Berg Hansen Reisebureau Agder AS
Juridisk navn:  Berg Hansen Reisebureau Agder AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38120000
Postboks 789 Rådhusgata 3 Fax: 38120009
4666 Kristiansand S 4611 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 979512732
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 12/1/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.27%
Resultat  
  
18.36%
Egenkapital  
  
0.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 36.014.000 34.874.000 38.088.000 40.638.000 40.007.000
Resultat: 7.206.000 6.088.000 7.514.000 8.328.000 11.643.000
Egenkapital: 6.162.000 6.133.000 6.129.000 6.268.000 3.336.000
Regnskap for  Berg Hansen Reisebureau Agder AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 36.014.000 34.874.000 38.088.000 40.638.000 40.007.000
Driftskostnader -29.386.000 -29.356.000 -31.298.000 -32.660.000 -28.862.000
Driftsresultat 6.629.000 5.517.000 6.791.000 7.978.000 11.145.000
Finansinntekter 696.000 711.000 862.000 459.000 560.000
Finanskostnader -118.000 -140.000 -139.000 -110.000 -61.000
Finans 578.000 571.000 723.000 349.000 499.000
Resultat før skatt 7.206.000 6.088.000 7.514.000 8.328.000 11.643.000
Skattekostnad -1.667.000 -1.479.000 -1.897.000 -2.287.000 -3.163.000
Årsresultat 5.540.000 4.609.000 5.617.000 6.041.000 8.481.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 291.000 266.000 337.000 373.000 308.000
Sum omløpsmidler 27.975.000 31.945.000 32.459.000 32.369.000 30.445.000
Sum eiendeler 28.266.000 32.211.000 32.796.000 32.742.000 30.753.000
Sum opptjent egenkapital 4.162.000 4.133.000 4.129.000 4.268.000 1.336.000
Sum egenkapital 6.162.000 6.133.000 6.129.000 6.268.000 3.336.000
Sum langsiktig gjeld 7.545.000 6.284.000 8.461.000 9.683.000 11.712.000
Sum kortsiktig gjeld 14.560.000 19.794.000 18.206.000 16.792.000 15.705.000
Sum gjeld og egenkapital 28.267.000 32.211.000 32.796.000 32.743.000 30.753.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.014.000 34.874.000 38.088.000 40.638.000 40.007.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 36.014.000 34.874.000 38.088.000 40.638.000 40.007.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -21.335.000 -21.439.000 -22.333.000 -23.740.000 -21.084.000
Avskrivning -45.000 -46.000 -58.000 -335.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.006.000 -7.871.000 -8.907.000 -8.585.000 -7.698.000
Driftskostnader -29.386.000 -29.356.000 -31.298.000 -32.660.000 -28.862.000
Driftsresultat 6.629.000 5.517.000 6.791.000 7.978.000 11.145.000
Finansinntekter 696.000 711.000 862.000 459.000 560.000
Finanskostnader -118.000 -140.000 -139.000 -110.000 -61.000
Finans 578.000 571.000 723.000 349.000 499.000
Konsernbidrag -5.511.000 -4.605.000 -5.756.000 -6.110.000 -8.559.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.540.000 4.609.000 5.617.000 6.041.000 8.481.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 168.000 189.000 214.000 192.000 81.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 123.000 77.000 123.000 181.000 227.000
Sum varige driftsmidler 123.000 77.000 123.000 181.000 227.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 291.000 266.000 337.000 373.000 308.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.423.000 8.895.000 7.519.000 9.466.000 6.984.000
Andre fordringer 1.996.000 917.000 1.625.000 2.266.000 2.851.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.556.000 22.134.000 23.314.000 20.637.000 20.610.000
Sum omløpsmidler 27.975.000 31.945.000 32.459.000 32.369.000 30.445.000
Sum eiendeler 28.266.000 32.211.000 32.796.000 32.742.000 30.753.000
Sum opptjent egenkapital 4.162.000 4.133.000 4.129.000 4.268.000 1.336.000
Sum egenkapital 6.162.000 6.133.000 6.129.000 6.268.000 3.336.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.545.000 6.284.000 8.461.000 9.683.000 11.712.000
Leverandørgjeld 9.152.000 14.972.000 12.756.000 11.735.000 11.502.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.540.000 1.570.000 1.380.000 1.384.000 1.495.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.868.000 3.252.000 4.070.000 3.672.000 2.708.000
Sum kortsiktig gjeld 14.560.000 19.794.000 18.206.000 16.792.000 15.705.000
Sum gjeld og egenkapital 28.267.000 32.211.000 32.796.000 32.743.000 30.753.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.415.000 12.151.000 14.253.000 15.577.000 14.740.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.6 1.8 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 1.9 1.6 1.8 2.0 2.0
Soliditet 21.8 1 18.7 19.1 10.8
Resultatgrad 18.4 15.8 17.8 19.6 27.9
Rentedekningsgrad 56.2 39.4 48.9 76.7 191.9
Gjeldsgrad 3.6 4.3 4.4 4.2 8.2
Total kapitalrentabilitet 25.9 19.3 23.3 25.8 38.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex