Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bauer-Nilsen Holding AS
Juridisk navn:  Bauer-Nilsen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52707770
C/O Bernt Olav Bauer-Nilsen Smedasundet 22A C/O Bernt Olav Bauer-Nilsen Smedasundet 22A Fax: 52707799
5529 Haugesund 5529 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 910432141
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/19/1925
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Deloitte Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3987.5%
Egenkapital  
  
8.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 327.000 8.000 8.000 16.000 204.000
Egenkapital: 3.386.000 3.108.000 3.129.000 3.451.000 3.696.000
Regnskap for  Bauer-Nilsen Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -28.000 -6.000 -6.000 -11.000 -12.000
Driftsresultat -28.000 -6.000 -6.000 -11.000 -12.000
Finansinntekter 354.000 14.000 14.000 26.000 215.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 354.000 14.000 14.000 26.000 215.000
Resultat før skatt 327.000 8.000 8.000 16.000 204.000
Skattekostnad -49.000 0 0 0 0
Årsresultat 278.000 8.000 8.000 16.000 204.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 345.000 315.000 225.000 225.000 225.000
Sum omløpsmidler 3.140.000 2.843.000 2.955.000 3.277.000 4.368.000
Sum eiendeler 3.485.000 3.158.000 3.180.000 3.502.000 4.593.000
Sum opptjent egenkapital 3.286.000 3.008.000 3.029.000 3.351.000 3.596.000
Sum egenkapital 3.386.000 3.108.000 3.129.000 3.451.000 3.696.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 99.000 51.000 51.000 51.000 897.000
Sum gjeld og egenkapital 3.485.000 3.159.000 3.180.000 3.502.000 4.593.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -6.000 -6.000 -11.000 -12.000
Driftskostnader -28.000 -6.000 -6.000 -11.000 -12.000
Driftsresultat -28.000 -6.000 -6.000 -11.000 -12.000
Finansinntekter 354.000 14.000 14.000 26.000 215.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 354.000 14.000 14.000 26.000 215.000
Konsernbidrag 0 -30.000 -330.000 -262.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 278.000 8.000 8.000 16.000 204.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 345.000 315.000 225.000 225.000 225.000
Sum anleggsmidler 345.000 315.000 225.000 225.000 225.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.740.000 2.720.000 2.720.000 2.720.000 2.720.000
Sum investeringer 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Kasse, bank 369.000 92.000 204.000 525.000 1.617.000
Sum omløpsmidler 3.140.000 2.843.000 2.955.000 3.277.000 4.368.000
Sum eiendeler 3.485.000 3.158.000 3.180.000 3.502.000 4.593.000
Sum opptjent egenkapital 3.286.000 3.008.000 3.029.000 3.351.000 3.596.000
Sum egenkapital 3.386.000 3.108.000 3.129.000 3.451.000 3.696.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 49.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 51.000 51.000 51.000 51.000 897.000
Sum kortsiktig gjeld 99.000 51.000 51.000 51.000 897.000
Sum gjeld og egenkapital 3.485.000 3.159.000 3.180.000 3.502.000 4.593.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.041.000 2.792.000 2.904.000 3.226.000 3.471.000
Likviditetsgrad 1 31.7 55.7 57.9 64.3 4.9
Likviditetsgrad 2 31.7 55.7 57.9 64.3 4.9
Soliditet 97.2 98.4 98.4 98.5 80.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.2
Total kapitalrentabilitet 9.4 0.3 0.3 0.4 4.4
Signatur
24.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex