BDPS
Juridisk navn:  Bdps Bil & Dieselpumpeservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55924100
Kokstadflaten 32 Kokstadflaten 32 Fax: 55924104
5257 Kokstad 5257 Kokstad
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 981954831
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/23/2000
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.67%
Resultat  
  
89.55%
Egenkapital  
  
22.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.264.000 3.179.000 3.473.000 3.735.000 4.074.000
Resultat: 254.000 134.000 191.000 36.000 143.000
Egenkapital: -662.000 -858.000 -992.000 -1.183.000 -1.220.000
Regnskap for  BDPS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.264.000 3.179.000 3.473.000 3.735.000 4.074.000
Driftskostnader -2.987.000 -3.005.000 -3.226.000 -3.643.000 -3.810.000
Driftsresultat 278.000 174.000 247.000 93.000 265.000
Finansinntekter 0 0 0 14.000 0
Finanskostnader -24.000 -40.000 -56.000 -71.000 -122.000
Finans -24.000 -40.000 -56.000 -57.000 -122.000
Resultat før skatt 254.000 134.000 191.000 36.000 143.000
Skattekostnad -58.000 0 0 0 0
Årsresultat 196.000 134.000 191.000 36.000 143.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 0 0 2.000 110.000
Sum omløpsmidler 59.000 347.000 343.000 418.000 500.000
Sum eiendeler 60.000 347.000 343.000 420.000 610.000
Sum opptjent egenkapital -962.000 -1.158.000 -1.292.000 -1.483.000 -1.520.000
Sum egenkapital -662.000 -858.000 -992.000 -1.183.000 -1.220.000
Sum langsiktig gjeld 0 203.000 423.000 663.000 897.000
Sum kortsiktig gjeld 722.000 1.002.000 912.000 940.000 932.000
Sum gjeld og egenkapital 60.000 347.000 343.000 420.000 609.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.261.000 3.179.000 3.473.000 3.735.000 4.073.000
Andre inntekter 3.000 0 0 0 1.000
Driftsinntekter 3.264.000 3.179.000 3.473.000 3.735.000 4.074.000
Varekostnad -1.103.000 -961.000 -1.096.000 -1.229.000 -1.369.000
Lønninger -862.000 -1.032.000 -1.246.000 -1.526.000 -1.549.000
Avskrivning 0 0 -2.000 -78.000 -105.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.022.000 -1.012.000 -882.000 -810.000 -787.000
Driftskostnader -2.987.000 -3.005.000 -3.226.000 -3.643.000 -3.810.000
Driftsresultat 278.000 174.000 247.000 93.000 265.000
Finansinntekter 0 0 0 14.000 0
Finanskostnader -24.000 -40.000 -56.000 -71.000 -122.000
Finans -24.000 -40.000 -56.000 -57.000 -122.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 196.000 134.000 191.000 36.000 143.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.000 0 0 2.000 110.000
Sum varige driftsmidler 1.000 0 0 2.000 110.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 0 0 2.000 110.000
Varebeholdning 7.000 80.000 116.000 113.000 155.000
Kundefordringer 132.000 116.000 22.000 173.000 202.000
Andre fordringer -6.000 4.000 25.000 16.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 148.000 179.000 115.000 118.000
Sum omløpsmidler 59.000 347.000 343.000 418.000 500.000
Sum eiendeler 60.000 347.000 343.000 420.000 610.000
Sum opptjent egenkapital -962.000 -1.158.000 -1.292.000 -1.483.000 -1.520.000
Sum egenkapital -662.000 -858.000 -992.000 -1.183.000 -1.220.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -48.000 184.000 199.000 158.000 201.000
Sum langsiktig gjeld 0 203.000 423.000 663.000 897.000
Leverandørgjeld 396.000 357.000 382.000 389.000 355.000
Betalbar skatt 58.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 11.000 104.000 144.000 173.000 150.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 304.000 357.000 188.000 219.000 226.000
Sum kortsiktig gjeld 722.000 1.002.000 912.000 940.000 932.000
Sum gjeld og egenkapital 60.000 347.000 343.000 420.000 609.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -663.000 -655.000 -569.000 -522.000 -432.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.3 0.4 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.2 0.4 0.4
Soliditet -1103.3 -247.3 -289.2 -281.7 -200.3
Resultatgrad 8.5 5.5 7.1 2.5 6.5
Rentedekningsgrad 11.6 4.3 4.4 1.5 2.2
Gjeldsgrad -1.1 -1.4 -1.3 -1.4 -1.5
Total kapitalrentabilitet 463.3 50.1 7 25.5 43.5
Signatur
30.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex