Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Berg-Hansen Reisebureau AS Drammen
Juridisk navn:  Berg-Hansen Reisebureau AS Drammen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32807750
Rådhusgata 35 Rådhusgata 35 Fax: 32807751
3015 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 911334712
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 11/12/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.71%
Resultat  
  
-5.86%
Egenkapital  
  
9.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.594.000 15.550.000 16.464.000 15.245.000 14.736.000
Resultat: 3.694.000 3.924.000 5.100.000 4.357.000 4.540.000
Egenkapital: 2.800.000 2.562.000 2.285.000 2.065.000 1.891.000
Regnskap for  Berg-Hansen Reisebureau AS Drammen
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.594.000 15.550.000 16.464.000 15.245.000 14.736.000
Driftskostnader -13.053.000 -11.614.000 -11.432.000 -10.908.000 -10.247.000
Driftsresultat 3.540.000 3.937.000 5.031.000 4.337.000 4.488.000
Finansinntekter 207.000 42.000 106.000 50.000 83.000
Finanskostnader -53.000 -54.000 -37.000 -30.000 -31.000
Finans 154.000 -12.000 69.000 20.000 52.000
Resultat før skatt 3.694.000 3.924.000 5.100.000 4.357.000 4.540.000
Skattekostnad -856.000 -948.000 -1.280.000 -1.182.000 -1.229.000
Årsresultat 2.839.000 2.977.000 3.820.000 3.175.000 3.311.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 74.000 172.000 318.000 465.000 618.000
Sum omløpsmidler 15.342.000 11.824.000 11.257.000 13.910.000 9.262.000
Sum eiendeler 15.416.000 11.996.000 11.575.000 14.375.000 9.880.000
Sum opptjent egenkapital 2.550.000 2.312.000 2.035.000 1.815.000 0
Sum egenkapital 2.800.000 2.562.000 2.285.000 2.065.000 1.891.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.615.000 9.434.000 9.289.000 12.310.000 7.989.000
Sum gjeld og egenkapital 15.415.000 11.996.000 11.574.000 14.375.000 9.880.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.594.000 15.550.000 16.464.000 15.245.000 14.736.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 16.594.000 15.550.000 16.464.000 15.245.000 14.736.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -8.692.000 -8.029.000 -7.922.000 -7.540.000 -7.104.000
Avskrivning -105.000 -166.000 -163.000 -163.000 -159.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.256.000 -3.419.000 -3.347.000 -3.205.000 -2.984.000
Driftskostnader -13.053.000 -11.614.000 -11.432.000 -10.908.000 -10.247.000
Driftsresultat 3.540.000 3.937.000 5.031.000 4.337.000 4.488.000
Finansinntekter 207.000 42.000 106.000 50.000 83.000
Finanskostnader -53.000 -54.000 -37.000 -30.000 -31.000
Finans 154.000 -12.000 69.000 20.000 52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.600.000 -2.700.000 -3.600.000 -3.000.000 -3.000.000
Årsresultat 2.839.000 2.977.000 3.820.000 3.175.000 3.311.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 74.000 66.000 47.000 31.000 21.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 105.000 271.000 434.000 597.000
Sum varige driftsmidler 0 105.000 271.000 434.000 597.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 74.000 172.000 318.000 465.000 618.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.497.000 2.887.000 1.610.000 1.489.000 1.950.000
Andre fordringer 6.265.000 2.923.000 2.968.000 4.683.000 1.528.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.579.000 6.013.000 6.679.000 7.738.000 5.784.000
Sum omløpsmidler 15.342.000 11.824.000 11.257.000 13.910.000 9.262.000
Sum eiendeler 15.416.000 11.996.000 11.575.000 14.375.000 9.880.000
Sum opptjent egenkapital 2.550.000 2.312.000 2.035.000 1.815.000 0
Sum egenkapital 2.800.000 2.562.000 2.285.000 2.065.000 1.891.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.772.000 4.470.000 3.177.000 6.894.000 2.625.000
Betalbar skatt 863.000 967.000 1.296.000 1.193.000 1.215.000
Skyldig offentlige avgifter 648.000 587.000 518.000 571.000 548.000
Utbytte -2.600.000 -2.700.000 -3.600.000 -3.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 732.000 709.000 698.000 653.000 601.000
Sum kortsiktig gjeld 12.615.000 9.434.000 9.289.000 12.310.000 7.989.000
Sum gjeld og egenkapital 15.415.000 11.996.000 11.574.000 14.375.000 9.880.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.727.000 2.390.000 1.968.000 1.600.000 1.273.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.2 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2
Soliditet 18.2 21.4 19.7 14.4 19.1
Resultatgrad 21.3 25.3 30.6 28.4 30.5
Rentedekningsgrad 66.8 72.9 1 146.2 147.5
Gjeldsgrad 4.5 3.7 4.1 6.0 4.2
Total kapitalrentabilitet 24.3 33.2 44.4 30.5 46.3
Signatur
07.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.10.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER
FOR SEG.
PER ARNE VILLADSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex