Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bekkjarvik Gjestgiveri Eiendom As
Juridisk navn:  Bekkjarvik Gjestgiveri Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 33 Bekkjarvik 61 Fax:
5399 Bekkjarvik 5397 Bekkjarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 919282258
Aksjekapital: 92.000 NOK
Etableringsdato: 2/18/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25%
Resultat  
  
-53.49%
Egenkapital  
  
0.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 500.000 400.000
Resultat: 40.000 86.000
Egenkapital: 6.617.000 6.582.000
Regnskap for  Bekkjarvik Gjestgiveri Eiendom As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 500.000 400.000
Driftskostnader -214.000 -190.000
Driftsresultat 286.000 210.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -246.000 -124.000
Finans -246.000 -124.000
Resultat før skatt 40.000 86.000
Skattekostnad -5.000 -17.000
Årsresultat 35.000 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.833.000 10.962.000
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 10.833.000 10.962.000
Sum opptjent egenkapital 4.087.000 4.052.000
Sum egenkapital 6.617.000 6.582.000
Sum langsiktig gjeld 99.000 94.000
Sum kortsiktig gjeld 4.117.000 4.285.000
Sum gjeld og egenkapital 10.833.000 10.961.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 500.000 400.000
Driftsinntekter 500.000 400.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -129.000 -129.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -85.000 -61.000
Driftskostnader -214.000 -190.000
Driftsresultat 286.000 210.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -246.000 -124.000
Finans -246.000 -124.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 35.000 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 10.833.000 10.962.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 10.833.000 10.962.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 10.833.000 10.962.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 10.833.000 10.962.000
Sum opptjent egenkapital 4.087.000 4.052.000
Sum egenkapital 6.617.000 6.582.000
Sum avsetninger til forpliktelser 99.000 94.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 99.000 94.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.117.000 4.285.000
Sum kortsiktig gjeld 4.117.000 4.285.000
Sum gjeld og egenkapital 10.833.000 10.961.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.117.000 -4.285.000
Likviditetsgrad 1 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 61.1 6
Resultatgrad 57.2 52.5
Rentedekningsgrad 1.2 1.7
Gjeldsgrad 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 2.6 1.9
Signatur
19.12.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
30.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex