Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Berg-Hansen Reisebureau AS Drammen
Juridisk navn:  Berg-Hansen Reisebureau AS Drammen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32807750
Rådhusgata 35 Rådhusgata 35 Fax: 32807751
3015 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 911334712
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 11/12/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-48.79%
Resultat  
  
-58.51%
Egenkapital  
  
25.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.533.000 18.617.000 16.594.000 15.550.000 16.464.000
Resultat: 2.483.000 5.984.000 3.694.000 3.924.000 5.100.000
Egenkapital: 9.396.000 7.463.000 2.800.000 2.562.000 2.285.000
Regnskap for  Berg-Hansen Reisebureau AS Drammen
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.533.000 18.617.000 16.594.000 15.550.000 16.464.000
Driftskostnader -7.042.000 -12.977.000 -13.053.000 -11.614.000 -11.432.000
Driftsresultat 2.490.000 5.640.000 3.540.000 3.937.000 5.031.000
Finansinntekter 25.000 403.000 207.000 42.000 106.000
Finanskostnader -32.000 -59.000 -53.000 -54.000 -37.000
Finans -7.000 344.000 154.000 -12.000 69.000
Resultat før skatt 2.483.000 5.984.000 3.694.000 3.924.000 5.100.000
Skattekostnad -550.000 -1.321.000 -856.000 -948.000 -1.280.000
Årsresultat 1.933.000 4.663.000 2.839.000 2.977.000 3.820.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000 63.000 74.000 172.000 318.000
Sum omløpsmidler 12.679.000 15.268.000 15.342.000 11.824.000 11.257.000
Sum eiendeler 12.734.000 15.331.000 15.416.000 11.996.000 11.575.000
Sum opptjent egenkapital 9.146.000 7.213.000 2.550.000 2.312.000 2.035.000
Sum egenkapital 9.396.000 7.463.000 2.800.000 2.562.000 2.285.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.338.000 7.868.000 12.615.000 9.434.000 9.289.000
Sum gjeld og egenkapital 12.734.000 15.331.000 15.415.000 11.996.000 11.574.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.035.000 18.617.000 16.594.000 15.550.000 16.464.000
Andre inntekter 498.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.533.000 18.617.000 16.594.000 15.550.000 16.464.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -4.522.000 -9.085.000 -8.692.000 -8.029.000 -7.922.000
Avskrivning 0 -105.000 -166.000 -163.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.520.000 -3.892.000 -4.256.000 -3.419.000 -3.347.000
Driftskostnader -7.042.000 -12.977.000 -13.053.000 -11.614.000 -11.432.000
Driftsresultat 2.490.000 5.640.000 3.540.000 3.937.000 5.031.000
Finansinntekter 25.000 403.000 207.000 42.000 106.000
Finanskostnader -32.000 -59.000 -53.000 -54.000 -37.000
Finans -7.000 344.000 154.000 -12.000 69.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.600.000 -2.700.000 -3.600.000
Årsresultat 1.933.000 4.663.000 2.839.000 2.977.000 3.820.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 63.000 74.000 66.000 47.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 105.000 271.000
Sum varige driftsmidler 0 0 105.000 271.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 55.000 63.000 74.000 172.000 318.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 930.000 2.511.000 2.497.000 2.887.000 1.610.000
Andre fordringer 1.338.000 2.337.000 6.265.000 2.923.000 2.968.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.410.000 10.420.000 6.579.000 6.013.000 6.679.000
Sum omløpsmidler 12.679.000 15.268.000 15.342.000 11.824.000 11.257.000
Sum eiendeler 12.734.000 15.331.000 15.416.000 11.996.000 11.575.000
Sum opptjent egenkapital 9.146.000 7.213.000 2.550.000 2.312.000 2.035.000
Sum egenkapital 9.396.000 7.463.000 2.800.000 2.562.000 2.285.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.097.000 1.814.000 7.772.000 4.470.000 3.177.000
Betalbar skatt 542.000 1.311.000 863.000 967.000 1.296.000
Skyldig offentlige avgifter 254.000 632.000 648.000 587.000 518.000
Utbytte 0 -2.600.000 -2.700.000 -3.600.000
Annen kortsiktig gjeld 444.000 4.112.000 732.000 709.000 698.000
Sum kortsiktig gjeld 3.338.000 7.868.000 12.615.000 9.434.000 9.289.000
Sum gjeld og egenkapital 12.734.000 15.331.000 15.415.000 11.996.000 11.574.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.341.000 7.400.000 2.727.000 2.390.000 1.968.000
Likviditetsgrad 1 3.8 1.9 1.2 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 3.8 1.9 1.2 1.3 1.2
Soliditet 73.8 48.7 18.2 21.4 19.7
Resultatgrad 26.1 30.3 21.3 25.3 30.6
Rentedekningsgrad 77.8 95.6 66.8 72.9 1
Gjeldsgrad 0.4 1.1 4.5 3.7 4.1
Total kapitalrentabilitet 19.8 39.4 24.3 33.2 44.4
Signatur
21.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.06.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex