Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bensinstasjon 1 AS
Juridisk navn:  Bensinstasjon 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77601400
Postboks 4085 Manetvegen 6 Fax: 77601401
9280 Tromsø 9100 Kvaløysletta
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 986850015
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 61
Etableringsdato: 4/1/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Lyngen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
26.36%
Resultat  
  
-79.27%
Egenkapital  
  
4.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 102.683.000 81.260.000 64.029.000 62.851.000 55.493.000
Resultat: 170.000 820.000 698.000 1.099.000 236.000
Egenkapital: 3.553.000 3.416.000 2.792.000 2.280.000 1.470.000
Regnskap for  Bensinstasjon 1 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 102.683.000 81.260.000 64.029.000 62.851.000 55.493.000
Driftskostnader -102.497.000 -80.433.000 -63.329.000 -61.731.000 -55.229.000
Driftsresultat 185.000 826.000 700.000 1.120.000 264.000
Finansinntekter 44.000 42.000 55.000 30.000 34.000
Finanskostnader -60.000 -50.000 -57.000 -51.000 -62.000
Finans -16.000 -8.000 -2.000 -21.000 -28.000
Resultat før skatt 170.000 820.000 698.000 1.099.000 236.000
Skattekostnad -34.000 -196.000 -186.000 -289.000 -56.000
Årsresultat 136.000 624.000 512.000 810.000 180.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.059.000 2.525.000 3.465.000 3.161.000 2.297.000
Sum omløpsmidler 5.981.000 5.720.000 3.321.000 2.389.000 2.550.000
Sum eiendeler 9.040.000 8.245.000 6.786.000 5.550.000 4.847.000
Sum opptjent egenkapital 2.653.000 2.516.000 1.892.000 1.380.000 570.000
Sum egenkapital 3.553.000 3.416.000 2.792.000 2.280.000 1.470.000
Sum langsiktig gjeld 1.213.000 534.000 506.000 543.000 577.000
Sum kortsiktig gjeld 4.275.000 4.295.000 3.488.000 2.728.000 2.801.000
Sum gjeld og egenkapital 9.041.000 8.245.000 6.786.000 5.551.000 4.848.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 101.843.000 80.881.000 63.803.000 62.732.000 55.326.000
Andre inntekter 840.000 379.000 226.000 118.000 166.000
Driftsinntekter 102.683.000 81.260.000 64.029.000 62.851.000 55.493.000
Varekostnad -87.515.000 -68.865.000 -52.815.000 -52.775.000 -45.293.000
Lønninger -6.853.000 -5.167.000 -4.649.000 -4.143.000 -4.032.000
Avskrivning -517.000 -618.000 -581.000 -539.000 -327.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.612.000 -5.783.000 -5.284.000 -4.274.000 -5.577.000
Driftskostnader -102.497.000 -80.433.000 -63.329.000 -61.731.000 -55.229.000
Driftsresultat 185.000 826.000 700.000 1.120.000 264.000
Finansinntekter 44.000 42.000 55.000 30.000 34.000
Finanskostnader -60.000 -50.000 -57.000 -51.000 -62.000
Finans -16.000 -8.000 -2.000 -21.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 136.000 624.000 512.000 810.000 180.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 34.000 0 25.000 0 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 31.000 41.000 24.000 45.000 67.000
Driftsløsøre 1.034.000 1.177.000 1.649.000 1.812.000 1.692.000
Sum varige driftsmidler 1.064.000 1.218.000 1.673.000 1.857.000 1.759.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.961.000 1.307.000 1.768.000 1.304.000 537.000
Sum anleggsmidler 3.059.000 2.525.000 3.465.000 3.161.000 2.297.000
Varebeholdning 2.789.000 2.624.000 1.699.000 1.448.000 1.253.000
Kundefordringer 1.262.000 284.000 99.000 -115.000 492.000
Andre fordringer 271.000 378.000 518.000 695.000 300.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.660.000 2.435.000 1.005.000 361.000 344.000
Sum omløpsmidler 5.981.000 5.720.000 3.321.000 2.389.000 2.550.000
Sum eiendeler 9.040.000 8.245.000 6.786.000 5.550.000 4.847.000
Sum opptjent egenkapital 2.653.000 2.516.000 1.892.000 1.380.000 570.000
Sum egenkapital 3.553.000 3.416.000 2.792.000 2.280.000 1.470.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 19.000 0 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 440.000 1.000 675.000 179.000 930.000
Sum langsiktig gjeld 1.213.000 534.000 506.000 543.000 577.000
Leverandørgjeld 2.697.000 3.750.000 1.773.000 1.392.000 1.495.000
Betalbar skatt 87.000 152.000 213.000 285.000 0
Skyldig offentlige avgifter 421.000 274.000 266.000 353.000 -136.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 630.000 117.000 560.000 519.000 512.000
Sum kortsiktig gjeld 4.275.000 4.295.000 3.488.000 2.728.000 2.801.000
Sum gjeld og egenkapital 9.041.000 8.245.000 6.786.000 5.551.000 4.848.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.706.000 1.425.000 -167.000 -339.000 -251.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.5 0.4 0.5
Soliditet 39.3 41.4 41.1 41.1 30.3
Resultatgrad 0.2 1 1.1 1.8 0.5
Rentedekningsgrad 3.1 16.5 12.3 22.5 4.8
Gjeldsgrad 1.5 1.4 1.4 1.4 2.3
Total kapitalrentabilitet 2.5 10.5 11.1 20.7 6.1
Signatur
24.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.10.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex