Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bensin Stasjon Finnsnes As
Juridisk navn:  Bensin Stasjon Finnsnes As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77850950
Storgata 38 Storgata 38 Fax:
9300 Finnsnes 9300 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms Lenvik
Org.nr: 919298693
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 6/15/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
444.06%
Resultat  
  
241.23%
Egenkapital  
  
370.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 7.051.000 1.296.000
Resultat: 298.000 -211.000
Egenkapital: 168.000 -62.000
Regnskap for  Bensin Stasjon Finnsnes As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 7.051.000 1.296.000
Driftskostnader -6.752.000 -1.507.000
Driftsresultat 298.000 -211.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 298.000 -211.000
Skattekostnad -69.000 48.000
Årsresultat 230.000 -163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 48.000
Sum omløpsmidler 927.000 904.000
Sum eiendeler 927.000 952.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 -163.000
Sum egenkapital 168.000 -62.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 760.000 1.014.000
Sum gjeld og egenkapital 928.000 952.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.472.000 1.281.000
Andre inntekter 579.000 15.000
Driftsinntekter 7.051.000 1.296.000
Varekostnad -3.485.000 -791.000
Lønninger -2.432.000 -523.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -835.000 -193.000
Driftskostnader -6.752.000 -1.507.000
Driftsresultat 298.000 -211.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 230.000 -163.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 48.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 48.000
Varebeholdning 410.000 381.000
Kundefordringer 129.000 11.000
Andre fordringer 65.000 225.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 323.000 287.000
Sum omløpsmidler 927.000 904.000
Sum eiendeler 927.000 952.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 -163.000
Sum egenkapital 168.000 -62.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 218.000 241.000
Betalbar skatt 21.000 0
Skyldig offentlige avgifter 161.000 82.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 360.000 691.000
Sum kortsiktig gjeld 760.000 1.014.000
Sum gjeld og egenkapital 928.000 952.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 167.000 -110.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5
Soliditet 18.1 -6.5
Resultatgrad 4.2 -16.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.5 -16.4
Total kapitalrentabilitet 32.1 -22.2
Signatur
17.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
17.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex