Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bensinhuset Kvina AS
Juridisk navn:  Bensinhuset Kvina AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75092722
Kvina Kvina Fax:
8752 Konsvikosen 8752 Konsvikosen
Fylke: Kommune:
Nordland Lurøy
Org.nr: 986990941
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/9/2004 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.74%
Resultat  
  
-416.67%
Egenkapital  
  
-18.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.134.000 1.216.000 1.256.000 1.244.000 1.492.000
Resultat: -57.000 18.000 65.000 43.000 0
Egenkapital: 193.000 237.000 224.000 175.000 145.000
Regnskap for  Bensinhuset Kvina AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.134.000 1.216.000 1.256.000 1.244.000 1.492.000
Driftskostnader -1.181.000 -1.190.000 -1.182.000 -1.197.000 -1.484.000
Driftsresultat -48.000 27.000 74.000 48.000 8.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -10.000 -9.000 -9.000 -5.000 -10.000
Finans -9.000 -8.000 -8.000 -4.000 -9.000
Resultat før skatt -57.000 18.000 65.000 43.000 0
Skattekostnad 12.000 -5.000 -16.000 -12.000 0
Årsresultat -45.000 13.000 49.000 30.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 6.000 7.000 9.000 14.000
Sum omløpsmidler 218.000 395.000 375.000 193.000 196.000
Sum eiendeler 236.000 401.000 382.000 202.000 210.000
Sum opptjent egenkapital 93.000 137.000 124.000 75.000 45.000
Sum egenkapital 193.000 237.000 224.000 175.000 145.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43.000 164.000 158.000 26.000 64.000
Sum gjeld og egenkapital 236.000 401.000 382.000 201.000 209.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.134.000 1.216.000 1.256.000 1.244.000 1.492.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.134.000 1.216.000 1.256.000 1.244.000 1.492.000
Varekostnad -1.038.000 -1.069.000 -1.151.000 -1.137.000 -1.392.000
Lønninger -75.000 -70.000 -35.000 -35.000 -35.000
Avskrivning 0 0 0 -2.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -27.000 -25.000 -23.000 -27.000
Driftskostnader -1.181.000 -1.190.000 -1.182.000 -1.197.000 -1.484.000
Driftsresultat -48.000 27.000 74.000 48.000 8.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -10.000 -9.000 -9.000 -5.000 -10.000
Finans -9.000 -8.000 -8.000 -4.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -45.000 13.000 49.000 30.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.000 6.000 7.000 9.000 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 2.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 2.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.000 6.000 7.000 9.000 14.000
Varebeholdning 89.000 124.000 148.000 119.000 76.000
Kundefordringer 7.000 7.000 7.000 11.000 0
Andre fordringer 3.000 11.000 9.000 5.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 118.000 254.000 211.000 58.000 91.000
Sum omløpsmidler 218.000 395.000 375.000 193.000 196.000
Sum eiendeler 236.000 401.000 382.000 202.000 210.000
Sum opptjent egenkapital 93.000 137.000 124.000 75.000 45.000
Sum egenkapital 193.000 237.000 224.000 175.000 145.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 128.000 128.000 0 0
Betalbar skatt 0 3.000 14.000 9.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 35.000 25.000 12.000 14.000 57.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 7.000 4.000 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 43.000 164.000 158.000 26.000 64.000
Sum gjeld og egenkapital 236.000 401.000 382.000 201.000 209.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 175.000 231.000 217.000 167.000 132.000
Likviditetsgrad 1 5 2.4 2.4 7.4 3.1
Likviditetsgrad 2 3 1.7 1.4 2.9 1.9
Soliditet 81.8 59.1 58.6 87.1 69.4
Resultatgrad -4.2 2.2 5.9 3.9 0.5
Rentedekningsgrad -4.8 3 8.2 9.8 0.9
Gjeldsgrad 0.2 0.7 0.7 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet -19.9 7 19.6 24.4 4.3
Signatur
29.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex