Bergen Rørinspeksjon Eiendom AS
Juridisk navn:  Bergen Rørinspeksjon Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55933700
Nedbergeveien 15 Vågeleitet 13 Fax:
5178 Loddefjord 5353 Straume
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 978639585
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/1997 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.38%
Resultat  
  
36.68%
Egenkapital  
  
-13.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.213.000 1.230.000 1.365.000 3.053.000 2.520.000
Resultat: 436.000 319.000 211.000 2.050.000 1.030.000
Egenkapital: 4.335.000 4.997.000 4.751.000 4.586.000 3.074.000
Regnskap for  Bergen Rørinspeksjon Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.213.000 1.230.000 1.365.000 3.053.000 2.520.000
Driftskostnader -642.000 -756.000 -990.000 -802.000 -1.192.000
Driftsresultat 572.000 473.000 374.000 2.251.000 1.328.000
Finansinntekter 3.000 2.000 15.000 9.000 4.000
Finanskostnader -139.000 -157.000 -178.000 -210.000 -301.000
Finans -136.000 -155.000 -163.000 -201.000 -297.000
Resultat før skatt 436.000 319.000 211.000 2.050.000 1.030.000
Skattekostnad -98.000 -72.000 -47.000 -538.000 -278.000
Årsresultat 338.000 246.000 164.000 1.512.000 752.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.253.000 9.816.000 9.505.000 7.490.000 8.020.000
Sum omløpsmidler 810.000 1.385.000 2.418.000 4.613.000 2.775.000
Sum eiendeler 10.063.000 11.201.000 11.923.000 12.103.000 10.795.000
Sum opptjent egenkapital 4.135.000 4.797.000 4.551.000 4.386.000 2.874.000
Sum egenkapital 4.335.000 4.997.000 4.751.000 4.586.000 3.074.000
Sum langsiktig gjeld 5.540.000 6.007.000 6.487.000 6.937.000 7.276.000
Sum kortsiktig gjeld 188.000 197.000 685.000 579.000 445.000
Sum gjeld og egenkapital 10.063.000 11.201.000 11.923.000 12.102.000 10.795.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.213.000 1.230.000 1.365.000 1.653.000 2.520.000
Andre inntekter 0 0 0 1.400.000 0
Driftsinntekter 1.213.000 1.230.000 1.365.000 3.053.000 2.520.000
Varekostnad 0 -16.000 -141.000 -5.000 0
Lønninger 0 0 -17.000 0 0
Avskrivning -563.000 -667.000 -584.000 -530.000 -511.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -79.000 -73.000 -248.000 -267.000 -681.000
Driftskostnader -642.000 -756.000 -990.000 -802.000 -1.192.000
Driftsresultat 572.000 473.000 374.000 2.251.000 1.328.000
Finansinntekter 3.000 2.000 15.000 9.000 4.000
Finanskostnader -139.000 -157.000 -178.000 -210.000 -301.000
Finans -136.000 -155.000 -163.000 -201.000 -297.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 338.000 246.000 164.000 1.512.000 752.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.233.000 9.753.000 9.291.000 7.121.000 7.437.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 63.000 214.000 368.000 583.000
Sum varige driftsmidler 9.253.000 9.816.000 9.505.000 7.490.000 8.020.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.253.000 9.816.000 9.505.000 7.490.000 8.020.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 26.000 26.000 26.000 157.000 168.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 784.000 1.359.000 2.392.000 4.456.000 2.607.000
Sum omløpsmidler 810.000 1.385.000 2.418.000 4.613.000 2.775.000
Sum eiendeler 10.063.000 11.201.000 11.923.000 12.103.000 10.795.000
Sum opptjent egenkapital 4.135.000 4.797.000 4.551.000 4.386.000 2.874.000
Sum egenkapital 4.335.000 4.997.000 4.751.000 4.586.000 3.074.000
Sum avsetninger til forpliktelser 52.000 91.000 152.000 198.000 157.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.540.000 6.007.000 6.487.000 6.937.000 7.276.000
Leverandørgjeld 2.000 2.000 660.000 23.000 40.000
Betalbar skatt 137.000 133.000 93.000 496.000 286.000
Skyldig offentlige avgifter 49.000 50.000 -82.000 43.000 92.000
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 12.000 15.000 17.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 188.000 197.000 685.000 579.000 445.000
Sum gjeld og egenkapital 10.063.000 11.201.000 11.923.000 12.102.000 10.795.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 622.000 1.188.000 1.733.000 4.034.000 2.330.000
Likviditetsgrad 1 4.3 7 3.5 8.0 6.2
Likviditetsgrad 2 4.3 7 3.5 8.0 6.3
Soliditet 43.1 44.6 39.8 37.9 28.5
Resultatgrad 47.2 38.5 27.4 73.7 52.7
Rentedekningsgrad 4.1 3 2.1 10.8 4.4
Gjeldsgrad 1.3 1.2 1.5 1.6 2.5
Total kapitalrentabilitet 5.7 4.2 3.3 18.7 12.3
Signatur
16.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex