Beltegraving AS
Juridisk navn:  Beltegraving AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90519948
Postboks 52 C/O Egil Torgersen Fax: 33387424
3144 Veierland 3144 Veierland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 986499911
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/20/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Oseberg Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.86%
Resultat  
  
-365.19%
Egenkapital  
  
-25.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.637.000 2.687.000 3.418.000 3.730.000 4.069.000
Resultat: -716.000 270.000 582.000 783.000 -20.000
Egenkapital: 1.621.000 2.184.000 1.984.000 1.573.000 2.632.000
Regnskap for  Beltegraving AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.637.000 2.687.000 3.418.000 3.730.000 4.069.000
Driftskostnader -3.346.000 -2.425.000 -2.836.000 -2.974.000 -4.103.000
Driftsresultat -709.000 263.000 581.000 756.000 -35.000
Finansinntekter 4.000 9.000 9.000 31.000 23.000
Finanskostnader -10.000 -2.000 -9.000 -3.000 -9.000
Finans -6.000 7.000 0 28.000 14.000
Resultat før skatt -716.000 270.000 582.000 783.000 -20.000
Skattekostnad 153.000 -70.000 -151.000 -222.000 4.000
Årsresultat -563.000 199.000 431.000 561.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.179.000 1.368.000 1.138.000 1.345.000 1.162.000
Sum omløpsmidler 1.239.000 1.618.000 1.743.000 2.302.000 2.181.000
Sum eiendeler 2.418.000 2.986.000 2.881.000 3.647.000 3.343.000
Sum opptjent egenkapital 1.221.000 1.784.000 1.584.000 1.173.000 2.232.000
Sum egenkapital 1.621.000 2.184.000 1.984.000 1.573.000 2.632.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 797.000 802.000 897.000 2.074.000 711.000
Sum gjeld og egenkapital 2.418.000 2.986.000 2.881.000 3.647.000 3.343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.544.000 2.662.000 3.272.000 3.278.000 3.856.000
Andre inntekter 94.000 25.000 146.000 451.000 213.000
Driftsinntekter 2.637.000 2.687.000 3.418.000 3.730.000 4.069.000
Varekostnad -680.000 -236.000 -620.000 -572.000 -1.499.000
Lønninger -1.306.000 -1.078.000 -1.060.000 -990.000 -1.091.000
Avskrivning -447.000 -433.000 -449.000 -533.000 -479.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -913.000 -678.000 -707.000 -879.000 -1.034.000
Driftskostnader -3.346.000 -2.425.000 -2.836.000 -2.974.000 -4.103.000
Driftsresultat -709.000 263.000 581.000 756.000 -35.000
Finansinntekter 4.000 9.000 9.000 31.000 23.000
Finanskostnader -10.000 -2.000 -9.000 -3.000 -9.000
Finans -6.000 7.000 0 28.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 -20.000 -221.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -563.000 199.000 431.000 561.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 249.000 96.000 88.000 102.000 242.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 360.000 618.000 712.000 1.082.000 415.000
Driftsløsøre 571.000 654.000 338.000 161.000 505.000
Sum varige driftsmidler 931.000 1.272.000 1.050.000 1.242.000 920.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.179.000 1.368.000 1.138.000 1.345.000 1.162.000
Varebeholdning 27.000 60.000 53.000 42.000 68.000
Kundefordringer 289.000 261.000 378.000 592.000 552.000
Andre fordringer 9.000 42.000 53.000 38.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 914.000 1.255.000 1.258.000 1.631.000 1.508.000
Sum omløpsmidler 1.239.000 1.618.000 1.743.000 2.302.000 2.181.000
Sum eiendeler 2.418.000 2.986.000 2.881.000 3.647.000 3.343.000
Sum opptjent egenkapital 1.221.000 1.784.000 1.584.000 1.173.000 2.232.000
Sum egenkapital 1.621.000 2.184.000 1.984.000 1.573.000 2.632.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 51.000 123.000 77.000 80.000 336.000
Betalbar skatt 0 78.000 130.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 146.000 59.000 178.000 92.000 130.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 600.000 542.000 512.000 1.902.000 245.000
Sum kortsiktig gjeld 797.000 802.000 897.000 2.074.000 711.000
Sum gjeld og egenkapital 2.418.000 2.986.000 2.881.000 3.647.000 3.343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 442.000 816.000 846.000 228.000 1.470.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2 1.9 1.1 3.1
Likviditetsgrad 2 1.5 1.9 1.9 1.1 3.0
Soliditet 6 73.1 68.9 43.1 78.7
Resultatgrad -26.9 9.8 1 20.3 -0.9
Rentedekningsgrad -70.9 131.5 64.6 262.3 -1.3
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.5 1.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -29.2 9.1 20.5 21.6 -0.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex