Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergen Omegn Eiendomsmegling AS
Juridisk navn:  Bergen Omegn Eiendomsmegling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55287000
Postboks 91 Torggata 3 Fax: 55286560
5202 Os 5200 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 992095784
Aksjekapital: 425.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/18/2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: grs eiendomsmegling as
Revisor: Revisor-Partner AS
Regnskapsfører: Ecit Os As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.1%
Resultat  
  
59.52%
Egenkapital  
  
-17.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.147.000 4.143.000 4.324.000 4.455.000 3.705.000
Resultat: -51.000 -126.000 -193.000 119.000 72.000
Egenkapital: 243.000 294.000 420.000 613.000 500.000
Regnskap for  Bergen Omegn Eiendomsmegling AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.147.000 4.143.000 4.324.000 4.455.000 3.705.000
Driftskostnader -4.203.000 -4.251.000 -4.542.000 -4.363.000 -3.654.000
Driftsresultat -56.000 -107.000 -219.000 92.000 50.000
Finansinntekter 29.000 5.000 33.000 28.000 24.000
Finanskostnader -23.000 -24.000 -7.000 -1.000 -2.000
Finans 6.000 -19.000 26.000 27.000 22.000
Resultat før skatt -51.000 -126.000 -193.000 119.000 72.000
Skattekostnad 0 0 0 -6.000 0
Årsresultat -51.000 -126.000 -193.000 113.000 72.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 358.000 386.000 491.000 0 0
Sum omløpsmidler 953.000 1.103.000 1.065.000 1.408.000 1.237.000
Sum eiendeler 1.311.000 1.489.000 1.556.000 1.408.000 1.237.000
Sum opptjent egenkapital -182.000 -131.000 -5.000 188.000 75.000
Sum egenkapital 243.000 294.000 420.000 613.000 500.000
Sum langsiktig gjeld 374.000 442.000 517.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 693.000 752.000 619.000 795.000 737.000
Sum gjeld og egenkapital 1.310.000 1.488.000 1.556.000 1.408.000 1.237.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.957.000 4.105.000 4.309.000 4.434.000 3.705.000
Andre inntekter 190.000 38.000 15.000 21.000 0
Driftsinntekter 4.147.000 4.143.000 4.324.000 4.455.000 3.705.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.326.000 -2.386.000 -2.861.000 -2.374.000 -1.984.000
Avskrivning -105.000 -105.000 -35.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.772.000 -1.760.000 -1.646.000 -1.989.000 -1.670.000
Driftskostnader -4.203.000 -4.251.000 -4.542.000 -4.363.000 -3.654.000
Driftsresultat -56.000 -107.000 -219.000 92.000 50.000
Finansinntekter 29.000 5.000 33.000 28.000 24.000
Finanskostnader -23.000 -24.000 -7.000 -1.000 -2.000
Finans 6.000 -19.000 26.000 27.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -51.000 -126.000 -193.000 113.000 72.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 281.000 386.000 491.000 0 0
Sum varige driftsmidler 281.000 386.000 491.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 77.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 358.000 386.000 491.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 739.000 909.000 622.000 1.026.000 1.129.000
Andre fordringer 46.000 36.000 33.000 17.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 167.000 158.000 410.000 365.000 87.000
Sum omløpsmidler 953.000 1.103.000 1.065.000 1.408.000 1.237.000
Sum eiendeler 1.311.000 1.489.000 1.556.000 1.408.000 1.237.000
Sum opptjent egenkapital -182.000 -131.000 -5.000 188.000 75.000
Sum egenkapital 243.000 294.000 420.000 613.000 500.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 374.000 442.000 517.000 0 0
Leverandørgjeld 102.000 119.000 173.000 176.000 195.000
Betalbar skatt 0 0 0 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 359.000 397.000 189.000 363.000 325.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 232.000 236.000 258.000 250.000 217.000
Sum kortsiktig gjeld 693.000 752.000 619.000 795.000 737.000
Sum gjeld og egenkapital 1.310.000 1.488.000 1.556.000 1.408.000 1.237.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 260.000 351.000 446.000 613.000 500.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.7 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.7 1.8 1.7
Soliditet 18.5 19.8 2 43.5 40.4
Resultatgrad -1.4 -2.6 -5.1 2.1 1.3
Rentedekningsgrad -2.4 -4.5 -31.3 9 37.0
Gjeldsgrad 4.4 4.1 2.7 1.3 1.5
Total kapitalrentabilitet -2.1 -6.9 8.5 6.0
Signatur
10.12.2008
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex