Becker Entreprenør As
Juridisk navn:  Becker Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92163322
Adam Hiorths Vei 12A Rolf Olsens vei 30-32 Fax:
0575 Oslo 2007 Kjeller
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 989034448
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 46
Etableringsdato: 10/27/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ski Revisjon As
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.58%
Resultat  
  
-165.39%
Egenkapital  
  
-16.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 102.756.000 88.145.000 56.926.000 51.354.000 50.431.000
Resultat: -2.760.000 4.221.000 3.269.000 4.236.000 5.333.000
Egenkapital: 10.180.000 12.210.000 9.993.000 7.997.000 7.870.000
Regnskap for  Becker Entreprenør As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 102.756.000 88.145.000 56.926.000 51.354.000 50.431.000
Driftskostnader -105.347.000 -83.737.000 -53.513.000 -46.976.000 -44.977.000
Driftsresultat -2.591.000 4.408.000 3.413.000 4.380.000 5.454.000
Finansinntekter 30.000 29.000 4.000 35.000 88.000
Finanskostnader -200.000 -214.000 -149.000 -179.000 -209.000
Finans -170.000 -185.000 -145.000 -144.000 -121.000
Resultat før skatt -2.760.000 4.221.000 3.269.000 4.236.000 5.333.000
Skattekostnad 617.000 -1.005.000 -805.000 -1.109.000 -1.441.000
Årsresultat -2.143.000 3.217.000 2.463.000 3.127.000 3.892.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.302.000 4.599.000 4.803.000 5.391.000 6.532.000
Sum omløpsmidler 36.170.000 32.664.000 18.953.000 17.539.000 15.646.000
Sum eiendeler 39.472.000 37.263.000 23.756.000 22.930.000 22.178.000
Sum opptjent egenkapital 9.966.000 12.110.000 9.893.000 7.897.000 7.770.000
Sum egenkapital 10.180.000 12.210.000 9.993.000 7.997.000 7.870.000
Sum langsiktig gjeld 3.819.000 2.387.000 2.947.000 3.840.000 4.779.000
Sum kortsiktig gjeld 25.474.000 22.666.000 10.816.000 11.093.000 9.528.000
Sum gjeld og egenkapital 39.472.000 37.263.000 23.756.000 22.930.000 22.177.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 100.307.000 86.321.000 56.577.000 50.955.000 50.295.000
Andre inntekter 2.449.000 1.823.000 349.000 399.000 136.000
Driftsinntekter 102.756.000 88.145.000 56.926.000 51.354.000 50.431.000
Varekostnad -59.150.000 -49.185.000 -24.907.000 -23.456.000 -23.484.000
Lønninger -25.686.000 -18.995.000 -14.427.000 -11.837.000 -11.118.000
Avskrivning -1.478.000 -1.668.000 -1.288.000 -1.567.000 -1.332.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.033.000 -13.889.000 -12.891.000 -10.116.000 -9.043.000
Driftskostnader -105.347.000 -83.737.000 -53.513.000 -46.976.000 -44.977.000
Driftsresultat -2.591.000 4.408.000 3.413.000 4.380.000 5.454.000
Finansinntekter 30.000 29.000 4.000 35.000 88.000
Finanskostnader -200.000 -214.000 -149.000 -179.000 -209.000
Finans -170.000 -185.000 -145.000 -144.000 -121.000
Konsernbidrag 0 -1.000.000 -1.567.000 0 -2.648.000
Utbytte 0 0 0 -3.000.000 0
Årsresultat -2.143.000 3.217.000 2.463.000 3.127.000 3.892.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 237.000 0 0 0 0
Fast eiendom 337.000 392.000 436.000 36.000 48.000
Maskiner anlegg 0 516.000 475.000 302.000 435.000
Driftsløsøre 2.541.000 3.316.000 3.449.000 4.882.000 6.035.000
Sum varige driftsmidler 2.878.000 4.224.000 4.360.000 5.220.000 6.517.000
Sum finansielle anleggsmidler 188.000 375.000 443.000 171.000 14.000
Sum anleggsmidler 3.302.000 4.599.000 4.803.000 5.391.000 6.532.000
Varebeholdning 200.000 504.000 0 0 0
Kundefordringer 33.674.000 28.576.000 15.904.000 10.852.000 9.105.000
Andre fordringer 1.275.000 901.000 93.000 569.000 389.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 876.000 2.683.000 2.955.000 6.118.000 6.152.000
Sum omløpsmidler 36.170.000 32.664.000 18.953.000 17.539.000 15.646.000
Sum eiendeler 39.472.000 37.263.000 23.756.000 22.930.000 22.178.000
Sum opptjent egenkapital 9.966.000 12.110.000 9.893.000 7.897.000 7.770.000
Sum egenkapital 10.180.000 12.210.000 9.993.000 7.997.000 7.870.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 348.000 383.000 496.000 673.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.475.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.819.000 2.387.000 2.947.000 3.840.000 4.779.000
Leverandørgjeld 15.767.000 14.252.000 5.305.000 3.798.000 2.810.000
Betalbar skatt 0 1.040.000 896.000 1.286.000 1.079.000
Skyldig offentlige avgifter 3.052.000 2.396.000 1.945.000 1.862.000 1.241.000
Utbytte 0 0 0 -3.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.180.000 4.978.000 2.670.000 1.147.000 4.400.000
Sum kortsiktig gjeld 25.474.000 22.666.000 10.816.000 11.093.000 9.528.000
Sum gjeld og egenkapital 39.472.000 37.263.000 23.756.000 22.930.000 22.177.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.696.000 9.998.000 8.137.000 6.446.000 6.118.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.8 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.8 1.6 1.7
Soliditet 25.8 32.8 42.1 34.9 35.5
Resultatgrad -2.5 5 6 8.5 10.8
Rentedekningsgrad 20.6 22.9 24.7 26.5
Gjeldsgrad 2.9 2.1 1.4 1.9 1.8
Total kapitalrentabilitet -6.5 11.9 14.4 19.3 25.0
Signatur
23.05.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR
BECKER HANS-ERIK
Prokurister
23.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex