Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bensinbua As
Juridisk navn:  Bensinbua As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Regnebua As Postboks 164 Støavegen 27 Fax:
2421 Trysil 2425 Ljørdalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Trysil
Org.nr: 820642252
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/21/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnebua As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 1.922.000
Resultat: -4.000
Egenkapital: 26.000
Regnskap for  Bensinbua As
Resultat 2018
Driftsinntekter 1.922.000
Driftskostnader -1.914.000
Driftsresultat 7.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -11.000
Finans -11.000
Resultat før skatt -4.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 142.000
Sum omløpsmidler 735.000
Sum eiendeler 877.000
Sum opptjent egenkapital -4.000
Sum egenkapital 26.000
Sum langsiktig gjeld 456.000
Sum kortsiktig gjeld 394.000
Sum gjeld og egenkapital 876.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.876.000
Andre inntekter 46.000
Driftsinntekter 1.922.000
Varekostnad -1.774.000
Lønninger 0
Avskrivning -7.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -133.000
Driftskostnader -1.914.000
Driftsresultat 7.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -11.000
Finans -11.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 142.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 142.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 142.000
Varebeholdning 259.000
Kundefordringer 55.000
Andre fordringer 417.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 3.000
Sum omløpsmidler 735.000
Sum eiendeler 877.000
Sum opptjent egenkapital -4.000
Sum egenkapital 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 17.000
Sum langsiktig gjeld 456.000
Leverandørgjeld 211.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 165.000
Sum kortsiktig gjeld 394.000
Sum gjeld og egenkapital 876.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 341.000
Likviditetsgrad 1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.2
Soliditet 3
Resultatgrad 0.4
Rentedekningsgrad 0.6
Gjeldsgrad 32.7
Total kapitalrentabilitet 0.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex