Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Berg1 Eiendom As
Juridisk navn:  Berg1 Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92012056
Olsvikåsen 10 Olsvikåsen 10 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 911725789
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/21/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Reed Skagen Ii As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
2716.67%
Egenkapital  
  
1327.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 469.000 0 0 0 0
Resultat: 314.000 -12.000 0 0 0
Egenkapital: 257.000 18.000 30.000 30.000 35.000
Regnskap for  Berg1 Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 469.000 0 0 0 0
Driftskostnader -155.000 -12.000 0 0 0
Driftsresultat 314.000 -12.000 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 314.000 -12.000 0 0 0
Skattekostnad -74.000 0 0 0 0
Årsresultat 240.000 -12.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.010.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 357.000 37.000 30.000 30.000 0
Sum eiendeler 357.000 2.047.000 30.000 30.000 0
Sum opptjent egenkapital 227.000 -12.000 0 0 0
Sum egenkapital 257.000 18.000 30.000 30.000 35.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100.000 2.030.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 357.000 2.048.000 30.000 30.000 35.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 469.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 469.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -155.000 -12.000 0 0 0
Driftskostnader -155.000 -12.000 0 0 0
Driftsresultat 314.000 -12.000 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 240.000 -12.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 2.010.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 2.010.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 2.010.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 2.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 357.000 36.000 30.000 30.000 0
Sum omløpsmidler 357.000 37.000 30.000 30.000 0
Sum eiendeler 357.000 2.047.000 30.000 30.000 0
Sum opptjent egenkapital 227.000 -12.000 0 0 0
Sum egenkapital 257.000 18.000 30.000 30.000 35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 4.000 0 0 0
Betalbar skatt 74.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 2.026.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100.000 2.030.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 357.000 2.048.000 30.000 30.000 35.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 257.000 -1.993.000 30.000 30.000 0
Likviditetsgrad 1 3.6 0
Likviditetsgrad 2 3.6 0 0 0.0 0.0
Soliditet 7 0.9 1 100.0 100.0
Resultatgrad 6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 112.8 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 8 -0.6 0 0.0 0.0
Signatur
28.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex