Berentsens Brygghus AS
Juridisk navn:  Berentsens Brygghus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51491460
Postboks 53 Jernbaneveien 28 Fax: 51491073
4379 Egersund 4370 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 911284669
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 52
Etableringsdato: 8/27/1976
Foretakstype: AS
Tidligere navn: egersund mineralvandfabrik as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.33%
Resultat  
  
-59.71%
Egenkapital  
  
3.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 76.281.000 80.579.000 75.182.000 75.437.000 75.722.000
Resultat: 4.416.000 10.961.000 10.036.000 12.153.000 16.548.000
Egenkapital: 54.641.000 53.014.000 49.861.000 47.415.000 43.583.000
Regnskap for  Berentsens Brygghus AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 76.281.000 80.579.000 75.182.000 75.437.000 75.722.000
Driftskostnader -71.707.000 -70.128.000 -65.529.000 -63.396.000 -59.946.000
Driftsresultat 4.574.000 10.451.000 9.654.000 12.040.000 15.775.000
Finansinntekter 596.000 945.000 824.000 1.051.000 1.584.000
Finanskostnader -754.000 -435.000 -443.000 -939.000 -810.000
Finans -158.000 510.000 381.000 112.000 774.000
Resultat før skatt 4.416.000 10.961.000 10.036.000 12.153.000 16.548.000
Skattekostnad -1.096.000 -2.640.000 -2.490.000 -3.358.000 -4.495.000
Årsresultat 3.321.000 8.321.000 7.547.000 8.795.000 12.053.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.252.000 12.858.000 12.596.000 14.114.000 10.729.000
Sum omløpsmidler 74.908.000 82.124.000 71.452.000 73.299.000 91.939.000
Sum eiendeler 95.160.000 94.982.000 84.048.000 87.413.000 102.668.000
Sum opptjent egenkapital 54.141.000 52.514.000 49.361.000 46.915.000 43.083.000
Sum egenkapital 54.641.000 53.014.000 49.861.000 47.415.000 43.583.000
Sum langsiktig gjeld 14.624.000 14.824.000 11.243.000 341.000 11.829.000
Sum kortsiktig gjeld 25.895.000 27.144.000 22.944.000 39.658.000 47.255.000
Sum gjeld og egenkapital 95.160.000 94.982.000 84.048.000 87.414.000 102.667.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 72.576.000 77.087.000 71.577.000 71.825.000 72.374.000
Andre inntekter 3.705.000 3.492.000 3.605.000 3.612.000 3.348.000
Driftsinntekter 76.281.000 80.579.000 75.182.000 75.437.000 75.722.000
Varekostnad -33.636.000 -34.314.000 -28.913.000 -26.980.000 -24.715.000
Lønninger -20.005.000 -20.122.000 -19.044.000 -19.087.000 -17.279.000
Avskrivning -2.248.000 -2.369.000 -3.096.000 -3.004.000 -3.689.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.818.000 -13.323.000 -14.476.000 -14.325.000 -14.263.000
Driftskostnader -71.707.000 -70.128.000 -65.529.000 -63.396.000 -59.946.000
Driftsresultat 4.574.000 10.451.000 9.654.000 12.040.000 15.775.000
Finansinntekter 596.000 945.000 824.000 1.051.000 1.584.000
Finanskostnader -754.000 -435.000 -443.000 -939.000 -810.000
Finans -158.000 510.000 381.000 112.000 774.000
Konsernbidrag -1.694.000 -5.168.000 -5.100.000 -4.964.000 -7.154.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.321.000 8.321.000 7.547.000 8.795.000 12.053.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 170.000 464.000 325.000 224.000 228.000
Fast eiendom 2.616.000 2.275.000 2.415.000 2.671.000 3.097.000
Maskiner anlegg 9.484.000 3.175.000 3.552.000 4.872.000 5.379.000
Driftsløsøre 3.582.000 3.345.000 2.503.000 2.348.000 2.026.000
Sum varige driftsmidler 15.682.000 8.794.000 8.471.000 9.890.000 10.501.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.400.000 3.600.000 3.800.000 4.000.000 0
Sum anleggsmidler 20.252.000 12.858.000 12.596.000 14.114.000 10.729.000
Varebeholdning 23.100.000 17.995.000 14.780.000 14.385.000 14.600.000
Kundefordringer 11.468.000 9.271.000 7.579.000 8.633.000 10.279.000
Andre fordringer 1.651.000 1.119.000 844.000 345.000 791.000
Sum investeringer 4.623.000 3.322.000 3.005.000 4.913.000 0
Kasse, bank 34.064.000 50.417.000 45.244.000 45.023.000 66.269.000
Sum omløpsmidler 74.908.000 82.124.000 71.452.000 73.299.000 91.939.000
Sum eiendeler 95.160.000 94.982.000 84.048.000 87.413.000 102.668.000
Sum opptjent egenkapital 54.141.000 52.514.000 49.361.000 46.915.000 43.083.000
Sum egenkapital 54.641.000 53.014.000 49.861.000 47.415.000 43.583.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 341.000 496.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.624.000 14.824.000 11.243.000 341.000 11.829.000
Leverandørgjeld 5.627.000 6.077.000 4.149.000 4.348.000 3.382.000
Betalbar skatt 296.000 1.147.000 841.000 1.518.000 2.173.000
Skyldig offentlige avgifter 8.891.000 10.334.000 8.696.000 10.826.000 9.105.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.081.000 9.586.000 9.258.000 22.967.000 32.596.000
Sum kortsiktig gjeld 25.895.000 27.144.000 22.944.000 39.658.000 47.255.000
Sum gjeld og egenkapital 95.160.000 94.982.000 84.048.000 87.414.000 102.667.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 49.013.000 54.980.000 48.508.000 33.641.000 44.684.000
Likviditetsgrad 1 2 3 3.1 1.8 1.9
Likviditetsgrad 2 2 2.4 2.5 1.5 1.7
Soliditet 57.4 55.8 59.3 54.2 42.5
Resultatgrad 6 1 12.8 16.0 20.8
Rentedekningsgrad 6.1 2 21.8 13.9 21.4
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.7 0.8 1.4
Total kapitalrentabilitet 5.4 1 12.5 15.0 16.9
Signatur
10.10.2016
DET SAMLEDE STYRET ELLER STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
10.10.2016
PROKURA HVER FOR SEG
BERENTSEN HARALD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex