Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bensin & Rörtjenst I Göteborg Ab
Juridisk navn:  Bensin & Rörtjenst I Göteborg Ab
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tagenevägen 60 Se-425 37 Hisings Kärra Tagenevägen 60 Se-425 37 Hisings Kärra Fax:
9999 Utlandet 9999 Utlandet
Fylke: Kommune:
Utlandet Sverige
Org.nr: 919204311
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 7/15/2017
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Ekonomernas Hus
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 2.442.000
Resultat: 217.000
Egenkapital: 217.000
Regnskap for  Bensin & Rörtjenst I Göteborg Ab
Resultat 2018
Driftsinntekter 2.442.000
Driftskostnader -2.226.000
Driftsresultat 217.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 217.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 217.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 383.000
Sum eiendeler 383.000
Sum opptjent egenkapital 217.000
Sum egenkapital 217.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 166.000
Sum gjeld og egenkapital 383.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.442.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.442.000
Varekostnad -1.221.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.005.000
Driftskostnader -2.226.000
Driftsresultat 217.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 217.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 383.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 383.000
Sum eiendeler 383.000
Sum opptjent egenkapital 217.000
Sum egenkapital 217.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 166.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 166.000
Sum gjeld og egenkapital 383.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 217.000
Likviditetsgrad 1 2.3
Likviditetsgrad 2 2.3
Soliditet 56.7
Resultatgrad 8.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8
Total kapitalrentabilitet 56.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex