Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bensinstasjon Service AS
Juridisk navn:  Bensinstasjon Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93059649
Beiteveien 12 Beiteveien 12 Fax:
1911 Flateby 1911 Flateby
Fylke: Kommune:
Akershus Enebakk
Org.nr: 988020648
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 58
Etableringsdato: 3/14/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.77%
Resultat  
  
-131.58%
Egenkapital  
  
-80.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 44.406.000 49.214.000 69.169.000 65.975.000 63.916.000
Resultat: -792.000 -342.000 628.000 1.588.000 -417.000
Egenkapital: 206.000 1.083.000 1.352.000 396.000 358.000
Regnskap for  Bensinstasjon Service AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 44.406.000 49.214.000 69.169.000 65.975.000 63.916.000
Driftskostnader -45.212.000 -49.564.000 -68.557.000 -64.453.000 -64.331.000
Driftsresultat -805.000 -349.000 612.000 1.521.000 -414.000
Finansinntekter 14.000 18.000 19.000 80.000 18.000
Finanskostnader -1.000 -11.000 -3.000 -13.000 -20.000
Finans 13.000 7.000 16.000 67.000 -2.000
Resultat før skatt -792.000 -342.000 628.000 1.588.000 -417.000
Skattekostnad -85.000 73.000 -172.000 -350.000 0
Årsresultat -877.000 -269.000 456.000 1.238.000 -417.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.000 127.000 22.000 75.000 50.000
Sum omløpsmidler 5.441.000 7.199.000 9.044.000 9.242.000 7.664.000
Sum eiendeler 5.476.000 7.326.000 9.066.000 9.317.000 7.714.000
Sum opptjent egenkapital -394.000 483.000 752.000 296.000 258.000
Sum egenkapital 206.000 1.083.000 1.352.000 396.000 358.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 260.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.270.000 6.243.000 7.715.000 8.662.000 7.356.000
Sum gjeld og egenkapital 5.476.000 7.326.000 9.067.000 9.318.000 7.714.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.480.000 44.033.000 60.833.000 59.223.000 57.041.000
Andre inntekter 3.926.000 5.181.000 8.336.000 6.751.000 6.875.000
Driftsinntekter 44.406.000 49.214.000 69.169.000 65.975.000 63.916.000
Varekostnad -20.742.000 -21.483.000 -29.691.000 -30.422.000 -30.344.000
Lønninger -14.515.000 -15.047.000 -16.614.000 -16.478.000 -15.981.000
Avskrivning -7.000 -3.000 -18.000 -20.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.948.000 -13.031.000 -22.234.000 -17.533.000 -18.004.000
Driftskostnader -45.212.000 -49.564.000 -68.557.000 -64.453.000 -64.331.000
Driftsresultat -805.000 -349.000 612.000 1.521.000 -414.000
Finansinntekter 14.000 18.000 19.000 80.000 18.000
Finanskostnader -1.000 -11.000 -3.000 -13.000 -20.000
Finans 13.000 7.000 16.000 67.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.200.000 0
Årsresultat -877.000 -269.000 456.000 1.238.000 -417.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 85.000 12.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 32.000 0 65.000 40.000
Sum varige driftsmidler 25.000 32.000 0 65.000 40.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 35.000 127.000 22.000 75.000 50.000
Varebeholdning 2.654.000 3.004.000 4.091.000 3.727.000 3.864.000
Kundefordringer 103.000 20.000 0 0 0
Andre fordringer 109.000 46.000 146.000 305.000 205.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.576.000 4.128.000 4.807.000 5.210.000 3.596.000
Sum omløpsmidler 5.441.000 7.199.000 9.044.000 9.242.000 7.664.000
Sum eiendeler 5.476.000 7.326.000 9.066.000 9.317.000 7.714.000
Sum opptjent egenkapital -394.000 483.000 752.000 296.000 258.000
Sum egenkapital 206.000 1.083.000 1.352.000 396.000 358.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 260.000 0
Leverandørgjeld 1.759.000 2.669.000 3.382.000 3.045.000 3.617.000
Betalbar skatt 0 0 184.000 350.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.088.000 1.238.000 1.357.000 1.387.000 673.000
Utbytte 0 0 0 -1.200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.423.000 2.336.000 2.791.000 2.680.000 3.066.000
Sum kortsiktig gjeld 5.270.000 6.243.000 7.715.000 8.662.000 7.356.000
Sum gjeld og egenkapital 5.476.000 7.326.000 9.067.000 9.318.000 7.714.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 171.000 956.000 1.329.000 580.000 308.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 1.2 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.6 0.7 0.6
Soliditet 3.8 14.8 14.9 4.2 4.6
Resultatgrad -1.8 -0.7 0.9 2.3 -0.6
Rentedekningsgrad -31.7 2 123.2 -19.8
Gjeldsgrad 25.6 5.8 5.7 22.5 20.5
Total kapitalrentabilitet -14.4 -4.5 7 17.2 -5.1
Signatur
03.11.2016
STYRET I FELLESSKAP
Prokurister
03.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex