Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bensin- Og Servicesentret AS
Juridisk navn:  Bensin- Og Servicesentret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72412430
Johan Falkbergets Vei 8 Johan Falkbergets Vei 8 Fax: 72411355
7374 Røros 7374 Røros
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Røros
Org.nr: 932077299
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 1/1/1982 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkonsult AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.76%
Resultat  
  
-125.71%
Egenkapital  
  
-6.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 28.366.000 28.582.000 28.511.000 30.091.000 33.647.000
Resultat: -82.000 319.000 409.000 618.000 406.000
Egenkapital: 886.000 944.000 698.000 389.000 -59.000
Regnskap for  Bensin- Og Servicesentret AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 28.366.000 28.582.000 28.511.000 30.091.000 33.647.000
Driftskostnader -28.215.000 -28.018.000 -27.804.000 -29.113.000 -32.853.000
Driftsresultat 149.000 563.000 707.000 979.000 794.000
Finansinntekter -1.000 8.000 6.000 2.000 9.000
Finanskostnader -230.000 -251.000 -303.000 -364.000 -397.000
Finans -231.000 -243.000 -297.000 -362.000 -388.000
Resultat før skatt -82.000 319.000 409.000 618.000 406.000
Skattekostnad 24.000 -74.000 -100.000 -170.000 -110.000
Årsresultat -58.000 246.000 309.000 448.000 295.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.996.000 4.906.000 5.185.000 5.606.000 6.201.000
Sum omløpsmidler 1.884.000 2.902.000 2.186.000 1.731.000 1.755.000
Sum eiendeler 6.880.000 7.808.000 7.371.000 7.337.000 7.956.000
Sum opptjent egenkapital 386.000 444.000 198.000 -111.000 -559.000
Sum egenkapital 886.000 944.000 698.000 389.000 -59.000
Sum langsiktig gjeld 4.837.000 5.108.000 5.535.000 6.093.000 6.323.000
Sum kortsiktig gjeld 1.157.000 1.757.000 1.137.000 855.000 1.692.000
Sum gjeld og egenkapital 6.880.000 7.809.000 7.370.000 7.337.000 7.956.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.213.000 28.465.000 28.359.000 29.817.000 33.450.000
Andre inntekter 153.000 116.000 151.000 274.000 197.000
Driftsinntekter 28.366.000 28.582.000 28.511.000 30.091.000 33.647.000
Varekostnad -23.510.000 -23.614.000 -23.422.000 -24.948.000 -28.901.000
Lønninger -2.896.000 -2.855.000 -2.676.000 -2.394.000 -2.414.000
Avskrivning -346.000 -329.000 -480.000 -524.000 -429.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.463.000 -1.220.000 -1.226.000 -1.247.000 -1.109.000
Driftskostnader -28.215.000 -28.018.000 -27.804.000 -29.113.000 -32.853.000
Driftsresultat 149.000 563.000 707.000 979.000 794.000
Finansinntekter -1.000 8.000 6.000 2.000 9.000
Finanskostnader -230.000 -251.000 -303.000 -364.000 -397.000
Finans -231.000 -243.000 -297.000 -362.000 -388.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -58.000 246.000 309.000 448.000 295.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 20.000 190.000
Fast eiendom 4.279.000 4.404.000 4.528.000 4.653.000 4.777.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 669.000 454.000 608.000 885.000 1.187.000
Sum varige driftsmidler 4.948.000 4.858.000 5.137.000 5.538.000 5.964.000
Sum finansielle anleggsmidler 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000
Sum anleggsmidler 4.996.000 4.906.000 5.185.000 5.606.000 6.201.000
Varebeholdning 1.181.000 983.000 858.000 922.000 935.000
Kundefordringer 309.000 404.000 259.000 345.000 383.000
Andre fordringer 86.000 6.000 107.000 106.000 160.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 307.000 1.509.000 962.000 358.000 276.000
Sum omløpsmidler 1.884.000 2.902.000 2.186.000 1.731.000 1.755.000
Sum eiendeler 6.880.000 7.808.000 7.371.000 7.337.000 7.956.000
Sum opptjent egenkapital 386.000 444.000 198.000 -111.000 -559.000
Sum egenkapital 886.000 944.000 698.000 389.000 -59.000
Sum avsetninger til forpliktelser 130.000 154.000 80.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.837.000 5.108.000 5.535.000 6.093.000 6.323.000
Leverandørgjeld 679.000 1.215.000 694.000 394.000 1.294.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 205.000 264.000 209.000 241.000 179.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 273.000 278.000 234.000 220.000 219.000
Sum kortsiktig gjeld 1.157.000 1.757.000 1.137.000 855.000 1.692.000
Sum gjeld og egenkapital 6.880.000 7.809.000 7.370.000 7.337.000 7.956.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 727.000 1.145.000 1.049.000 876.000 63.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.9 2.0 1.0
Likviditetsgrad 2 0.6 1.1 1.2 1.0 0.5
Soliditet 12.9 12.1 9.5 5.3 -0.7
Resultatgrad 0.5 2 2.5 3.3 2.4
Rentedekningsgrad 0.6 2.2 2.3 2.7 2.0
Gjeldsgrad 6.8 7.3 9.6 17.9 -135.8
Total kapitalrentabilitet 2.2 7.3 9.7 13.4 10.1
Signatur
06.07.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex