Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergens Rederiforening
Juridisk navn:  Bergens Rederiforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55318116
Postboks 1233 Sentrum Olav Kyrres Gate 11 Fax: 55215201
5811 Bergen 5014 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 838558062
Aksjekapital: 60.797.000 NOK
Etableringsdato: 12/31/1899
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
91.69%
Resultat  
  
139%
Egenkapital  
  
3.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.246.000 650.000 7.282.000 3.437.000 2.827.000
Resultat: 2.190.000 -5.616.000 3.161.000 -1.401.000 -967.000
Egenkapital: 68.783.000 66.593.000 72.210.000 69.049.000 74.774.000
Regnskap for  Bergens Rederiforening
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.246.000 650.000 7.282.000 3.437.000 2.827.000
Driftskostnader -5.888.000 -5.014.000 -4.121.000 -4.838.000 -3.794.000
Driftsresultat -4.643.000 -4.365.000 3.161.000 -1.401.000 -967.000
Finansinntekter 6.833.000 -1.249.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 6.833.000 -1.251.000 0 0 0
Resultat før skatt 2.190.000 -5.616.000 3.161.000 -1.401.000 -967.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.190.000 -5.616.000 3.161.000 -1.401.000 -967.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.927.000 18.975.000 18.879.000 18.879.000 18.879.000
Sum omløpsmidler 55.785.000 53.446.000 58.570.000 55.020.000 56.567.000
Sum eiendeler 74.712.000 72.421.000 77.449.000 73.899.000 75.446.000
Sum opptjent egenkapital 7.986.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 68.783.000 66.593.000 72.210.000 69.049.000 74.774.000
Sum langsiktig gjeld 4.623.000 4.533.000 4.445.000 4.410.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.306.000 1.294.000 794.000 440.000 671.000
Sum gjeld og egenkapital 74.712.000 72.420.000 77.449.000 73.899.000 75.445.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 673.000 575.000 6.698.000 2.855.000 2.212.000
Andre inntekter 573.000 75.000 584.000 582.000 615.000
Driftsinntekter 1.246.000 650.000 7.282.000 3.437.000 2.827.000
Varekostnad -2.348.000 -2.152.000 -35.000 -85.000 0
Lønninger -1.234.000 -1.151.000 0 0 0
Avskrivning -90.000 -88.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.017.000 -687.000 -4.086.000 -4.753.000 -3.794.000
Driftskostnader -5.888.000 -5.014.000 -4.121.000 -4.838.000 -3.794.000
Driftsresultat -4.643.000 -4.365.000 3.161.000 -1.401.000 -967.000
Finansinntekter 6.833.000 -1.249.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 6.833.000 -1.251.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.190.000 -5.616.000 3.161.000 -1.401.000 -967.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 48.000 97.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 48.000 97.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 18.879.000 18.879.000 18.879.000 18.879.000 18.879.000
Sum anleggsmidler 18.927.000 18.975.000 18.879.000 18.879.000 18.879.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 68.000 133.000 0 0 0
Andre fordringer 640.000 1.563.000 688.000 361.000 78.000
Sum investeringer 54.478.000 50.706.000 57.531.000 51.963.000 55.434.000
Kasse, bank 599.000 1.044.000 350.000 2.696.000 1.055.000
Sum omløpsmidler 55.785.000 53.446.000 58.570.000 55.020.000 56.567.000
Sum eiendeler 74.712.000 72.421.000 77.449.000 73.899.000 75.446.000
Sum opptjent egenkapital 7.986.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 68.783.000 66.593.000 72.210.000 69.049.000 74.774.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.623.000 4.533.000 4.445.000 4.410.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.623.000 4.533.000 4.445.000 4.410.000 0
Leverandørgjeld 919.000 840.000 619.000 251.000 460.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 8.000 17.000 25.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 387.000 454.000 166.000 172.000 186.000
Sum kortsiktig gjeld 1.306.000 1.294.000 794.000 440.000 671.000
Sum gjeld og egenkapital 74.712.000 72.420.000 77.449.000 73.899.000 75.445.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.479.000 52.152.000 57.776.000 54.580.000 55.896.000
Likviditetsgrad 1 42.7 41.3 73.8 1 84.3
Likviditetsgrad 2 42.7 41.3 73.8 1 84.4
Soliditet 92.1 9 93.2 93.4 99.1
Resultatgrad -372.6 -671.5 43.4 -40.8 -34.2
Rentedekningsgrad -2182.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.9 -7.8 4.1 -1.9 -1.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex