.000 -312.000 21.000 161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 227.000
Leverandørgjeld 373.000 121.000 191.000 106.000 82.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 67.000 4.000 56.000 27.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 568.000 371.000 245.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 965.000 559.000 440.000 162.000 109.000
Sum gjeld og egenkapital 328.000 309.000 128.000 183.000 497.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -702.000 -251.000 -313.000 119.000 269.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.6 0.3 1.7 3.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 0.3 1.8 3.5
Soliditet -194.2 -80.9 -243.8 11.5 32.4
Resultatgrad -66.6 7 -31.8 -15.7 12.2
Rentedekningsgrad -5.3 9.9 -32.3 -34.0 45.7
Gjeldsgrad -1.5 -2.2 -1.4 7.7 2.1
Total kapitalrentabilitet -99.1 22.3 -252.3 -74.3 27.6
Signatur
23.12.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG. STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR
SEG.
Prokurister
23.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex