Bergen Apollon AS
Juridisk navn:  Bergen Apollon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55315943
Nygårdsgaten 2A Nygårdsgaten 2A Fax: 55315808
5015 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 945830751
Aksjekapital: 115.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 11/3/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Collegium Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.21%
Resultat  
  
-47.15%
Egenkapital  
  
13.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.606.000 10.479.000 10.637.000 10.569.000 4.801.000
Resultat: 167.000 316.000 184.000 418.000 179.000
Egenkapital: 1.050.000 927.000 688.000 259.000 -353.000
Regnskap for  Bergen Apollon AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.606.000 10.479.000 10.637.000 10.569.000 4.801.000
Driftskostnader -10.432.000 -10.155.000 -10.435.000 -10.120.000 -4.563.000
Driftsresultat 175.000 324.000 201.000 450.000 239.000
Finansinntekter 1.000 3.000 4.000 5.000 1.000
Finanskostnader -9.000 -11.000 -21.000 -36.000 -60.000
Finans -8.000 -8.000 -17.000 -31.000 -59.000
Resultat før skatt 167.000 316.000 184.000 418.000 179.000
Skattekostnad -44.000 -78.000 -57.000 -3.000 0
Årsresultat 123.000 239.000 127.000 414.000 179.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 104.000 137.000 139.000 173.000 132.000
Sum omløpsmidler 2.294.000 2.160.000 1.851.000 1.959.000 716.000
Sum eiendeler 2.398.000 2.297.000 1.990.000 2.132.000 848.000
Sum opptjent egenkapital 648.000 524.000 285.000 159.000 -453.000
Sum egenkapital 1.050.000 927.000 688.000 259.000 -353.000
Sum langsiktig gjeld 112.000 154.000 226.000 299.000 418.000
Sum kortsiktig gjeld 1.236.000 1.217.000 1.076.000 1.575.000 784.000
Sum gjeld og egenkapital 2.399.000 2.298.000 1.990.000 2.133.000 849.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.573.000 10.479.000 10.637.000 10.462.000 4.787.000
Andre inntekter 34.000 0 0 108.000 14.000
Driftsinntekter 10.606.000 10.479.000 10.637.000 10.569.000 4.801.000
Varekostnad -5.611.000 -5.533.000 -5.998.000 -5.932.000 -3.393.000
Lønninger -3.059.000 -3.085.000 -2.883.000 -2.809.000 -638.000
Avskrivning -50.000 -65.000 -67.000 -101.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.712.000 -1.472.000 -1.487.000 -1.278.000 -520.000
Driftskostnader -10.432.000 -10.155.000 -10.435.000 -10.120.000 -4.563.000
Driftsresultat 175.000 324.000 201.000 450.000 239.000
Finansinntekter 1.000 3.000 4.000 5.000 1.000
Finanskostnader -9.000 -11.000 -21.000 -36.000 -60.000
Finans -8.000 -8.000 -17.000 -31.000 -59.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 123.000 239.000 127.000 414.000 179.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 2.000 10.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 63.000 88.000 104.000 151.000 23.000
Sum varige driftsmidler 63.000 88.000 104.000 151.000 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 34.000 47.000 25.000 22.000 109.000
Sum anleggsmidler 104.000 137.000 139.000 173.000 132.000
Varebeholdning 1.240.000 1.109.000 940.000 836.000 609.000
Kundefordringer 12.000 79.000 39.000 25.000 0
Andre fordringer 223.000 240.000 280.000 255.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 819.000 733.000 592.000 843.000 71.000
Sum omløpsmidler 2.294.000 2.160.000 1.851.000 1.959.000 716.000
Sum eiendeler 2.398.000 2.297.000 1.990.000 2.132.000 848.000
Sum opptjent egenkapital 648.000 524.000 285.000 159.000 -453.000
Sum egenkapital 1.050.000 927.000 688.000 259.000 -353.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 219.000
Sum langsiktig gjeld 112.000 154.000 226.000 299.000 418.000
Leverandørgjeld 275.000 362.000 179.000 416.000 345.000
Betalbar skatt 49.000 69.000 67.000 8.000 0
Skyldig offentlige avgifter 429.000 393.000 436.000 364.000 94.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 482.000 392.000 393.000 787.000 125.000
Sum kortsiktig gjeld 1.236.000 1.217.000 1.076.000 1.575.000 784.000
Sum gjeld og egenkapital 2.399.000 2.298.000 1.990.000 2.133.000 849.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.058.000 943.000 775.000 384.000 -68.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.8 1.7 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.8 0.8 0.2
Soliditet 43.8 40.3 34.6 12.1 -41.6
Resultatgrad 1.7 3.1 1.9 4.3 5.0
Rentedekningsgrad 19.4 29.5 9.6 12.6 4.0
Gjeldsgrad 1.3 1.5 1.9 7.2 -3.4
Total kapitalrentabilitet 7.3 14.2 10.3 21.3 28.3
Signatur
21.06.2016
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Prokurister
21.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex