Berg & Wigum AS
Juridisk navn:  Berg & Wigum AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73537600
Fossegrenda 30 B Fossegrenda 30 B Fax: 73537601
7038 Trondheim 7038 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 910483285
Aksjekapital: 139.000 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 1/23/1954
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.02%
Resultat  
  
-4.94%
Egenkapital  
  
-1.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 43.847.000 44.751.000 43.358.000 38.867.000 37.963.000
Resultat: 5.832.000 6.135.000 6.931.000 6.034.000 5.999.000
Egenkapital: 10.040.000 10.234.000 5.179.000 4.615.000 4.312.000
Regnskap for  Berg & Wigum AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 43.847.000 44.751.000 43.358.000 38.867.000 37.963.000
Driftskostnader -38.088.000 -38.669.000 -36.510.000 -32.900.000 -32.067.000
Driftsresultat 5.759.000 6.081.000 6.848.000 5.967.000 5.895.000
Finansinntekter 73.000 56.000 83.000 68.000 107.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -3.000
Finans 73.000 55.000 83.000 67.000 104.000
Resultat før skatt 5.832.000 6.135.000 6.931.000 6.034.000 5.999.000
Skattekostnad -1.301.000 -1.439.000 -1.687.000 -1.571.000 -1.686.000
Årsresultat 4.532.000 4.697.000 5.244.000 4.463.000 4.313.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 497.000 556.000 633.000 667.000 614.000
Sum omløpsmidler 18.840.000 19.173.000 19.742.000 17.249.000 16.631.000
Sum eiendeler 19.337.000 19.729.000 20.375.000 17.916.000 17.245.000
Sum opptjent egenkapital 9.281.000 9.475.000 4.779.000 4.215.000 3.912.000
Sum egenkapital 10.040.000 10.234.000 5.179.000 4.615.000 4.312.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.297.000 9.495.000 15.196.000 13.302.000 12.933.000
Sum gjeld og egenkapital 19.337.000 19.729.000 20.375.000 17.917.000 17.245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.847.000 44.682.000 43.152.000 38.867.000 37.963.000
Andre inntekter 0 69.000 206.000 0 0
Driftsinntekter 43.847.000 44.751.000 43.358.000 38.867.000 37.963.000
Varekostnad -10.723.000 -12.041.000 -11.705.000 -10.060.000 -11.207.000
Lønninger -21.653.000 -20.223.000 -19.528.000 -18.185.000 -16.188.000
Avskrivning -18.000 -29.000 -114.000 -195.000 -311.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.694.000 -6.376.000 -5.163.000 -4.460.000 -4.361.000
Driftskostnader -38.088.000 -38.669.000 -36.510.000 -32.900.000 -32.067.000
Driftsresultat 5.759.000 6.081.000 6.848.000 5.967.000 5.895.000
Finansinntekter 73.000 56.000 83.000 68.000 107.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -3.000
Finans 73.000 55.000 83.000 67.000 104.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -4.680.000 -4.160.000 -3.957.000
Årsresultat 4.532.000 4.697.000 5.244.000 4.463.000 4.313.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 35.000 76.000 124.000 153.000 141.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 18.000 47.000 161.000 269.000
Sum varige driftsmidler 0 18.000 47.000 161.000 269.000
Sum finansielle anleggsmidler 462.000 462.000 462.000 354.000 204.000
Sum anleggsmidler 497.000 556.000 633.000 667.000 614.000
Varebeholdning 704.000 793.000 752.000 758.000 655.000
Kundefordringer 9.067.000 8.881.000 10.673.000 7.604.000 8.694.000
Andre fordringer 595.000 945.000 1.007.000 882.000 749.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.474.000 8.555.000 7.310.000 8.005.000 6.534.000
Sum omløpsmidler 18.840.000 19.173.000 19.742.000 17.249.000 16.631.000
Sum eiendeler 19.337.000 19.729.000 20.375.000 17.916.000 17.245.000
Sum opptjent egenkapital 9.281.000 9.475.000 4.779.000 4.215.000 3.912.000
Sum egenkapital 10.040.000 10.234.000 5.179.000 4.615.000 4.312.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.481.000 1.874.000 2.335.000 1.799.000 1.688.000
Betalbar skatt 1.259.000 1.391.000 1.659.000 1.584.000 1.826.000
Skyldig offentlige avgifter 3.555.000 3.139.000 3.102.000 2.707.000 2.818.000
Utbytte 0 0 -4.680.000 -4.160.000 -3.957.000
Annen kortsiktig gjeld 3.003.000 3.091.000 3.419.000 3.053.000 2.643.000
Sum kortsiktig gjeld 9.297.000 9.495.000 15.196.000 13.302.000 12.933.000
Sum gjeld og egenkapital 19.337.000 19.729.000 20.375.000 17.917.000 17.245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.543.000 9.678.000 4.546.000 3.947.000 3.698.000
Likviditetsgrad 1 2 2 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 2 1.9 1.2 1.2 1.3
Soliditet 51.9 51.9 25.4 25.8 25.0
Resultatgrad 13.1 13.6 15.8 15.4 15.5
Rentedekningsgrad 6 5 2000.7
Gjeldsgrad 0.9 0.9 2.9 2.9 3.0
Total kapitalrentabilitet 30.2 31.1 3 33.7 34.8
Signatur
24.03.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex