Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bensin Øst As
Juridisk navn:  Bensin Øst As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62521478
Stangevegen 113 Stangevegen 113 Fax:
2321 Hamar 2321 Hamar
Fylke: Kommune:
Hedmark Hamar
Org.nr: 918101527
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 11/17/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Reitan Convenience Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.31%
Resultat  
  
-32.17%
Egenkapital  
  
9.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 16.147.000 16.197.000 0
Resultat: 78.000 115.000 0
Egenkapital: 639.000 586.000 494.000
Regnskap for  Bensin Øst As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 16.147.000 16.197.000 0
Driftskostnader -16.078.000 -16.088.000 0
Driftsresultat 69.000 109.000 0
Finansinntekter 13.000 11.000 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 0
Finans 9.000 7.000 0
Resultat før skatt 78.000 115.000 0
Skattekostnad -25.000 -23.000 0
Årsresultat 53.000 91.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.413.000 3.369.000 494.000
Sum eiendeler 3.413.000 3.369.000 494.000
Sum opptjent egenkapital 145.000 92.000 0
Sum egenkapital 639.000 586.000 494.000
Sum langsiktig gjeld 526.000 760.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.248.000 2.023.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.413.000 3.369.000 494.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.210.000 15.246.000 0
Andre inntekter 936.000 951.000 0
Driftsinntekter 16.147.000 16.197.000 0
Varekostnad -7.140.000 -7.354.000 0
Lønninger -4.208.000 -4.311.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.730.000 -4.423.000 0
Driftskostnader -16.078.000 -16.088.000 0
Driftsresultat 69.000 109.000 0
Finansinntekter 13.000 11.000 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 0
Finans 9.000 7.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 53.000 91.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 1.058.000 1.040.000 0
Kundefordringer 224.000 341.000 0
Andre fordringer 1.443.000 1.195.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 688.000 793.000 494.000
Sum omløpsmidler 3.413.000 3.369.000 494.000
Sum eiendeler 3.413.000 3.369.000 494.000
Sum opptjent egenkapital 145.000 92.000 0
Sum egenkapital 639.000 586.000 494.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 526.000 760.000 0
Leverandørgjeld 925.000 768.000 0
Betalbar skatt 25.000 23.000 0
Skyldig offentlige avgifter 302.000 289.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 997.000 942.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.248.000 2.023.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.413.000 3.369.000 494.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.165.000 1.346.000 494.000
Likviditetsgrad 1 1 1.7
Likviditetsgrad 2 1 1.2 0
Soliditet 18.7 17.4 1
Resultatgrad 0.4 0.7
Rentedekningsgrad 17.3 27.3
Gjeldsgrad 4.3 4.7 0
Total kapitalrentabilitet 2.4 3.6 0
Signatur
30.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex