Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bente Paulsen AS
Juridisk navn:  Bente Paulsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63987467
Rognstadvegen 23 Rognstadvegen 23 Fax:
2090 Hurdal 2090 Hurdal
Fylke: Kommune:
Viken Hurdal
Org.nr: 974697076
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/30/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hovden Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.32%
Resultat  
  
-5.37%
Egenkapital  
  
34.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 883.000 904.000 897.000 858.000 814.000
Resultat: 476.000 503.000 490.000 474.000 433.000
Egenkapital: 470.000 350.000 313.000 233.000 263.000
Regnskap for  Bente Paulsen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 883.000 904.000 897.000 858.000 814.000
Driftskostnader -405.000 -397.000 -403.000 -381.000 -378.000
Driftsresultat 478.000 507.000 494.000 477.000 437.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -5.000 -4.000 -3.000 -4.000
Finans -2.000 -5.000 -3.000 -2.000 -4.000
Resultat før skatt 476.000 503.000 490.000 474.000 433.000
Skattekostnad -106.000 -116.000 -111.000 -124.000 -119.000
Årsresultat 370.000 387.000 379.000 351.000 315.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 129.000 190.000 252.000 109.000 163.000
Sum omløpsmidler 980.000 794.000 617.000 656.000 576.000
Sum eiendeler 1.109.000 984.000 869.000 765.000 739.000
Sum opptjent egenkapital 370.000 250.000 213.000 133.000 163.000
Sum egenkapital 470.000 350.000 313.000 233.000 263.000
Sum langsiktig gjeld 205.000 87.000 139.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 434.000 548.000 418.000 531.000 477.000
Sum gjeld og egenkapital 1.109.000 985.000 870.000 764.000 740.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 883.000 904.000 853.000 858.000 814.000
Andre inntekter 0 0 44.000 0 0
Driftsinntekter 883.000 904.000 897.000 858.000 814.000
Varekostnad -173.000 -159.000 -159.000 -146.000 -147.000
Lønninger -24.000 -27.000 -23.000 -25.000 -27.000
Avskrivning -62.000 -62.000 -57.000 -54.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -146.000 -149.000 -164.000 -156.000 -150.000
Driftskostnader -405.000 -397.000 -403.000 -381.000 -378.000
Driftsresultat 478.000 507.000 494.000 477.000 437.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -5.000 -4.000 -3.000 -4.000
Finans -2.000 -5.000 -3.000 -2.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -350.000 -300.000 -350.000 -320.000
Årsresultat 370.000 387.000 379.000 351.000 315.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 129.000 190.000 252.000 109.000 163.000
Sum varige driftsmidler 129.000 190.000 252.000 109.000 163.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 129.000 190.000 252.000 109.000 163.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 21.000 7.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 980.000 794.000 596.000 648.000 541.000
Sum omløpsmidler 980.000 794.000 617.000 656.000 576.000
Sum eiendeler 1.109.000 984.000 869.000 765.000 739.000
Sum opptjent egenkapital 370.000 250.000 213.000 133.000 163.000
Sum egenkapital 470.000 350.000 313.000 233.000 263.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 7.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 205.000 87.000 139.000 0 0
Leverandørgjeld 4.000 4.000 5.000 5.000 1.000
Betalbar skatt 109.000 120.000 104.000 124.000 120.000
Skyldig offentlige avgifter 69.000 72.000 7.000 50.000 32.000
Utbytte -250.000 -350.000 -300.000 -350.000 -320.000
Annen kortsiktig gjeld 3.000 2.000 3.000 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 434.000 548.000 418.000 531.000 477.000
Sum gjeld og egenkapital 1.109.000 985.000 870.000 764.000 740.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 546.000 246.000 199.000 125.000 99.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.4 1.5 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 2.3 1.4 1.5 1.2 1.3
Soliditet 42.4 35.5 3 30.5 35.5
Resultatgrad 54.1 56.1 55.1 55.6 53.7
Rentedekningsgrad 2 101.4 123.5 1 109.3
Gjeldsgrad 1.4 1.8 1.8 2.3 1.8
Total kapitalrentabilitet 43.1 51.5 56.9 62.6 59.1
Signatur
09.03.2017
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
09.03.2017
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex