Berg-Hansen Nordvest AS
Juridisk navn:  Berg-Hansen Nordvest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70085533
Postboks 280 Snippa 2 Fax: 70074441
6101 Volda 6100 Volda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 877553892
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 5/19/1997
Foretakstype: AS
Tidligere navn: travelnet uno as
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Ajour Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.29%
Resultat  
  
166.1%
Egenkapital  
  
0.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 28.427.000 22.872.000 24.762.000 25.576.000 24.825.000
Resultat: 7.230.000 2.717.000 2.505.000 3.749.000 4.922.000
Egenkapital: 6.926.000 6.876.000 6.827.000 6.791.000 8.205.000
Regnskap for  Berg-Hansen Nordvest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 28.427.000 22.872.000 24.762.000 25.576.000 24.825.000
Driftskostnader -21.311.000 -20.087.000 -22.182.000 -21.771.000 -19.844.000
Driftsresultat 7.115.000 2.785.000 2.581.000 3.805.000 4.981.000
Finansinntekter 235.000 97.000 101.000 125.000 75.000
Finanskostnader -120.000 -166.000 -177.000 -181.000 -134.000
Finans 115.000 -69.000 -76.000 -56.000 -59.000
Resultat før skatt 7.230.000 2.717.000 2.505.000 3.749.000 4.922.000
Skattekostnad -1.779.000 -768.000 -769.000 -1.163.000 -1.417.000
Årsresultat 5.451.000 1.949.000 1.736.000 2.586.000 3.505.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 436.000 869.000 1.414.000 1.890.000 2.317.000
Sum omløpsmidler 28.714.000 24.869.000 23.573.000 23.156.000 23.232.000
Sum eiendeler 29.150.000 25.738.000 24.987.000 25.046.000 25.549.000
Sum opptjent egenkapital 5.926.000 5.876.000 5.827.000 5.791.000 7.205.000
Sum egenkapital 6.926.000 6.876.000 6.827.000 6.791.000 8.205.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.224.000 18.862.000 18.160.000 18.255.000 17.344.000
Sum gjeld og egenkapital 29.150.000 25.738.000 24.987.000 25.046.000 25.549.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.427.000 22.872.000 24.762.000 25.576.000 24.825.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 28.427.000 22.872.000 24.762.000 25.576.000 24.825.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -14.397.000 -13.935.000 -15.651.000 -15.348.000 -13.234.000
Avskrivning -469.000 -514.000 -514.000 -514.000 -315.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.445.000 -5.638.000 -6.017.000 -5.909.000 -6.295.000
Driftskostnader -21.311.000 -20.087.000 -22.182.000 -21.771.000 -19.844.000
Driftsresultat 7.115.000 2.785.000 2.581.000 3.805.000 4.981.000
Finansinntekter 235.000 97.000 101.000 125.000 75.000
Finanskostnader -120.000 -166.000 -177.000 -181.000 -134.000
Finans 115.000 -69.000 -76.000 -56.000 -59.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -5.400.000 -1.900.000 -1.700.000 -4.000.000 -1.500.000
Årsresultat 5.451.000 1.949.000 1.736.000 2.586.000 3.505.000
Balanse detaljer          
Goodwill 184.000 588.000 992.000 1.396.000 1.800.000
Sum Immatrielle midler 401.000 793.000 1.234.000 1.600.000 2.021.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 65.000 175.000 285.000 291.000
Sum varige driftsmidler 0 65.000 175.000 285.000 291.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 10.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 436.000 869.000 1.414.000 1.890.000 2.317.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 20.323.000 13.290.000 12.242.000 15.763.000 17.091.000
Andre fordringer 151.000 151.000 545.000 974.000 487.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.240.000 11.429.000 10.785.000 6.420.000 5.655.000
Sum omløpsmidler 28.714.000 24.869.000 23.573.000 23.156.000 23.232.000
Sum eiendeler 29.150.000 25.738.000 24.987.000 25.046.000 25.549.000
Sum opptjent egenkapital 5.926.000 5.876.000 5.827.000 5.791.000 7.205.000
Sum egenkapital 6.926.000 6.876.000 6.827.000 6.791.000 8.205.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.789.000 12.883.000 12.324.000 10.485.000 11.925.000
Betalbar skatt 1.791.000 731.000 807.000 1.146.000 1.397.000
Skyldig offentlige avgifter 1.038.000 963.000 921.000 997.000 891.000
Utbytte -5.400.000 -1.900.000 -1.700.000 -4.000.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 3.207.000 2.384.000 2.408.000 1.628.000 1.631.000
Sum kortsiktig gjeld 22.224.000 18.862.000 18.160.000 18.255.000 17.344.000
Sum gjeld og egenkapital 29.150.000 25.738.000 24.987.000 25.046.000 25.549.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.490.000 6.007.000 5.413.000 4.901.000 5.888.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4
Soliditet 23.8 26.7 27.3 27.1 32.1
Resultatgrad 2 12.2 10.4 14.9 20.1
Rentedekningsgrad 59.3 16.8 14.6 21.7 37.7
Gjeldsgrad 3.2 2.7 2.7 2.7 2.1
Total kapitalrentabilitet 25.2 11.2 10.7 15.7 19.8
Signatur
13.06.2017
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER KVAR FOR SEG.
Prokurister
13.06.2017
DAGLEG LEIAR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex