Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Berg Kollemos Stiftelse
Juridisk navn:  Berg Kollemos Stiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Gunnar Magnus Eikeland Tollebakkveien 45 Fax:
4595 Tingvatn 4595 Tingvatn
Fylke: Kommune:
Agder Hægebostad
Org.nr: 975877396
Aksjekapital: 434.362 NOK
Etableringsdato: 7/2/1992 1
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjon Sør AS
Regnskapsfører: Hægebostad Regnskapskontor Ånen Sind
Utvikling:
Omsetning  
  
36.61%
Resultat  
  
-5.75%
Egenkapital  
  
51.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 250.000 183.000 179.000 312.000 189.000
Resultat: 82.000 87.000 -80.000 203.000 58.000
Egenkapital: -76.000 -158.000 -246.000 -166.000 -369.000
Regnskap for  Berg Kollemos Stiftelse
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 250.000 183.000 179.000 312.000 189.000
Driftskostnader -145.000 -70.000 -233.000 -80.000 -93.000
Driftsresultat 106.000 112.000 -54.000 232.000 96.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader -26.000 -25.000 -27.000 -29.000 -38.000
Finans -24.000 -25.000 -26.000 -29.000 -37.000
Resultat før skatt 82.000 87.000 -80.000 203.000 58.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 82.000 87.000 -80.000 203.000 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 483.000 481.000 481.000 481.000 481.000
Sum omløpsmidler 230.000 213.000 187.000 331.000 182.000
Sum eiendeler 713.000 694.000 668.000 812.000 663.000
Sum opptjent egenkapital -511.000 -593.000 -680.000 -600.000 -803.000
Sum egenkapital -76.000 -158.000 -246.000 -166.000 -369.000
Sum langsiktig gjeld 789.000 852.000 914.000 975.000 1.032.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 4.000 0
Sum gjeld og egenkapital 712.000 693.000 668.000 813.000 663.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.000 0 3.000 40.000 11.000
Andre inntekter 211.000 183.000 176.000 272.000 178.000
Driftsinntekter 250.000 183.000 179.000 312.000 189.000
Varekostnad -19.000 -8.000 -13.000 -6.000 -45.000
Lønninger -5.000 -3.000 -10.000 -3.000 -4.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -121.000 -59.000 -210.000 -71.000 -44.000
Driftskostnader -145.000 -70.000 -233.000 -80.000 -93.000
Driftsresultat 106.000 112.000 -54.000 232.000 96.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader -26.000 -25.000 -27.000 -29.000 -38.000
Finans -24.000 -25.000 -26.000 -29.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 82.000 87.000 -80.000 203.000 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 459.000 459.000 454.000 454.000 454.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 459.000 459.000 454.000 454.000 454.000
Sum finansielle anleggsmidler 24.000 22.000 27.000 27.000 27.000
Sum anleggsmidler 483.000 481.000 481.000 481.000 481.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 6.000 6.000 0 6.000 14.000
Sum investeringer 1.000 1.000 0 0 0
Kasse, bank 224.000 206.000 187.000 325.000 169.000
Sum omløpsmidler 230.000 213.000 187.000 331.000 182.000
Sum eiendeler 713.000 694.000 668.000 812.000 663.000
Sum opptjent egenkapital -511.000 -593.000 -680.000 -600.000 -803.000
Sum egenkapital -76.000 -158.000 -246.000 -166.000 -369.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 789.000 852.000 914.000 975.000 1.032.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 4.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 4.000 0
Sum gjeld og egenkapital 712.000 693.000 668.000 813.000 663.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 230.000 213.000 187.000 327.000 182.000
Likviditetsgrad 1 82.8
Likviditetsgrad 2 0 0 0 82.8 0.0
Soliditet -10.7 -22.8 -36.8 -20.4 -55.7
Resultatgrad 42.4 61.2 -30.2 74.4 50.8
Rentedekningsgrad 4.1 4.5 8 2.6
Gjeldsgrad -10.4 -5.4 -3.7 -5.9 -2.8
Total kapitalrentabilitet 15.1 16.1 -7.9 28.5 14.6
Signatur
28.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex