Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergh Norway As
Juridisk navn:  Bergh Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33610756
Narverødveien 40 Narverødveien 40 Fax: 33325987
3113 Tønsberg 3113 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 980836843
Aksjekapital: 460.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/7/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS
Regnskapsfører: Stiligheten As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.08%
Resultat  
  
242.13%
Egenkapital  
  
335.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.633.000 6.633.000 5.449.000 5.791.000 7.268.000
Resultat: 587.000 -413.000 -623.000 -94.000 81.000
Egenkapital: 658.000 -279.000 134.000 757.000 839.000
Regnskap for  Bergh Norway As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.633.000 6.633.000 5.449.000 5.791.000 7.268.000
Driftskostnader -6.860.000 -6.876.000 -5.932.000 -5.827.000 -7.106.000
Driftsresultat 773.000 -241.000 -483.000 -37.000 162.000
Finansinntekter 21.000 17.000 5.000 25.000 28.000
Finanskostnader -208.000 -189.000 -144.000 -82.000 -110.000
Finans -187.000 -172.000 -139.000 -57.000 -82.000
Resultat før skatt 587.000 -413.000 -623.000 -94.000 81.000
Skattekostnad 0 0 0 12.000 -20.000
Årsresultat 587.000 -413.000 -623.000 -82.000 61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 35.000 157.000 235.000 300.000
Sum omløpsmidler 2.543.000 3.048.000 2.837.000 2.167.000 2.916.000
Sum eiendeler 2.562.000 3.083.000 2.994.000 2.402.000 3.216.000
Sum opptjent egenkapital 198.000 -729.000 -316.000 307.000 389.000
Sum egenkapital 658.000 -279.000 134.000 757.000 839.000
Sum langsiktig gjeld 524.000 992.000 739.000 935.000 1.167.000
Sum kortsiktig gjeld 1.380.000 2.370.000 2.121.000 710.000 1.211.000
Sum gjeld og egenkapital 2.562.000 3.083.000 2.994.000 2.402.000 3.217.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.633.000 6.633.000 5.449.000 5.791.000 7.268.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.633.000 6.633.000 5.449.000 5.791.000 7.268.000
Varekostnad -4.807.000 -4.221.000 -3.113.000 -2.952.000 -4.505.000
Lønninger -850.000 -1.341.000 -1.597.000 -1.523.000 -1.698.000
Avskrivning -16.000 -106.000 -105.000 -102.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.187.000 -1.208.000 -1.117.000 -1.250.000 -860.000
Driftskostnader -6.860.000 -6.876.000 -5.932.000 -5.827.000 -7.106.000
Driftsresultat 773.000 -241.000 -483.000 -37.000 162.000
Finansinntekter 21.000 17.000 5.000 25.000 28.000
Finanskostnader -208.000 -189.000 -144.000 -82.000 -110.000
Finans -187.000 -172.000 -139.000 -57.000 -82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 587.000 -413.000 -623.000 -82.000 61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 12.000 21.000 29.000
Fast eiendom 0 0 0 64.000 97.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 35.000 128.000 150.000 175.000
Sum varige driftsmidler 19.000 35.000 128.000 214.000 271.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 17.000 0 0
Sum anleggsmidler 19.000 35.000 157.000 235.000 300.000
Varebeholdning 1.451.000 2.057.000 2.086.000 1.512.000 924.000
Kundefordringer 746.000 567.000 536.000 250.000 514.000
Andre fordringer 36.000 34.000 33.000 34.000 1.247.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 310.000 391.000 181.000 371.000 231.000
Sum omløpsmidler 2.543.000 3.048.000 2.837.000 2.167.000 2.916.000
Sum eiendeler 2.562.000 3.083.000 2.994.000 2.402.000 3.216.000
Sum opptjent egenkapital 198.000 -729.000 -316.000 307.000 389.000
Sum egenkapital 658.000 -279.000 134.000 757.000 839.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 924.000 1.350.000 1.153.000 198.000 375.000
Sum langsiktig gjeld 524.000 992.000 739.000 935.000 1.167.000
Leverandørgjeld 145.000 613.000 63.000 288.000 165.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 233.000 306.000 334.000 91.000 163.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 78.000 100.000 572.000 133.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 1.380.000 2.370.000 2.121.000 710.000 1.211.000
Sum gjeld og egenkapital 2.562.000 3.083.000 2.994.000 2.402.000 3.217.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.163.000 678.000 716.000 1.457.000 1.705.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.3 1.3 3.1 2.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.4 0.4 0.9 1.7
Soliditet 25.7 4.5 31.5 26.1
Resultatgrad 10.1 -3.6 -8.9 -0.6 2.2
Rentedekningsgrad 3.7 -1.3 -3.4 -0.5 1.7
Gjeldsgrad 2.9 -12.1 21.3 2.2 2.8
Total kapitalrentabilitet 3 -7.3 -0.5 5.9
Signatur
16.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex