Bergen Brannhistoriske Stiftelse
Juridisk navn:  Bergen Brannhistoriske Stiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53030000
C/O Bymuseet I Bergen Postboks 4052 Sandviken Fax: 53030092
5835 Bergen 5835 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 979962061
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/1988
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-9.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -6.000 0 0 -4.000 -210.000
Egenkapital: 60.000 66.000 66.000 66.000 70.000
Regnskap for  Bergen Brannhistoriske Stiftelse
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 0 0 -4.000 -210.000
Driftsresultat -6.000 0 0 -4.000 -210.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -6.000 0 0 -4.000 -210.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 0 0 -4.000 -210.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 60.000 66.000 66.000 66.000 70.000
Sum eiendeler 60.000 66.000 66.000 66.000 70.000
Sum opptjent egenkapital 30.000 36.000 36.000 36.000 40.000
Sum egenkapital 60.000 66.000 66.000 66.000 70.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 60.000 66.000 66.000 66.000 70.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 -210.000
Andre driftskostnader -6.000 0 0 -4.000 0
Driftskostnader -6.000 0 0 -4.000 -210.000
Driftsresultat -6.000 0 0 -4.000 -210.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 0 0 -4.000 -210.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 60.000 66.000 66.000 66.000 70.000
Sum omløpsmidler 60.000 66.000 66.000 66.000 70.000
Sum eiendeler 60.000 66.000 66.000 66.000 70.000
Sum opptjent egenkapital 30.000 36.000 36.000 36.000 40.000
Sum egenkapital 60.000 66.000 66.000 66.000 70.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 60.000 66.000 66.000 66.000 70.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 60.000 66.000 66.000 66.000 70.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 -6.1 -300.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex