Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Berg-Hansen Reisebureau Vestfold AS
Juridisk navn:  Berg-Hansen Reisebureau Vestfold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33300560
Anton Jenssens Gate 2 Anton Jenssens Gate 2 Fax: 33300575
3125 Tønsberg 3125 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 918063366
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 9/1/1961 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.8%
Resultat  
  
67.3%
Egenkapital  
  
146.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.453.000 13.620.000 14.511.000 13.363.000 14.211.000
Resultat: 3.592.000 2.147.000 3.489.000 1.484.000 2.462.000
Egenkapital: 4.707.000 1.912.000 1.911.000 1.861.000 1.858.000
Regnskap for  Berg-Hansen Reisebureau Vestfold AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.453.000 13.620.000 14.511.000 13.363.000 14.211.000
Driftskostnader -12.911.000 -11.441.000 -10.941.000 -11.813.000 -11.637.000
Driftsresultat 3.542.000 2.179.000 3.570.000 1.550.000 2.574.000
Finansinntekter 237.000 116.000 131.000 221.000 114.000
Finanskostnader -188.000 -148.000 -212.000 -287.000 -225.000
Finans 49.000 -32.000 -81.000 -66.000 -111.000
Resultat før skatt 3.592.000 2.147.000 3.489.000 1.484.000 2.462.000
Skattekostnad -797.000 -497.000 -839.000 -376.000 -677.000
Årsresultat 2.795.000 1.651.000 2.650.000 1.108.000 1.786.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 201.000 232.000 250.000 175.000 222.000
Sum omløpsmidler 14.221.000 13.587.000 15.370.000 14.588.000 11.500.000
Sum eiendeler 14.422.000 13.819.000 15.620.000 14.763.000 11.722.000
Sum opptjent egenkapital 4.457.000 1.662.000 1.661.000 1.611.000 1.608.000
Sum egenkapital 4.707.000 1.912.000 1.911.000 1.861.000 1.858.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.716.000 11.908.000 13.709.000 12.902.000 9.864.000
Sum gjeld og egenkapital 14.423.000 13.820.000 15.620.000 14.763.000 11.722.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.453.000 13.620.000 14.511.000 13.363.000 14.211.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 16.453.000 13.620.000 14.511.000 13.363.000 14.211.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -8.207.000 -7.420.000 -7.187.000 -6.939.000 -7.312.000
Avskrivning -29.000 -29.000 -10.000 -16.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.675.000 -3.992.000 -3.744.000 -4.858.000 -4.297.000
Driftskostnader -12.911.000 -11.441.000 -10.941.000 -11.813.000 -11.637.000
Driftsresultat 3.542.000 2.179.000 3.570.000 1.550.000 2.574.000
Finansinntekter 237.000 116.000 131.000 221.000 114.000
Finanskostnader -188.000 -148.000 -212.000 -287.000 -225.000
Finans 49.000 -32.000 -81.000 -66.000 -111.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.650.000 -2.600.000 -1.105.000 -1.700.000
Årsresultat 2.795.000 1.651.000 2.650.000 1.108.000 1.786.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 50.000 52.000 41.000 90.000 122.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 79.000 95.000
Driftsløsøre 151.000 180.000 209.000 0 0
Sum varige driftsmidler 151.000 180.000 209.000 79.000 95.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 201.000 232.000 250.000 175.000 222.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.839.000 5.292.000 6.143.000 4.082.000 3.102.000
Andre fordringer 1.036.000 1.883.000 2.012.000 3.018.000 1.059.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.347.000 6.413.000 7.215.000 7.488.000 7.340.000
Sum omløpsmidler 14.221.000 13.587.000 15.370.000 14.588.000 11.500.000
Sum eiendeler 14.422.000 13.819.000 15.620.000 14.763.000 11.722.000
Sum opptjent egenkapital 4.457.000 1.662.000 1.661.000 1.611.000 1.608.000
Sum egenkapital 4.707.000 1.912.000 1.911.000 1.861.000 1.858.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.004.000 7.504.000 7.356.000 8.415.000 5.421.000
Betalbar skatt 794.000 508.000 790.000 345.000 709.000
Skyldig offentlige avgifter 542.000 523.000 512.000 383.000 435.000
Utbytte 0 -1.650.000 -2.600.000 -1.105.000 -1.700.000
Annen kortsiktig gjeld 2.376.000 1.723.000 2.451.000 2.654.000 1.599.000
Sum kortsiktig gjeld 9.716.000 11.908.000 13.709.000 12.902.000 9.864.000
Sum gjeld og egenkapital 14.423.000 13.820.000 15.620.000 14.763.000 11.722.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.505.000 1.679.000 1.661.000 1.686.000 1.636.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.1 1.1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.1 1.1 1.1 1.2
Soliditet 32.6 13.8 12.2 12.6 15.9
Resultatgrad 21.5 1 24.6 11.6 18.1
Rentedekningsgrad 18.8 14.7 16.8 5.4 11.9
Gjeldsgrad 2.1 6.2 7.2 6.9 5.3
Total kapitalrentabilitet 26.2 16.6 23.7 1 22.9
Signatur
31.05.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
31.05.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex