Bb Design & Eiendom AS
Juridisk navn:  Bb Design & Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99320301
Horgenveien 37 Horgenveien 37 Fax:
3303 Hokksund 3303 Hokksund
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 986406077
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/15/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
44.3%
Resultat  
  
49.79%
Egenkapital  
  
-26.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 342.000 237.000 197.000 517.000 501.000
Resultat: -118.000 -235.000 -294.000 -71.000 -67.000
Egenkapital: 333.000 451.000 686.000 980.000 1.051.000
Regnskap for  Bb Design & Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 342.000 237.000 197.000 517.000 501.000
Driftskostnader -417.000 -473.000 -493.000 -590.000 -570.000
Driftsresultat -75.000 -235.000 -295.000 -72.000 -69.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -43.000 0 0 0 0
Finans -43.000 0 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -118.000 -235.000 -294.000 -71.000 -67.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -118.000 -235.000 -294.000 -71.000 -67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.600.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 431.000 501.000 751.000 1.098.000 1.155.000
Sum eiendeler 3.031.000 501.000 751.000 1.098.000 1.155.000
Sum opptjent egenkapital 83.000 201.000 436.000 730.000 801.000
Sum egenkapital 333.000 451.000 686.000 980.000 1.051.000
Sum langsiktig gjeld 2.643.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 55.000 50.000 65.000 118.000 104.000
Sum gjeld og egenkapital 3.031.000 501.000 751.000 1.098.000 1.155.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 342.000 225.000 197.000 517.000 501.000
Andre inntekter 0 12.000 0 0 0
Driftsinntekter 342.000 237.000 197.000 517.000 501.000
Varekostnad -23.000 -7.000 -1.000 -21.000 -3.000
Lønninger -341.000 -415.000 -441.000 -487.000 -487.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -53.000 -51.000 -51.000 -82.000 -80.000
Driftskostnader -417.000 -473.000 -493.000 -590.000 -570.000
Driftsresultat -75.000 -235.000 -295.000 -72.000 -69.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -43.000 0 0 0 0
Finans -43.000 0 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -118.000 -235.000 -294.000 -71.000 -67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.600.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.600.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 0 50.000 97.000 115.000
Andre fordringer 0 2.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 416.000 499.000 701.000 1.000.000 1.040.000
Sum omløpsmidler 431.000 501.000 751.000 1.098.000 1.155.000
Sum eiendeler 3.031.000 501.000 751.000 1.098.000 1.155.000
Sum opptjent egenkapital 83.000 201.000 436.000 730.000 801.000
Sum egenkapital 333.000 451.000 686.000 980.000 1.051.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.643.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 6.000 0 6.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 10.000 30.000 50.000 63.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 33.000 36.000 62.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 50.000 65.000 118.000 104.000
Sum gjeld og egenkapital 3.031.000 501.000 751.000 1.098.000 1.155.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 376.000 451.000 686.000 980.000 1.051.000
Likviditetsgrad 1 7.8 1 11.6 9.3 11.1
Likviditetsgrad 2 7.8 1 11.6 9.3 11.2
Soliditet 1 9 91.3 89.3 91.0
Resultatgrad -21.9 -99.2 -149.7 -13.9 -13.8
Rentedekningsgrad -1.7
Gjeldsgrad 8.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -2.5 -46.9 -39.1 -6.5 -5.9
Signatur
13.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex