Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bbt Bolig Bygg Tenester As
Juridisk navn:  Bbt Bolig Bygg Tenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Torsrudveien 32 Torsrudveien 32 Fax:
3430 Spikkestad 3430 Spikkestad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 923884696
Aksjekapital: 40.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/26/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tbe Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 51.000
Resultat: -18.000
Egenkapital: 14.000
Regnskap for  Bbt Bolig Bygg Tenester As
Resultat 2019
Driftsinntekter 51.000
Driftskostnader -69.000
Driftsresultat -18.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -18.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 80.000
Sum eiendeler 80.000
Sum opptjent egenkapital -18.000
Sum egenkapital 14.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 66.000
Sum gjeld og egenkapital 80.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 51.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 51.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -69.000
Driftskostnader -69.000
Driftsresultat -18.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 51.000
Andre fordringer 28.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.000
Sum omløpsmidler 80.000
Sum eiendeler 80.000
Sum opptjent egenkapital -18.000
Sum egenkapital 14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 23.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000
Sum kortsiktig gjeld 66.000
Sum gjeld og egenkapital 80.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000
Likviditetsgrad 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2
Soliditet 17.5
Resultatgrad -35.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.7
Total kapitalrentabilitet -22.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex