Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
VIA Jessheim As
Juridisk navn:  Berg-Hansen Reisebureau Jessheim As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63942780
Postboks 113 Trondheimsvegen 98 A Fax: 63973491
2051 Jessheim 2050 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 929055098
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/4/1980 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.67%
Resultat  
  
-51.16%
Egenkapital  
  
1.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.533.000 9.143.000 9.744.000 8.826.000 8.997.000
Resultat: 802.000 1.642.000 1.780.000 944.000 481.000
Egenkapital: 1.660.000 1.639.000 1.131.000 1.131.000 1.126.000
Regnskap for  VIA Jessheim As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.533.000 9.143.000 9.744.000 8.826.000 8.997.000
Driftskostnader -7.610.000 -7.515.000 -7.956.000 -7.764.000 -8.190.000
Driftsresultat 922.000 1.628.000 1.788.000 1.062.000 808.000
Finansinntekter 24.000 93.000 189.000 682.000 113.000
Finanskostnader -145.000 -79.000 -196.000 -800.000 -440.000
Finans -121.000 14.000 -7.000 -118.000 -327.000
Resultat før skatt 802.000 1.642.000 1.780.000 944.000 481.000
Skattekostnad -172.000 -376.000 -416.000 -235.000 -251.000
Årsresultat 630.000 1.266.000 1.364.000 709.000 230.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 127.000 106.000 1.418.000 44.000 57.000
Sum omløpsmidler 7.845.000 6.237.000 8.289.000 7.013.000 6.837.000
Sum eiendeler 7.972.000 6.343.000 9.707.000 7.057.000 6.894.000
Sum opptjent egenkapital 1.560.000 1.539.000 1.031.000 1.031.000 1.026.000
Sum egenkapital 1.660.000 1.639.000 1.131.000 1.131.000 1.126.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.312.000 4.704.000 8.576.000 5.925.000 5.768.000
Sum gjeld og egenkapital 7.972.000 6.343.000 9.707.000 7.056.000 6.894.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 8.533.000 9.143.000 9.744.000 8.826.000 8.997.000
Driftsinntekter 8.533.000 9.143.000 9.744.000 8.826.000 8.997.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -4.760.000 -4.618.000 -4.479.000 -4.909.000 -5.483.000
Avskrivning -36.000 -34.000 -18.000 -13.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.814.000 -2.863.000 -3.459.000 -2.842.000 -2.677.000
Driftskostnader -7.610.000 -7.515.000 -7.956.000 -7.764.000 -8.190.000
Driftsresultat 922.000 1.628.000 1.788.000 1.062.000 808.000
Finansinntekter 24.000 93.000 189.000 682.000 113.000
Finanskostnader -145.000 -79.000 -196.000 -800.000 -440.000
Finans -121.000 14.000 -7.000 -118.000 -327.000
Konsernbidrag -609.000 -937.000 0 -704.000 0
Utbytte 0 0 -1.364.000 0 -250.000
Årsresultat 630.000 1.266.000 1.364.000 709.000 230.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 127.000 106.000 118.000 44.000 57.000
Sum varige driftsmidler 127.000 106.000 118.000 44.000 57.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.300.000 0 0
Sum anleggsmidler 127.000 106.000 1.418.000 44.000 57.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.502.000 1.524.000 3.179.000 2.448.000 1.921.000
Andre fordringer 400.000 304.000 259.000 1.704.000 635.000
Sum investeringer 0 0 0 40.000 2.230.000
Kasse, bank 4.943.000 4.410.000 4.851.000 2.821.000 2.052.000
Sum omløpsmidler 7.845.000 6.237.000 8.289.000 7.013.000 6.837.000
Sum eiendeler 7.972.000 6.343.000 9.707.000 7.057.000 6.894.000
Sum opptjent egenkapital 1.560.000 1.539.000 1.031.000 1.031.000 1.026.000
Sum egenkapital 1.660.000 1.639.000 1.131.000 1.131.000 1.126.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.332.000 1.477.000 439.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.909.000 2.374.000 5.637.000 3.269.000 4.248.000
Betalbar skatt 0 97.000 416.000 0 251.000
Skyldig offentlige avgifter 232.000 259.000 216.000 256.000 297.000
Utbytte 0 0 -1.364.000 0 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 840.000 498.000 503.000 2.401.000 971.000
Sum kortsiktig gjeld 6.312.000 4.704.000 8.576.000 5.925.000 5.768.000
Sum gjeld og egenkapital 7.972.000 6.343.000 9.707.000 7.056.000 6.894.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.533.000 1.533.000 -287.000 1.088.000 1.069.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1 1.2 1.2
Soliditet 20.8 25.8 11.7 1 16.3
Resultatgrad 10.8 17.8 18.3 1 9.0
Rentedekningsgrad 6.4 20.6 9.1 1.3 2.1
Gjeldsgrad 3.8 2.9 7.6 5.2 5.1
Total kapitalrentabilitet 11.9 27.1 20.4 24.7 13.4
Signatur
10.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex