Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bensinstasjonseiendom AS
Juridisk navn:  Bensinstasjonseiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40464307
Lerkeveien 9 Lerkeveien 9 Fax: 22015588
3142 Vestskogen 3142 Vestskogen
Fylke: Kommune:
Vestfold Nøtterøy
Org.nr: 981357914
Aksjekapital: 440.000 NOK
Etableringsdato: 11/25/1999
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.1%
Resultat  
  
-1.43%
Egenkapital  
  
1.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 733.000 725.000 700.000 936.000 912.000
Resultat: 621.000 630.000 532.000 883.000 870.000
Egenkapital: 2.252.000 2.223.000 2.193.000 2.169.000 2.091.000
Regnskap for  Bensinstasjonseiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 733.000 725.000 700.000 936.000 912.000
Driftskostnader -113.000 -96.000 -82.000 -58.000 -51.000
Driftsresultat 620.000 629.000 618.000 877.000 861.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 144.000 195.000
Finanskostnader 0 0 -86.000 -138.000 -187.000
Finans 1.000 1.000 -86.000 6.000 8.000
Resultat før skatt 621.000 630.000 532.000 883.000 870.000
Skattekostnad -142.000 -150.000 -132.000 -236.000 -235.000
Årsresultat 479.000 480.000 400.000 647.000 635.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.987.000 2.059.000 2.500.000 6.820.000 9.100.000
Sum omløpsmidler 1.065.000 972.000 407.000 230.000 309.000
Sum eiendeler 3.052.000 3.031.000 2.907.000 7.050.000 9.409.000
Sum opptjent egenkapital 1.472.000 1.443.000 1.412.000 1.388.000 1.310.000
Sum egenkapital 2.252.000 2.223.000 2.193.000 2.169.000 2.091.000
Sum langsiktig gjeld 30.000 31.000 33.000 34.000 6.013.000
Sum kortsiktig gjeld 770.000 776.000 682.000 4.847.000 1.306.000
Sum gjeld og egenkapital 3.053.000 3.031.000 2.908.000 7.050.000 9.410.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 733.000 725.000 700.000 936.000 912.000
Driftsinntekter 733.000 725.000 700.000 936.000 912.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -72.000 -66.000 -71.000 -27.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -30.000 -11.000 -31.000 -23.000
Driftskostnader -113.000 -96.000 -82.000 -58.000 -51.000
Driftsresultat 620.000 629.000 618.000 877.000 861.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 144.000 195.000
Finanskostnader 0 0 -86.000 -138.000 -187.000
Finans 1.000 1.000 -86.000 6.000 8.000
Konsernbidrag -450.000 450.000 376.000 0 -609.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 479.000 480.000 400.000 647.000 635.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.987.000 2.059.000 2.125.000 2.196.000 2.223.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.987.000 2.059.000 2.125.000 2.196.000 2.223.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 376.000 4.624.000 6.877.000
Sum anleggsmidler 1.987.000 2.059.000 2.500.000 6.820.000 9.100.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.065.000 972.000 407.000 230.000 309.000
Sum omløpsmidler 1.065.000 972.000 407.000 230.000 309.000
Sum eiendeler 3.052.000 3.031.000 2.907.000 7.050.000 9.409.000
Sum opptjent egenkapital 1.472.000 1.443.000 1.412.000 1.388.000 1.310.000
Sum egenkapital 2.252.000 2.223.000 2.193.000 2.169.000 2.091.000
Sum avsetninger til forpliktelser 30.000 31.000 33.000 34.000 28.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 3.859.000 0
Sum langsiktig gjeld 30.000 31.000 33.000 34.000 6.013.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 143.000 151.000 133.000 19.000 0
Skyldig offentlige avgifter 177.000 175.000 173.000 172.000 227.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 450.000 450.000 376.000 796.000 1.079.000
Sum kortsiktig gjeld 770.000 776.000 682.000 4.847.000 1.306.000
Sum gjeld og egenkapital 3.053.000 3.031.000 2.908.000 7.050.000 9.410.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 295.000 196.000 -275.000 -4.617.000 -997.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 0.6 0.0 0.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 0.6 0.1 0.3
Soliditet 73.8 73.4 75.4 30.8 22.2
Resultatgrad 84.6 86.8 88.3 93.7 94.4
Rentedekningsgrad 7.2 7.4 5.6
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.3 2.3 3.5
Total kapitalrentabilitet 20.3 20.8 21.3 14.5 11.2
Signatur
05.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex