Bastø Fosen AS
Juridisk navn:  Bastø Fosen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73890700
Postboks 94 Rustadbrygga 5 Fax: 73890750
3191 Horten 3187 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 975804224
Aksjekapital: 8.280.000 NOK
Antall ansatte: 254
Etableringsdato: 10/12/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Torghatten Servicesenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.69%
Resultat  
  
56.35%
Egenkapital  
  
-3.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 505.124.000 473.448.000 450.512.000 388.904.000 364.232.000
Resultat: 75.260.000 48.136.000 9.659.000 19.483.000 -2.907.000
Egenkapital: 31.826.000 33.135.000 30.967.000 41.032.000 26.249.000
Regnskap for  Bastø Fosen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 505.124.000 473.448.000 450.512.000 388.904.000 364.232.000
Driftskostnader -430.716.000 -425.255.000 -440.318.000 -366.666.000 -365.799.000
Driftsresultat 74.408.000 48.192.000 10.195.000 22.239.000 -1.568.000
Finansinntekter 1.093.000 368.000 1.407.000 2.799.000 3.628.000
Finanskostnader -242.000 -424.000 -1.943.000 -5.555.000 -4.967.000
Finans 851.000 -56.000 -536.000 -2.756.000 -1.339.000
Resultat før skatt 75.260.000 48.136.000 9.659.000 19.483.000 -2.907.000
Skattekostnad -16.569.000 -10.968.000 -2.173.000 -4.701.000 937.000
Årsresultat 58.691.000 37.168.000 7.485.000 14.783.000 -1.971.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 57.804.000 52.243.000 54.526.000 141.479.000 232.251.000
Sum omløpsmidler 128.635.000 101.903.000 67.084.000 95.194.000 42.037.000
Sum eiendeler 186.439.000 154.146.000 121.610.000 236.673.000 274.288.000
Sum opptjent egenkapital 22.049.000 23.357.000 21.189.000 31.254.000 16.471.000
Sum egenkapital 31.826.000 33.135.000 30.967.000 41.032.000 26.249.000
Sum langsiktig gjeld 1.735.000 2.623.000 4.066.000 92.338.000 147.546.000
Sum kortsiktig gjeld 152.878.000 118.388.000 86.578.000 103.304.000 100.493.000
Sum gjeld og egenkapital 186.440.000 154.146.000 121.611.000 236.674.000 274.288.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 505.124.000 473.448.000 450.512.000 388.904.000 364.232.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 505.124.000 473.448.000 450.512.000 388.904.000 364.232.000
Varekostnad -15.868.000 -15.253.000 -15.256.000 -15.157.000 -14.984.000
Lønninger -146.028.000 -144.196.000 -153.421.000 -161.059.000 -150.010.000
Avskrivning -12.165.000 -11.435.000 -12.996.000 -13.576.000 -14.164.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -256.655.000 -254.371.000 -258.645.000 -176.874.000 -186.641.000
Driftskostnader -430.716.000 -425.255.000 -440.318.000 -366.666.000 -365.799.000
Driftsresultat 74.408.000 48.192.000 10.195.000 22.239.000 -1.568.000
Finansinntekter 1.093.000 368.000 1.407.000 2.799.000 3.628.000
Finanskostnader -242.000 -424.000 -1.943.000 -5.555.000 -4.967.000
Finans 851.000 -56.000 -536.000 -2.756.000 -1.339.000
Konsernbidrag -60.000.000 0 -9.572.000 -22.656.000 0
Utbytte 0 0 -17.550.000 0 0
Årsresultat 58.691.000 37.168.000 7.485.000 14.783.000 -1.971.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.840.000 6.763.000 7.130.000 7.323.000 7.340.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.137.000 9.367.000 11.044.000 3.081.000 3.746.000
Sum varige driftsmidler 49.575.000 44.157.000 45.625.000 46.212.000 126.194.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.229.000 8.086.000 8.902.000 95.267.000 106.057.000
Sum anleggsmidler 57.804.000 52.243.000 54.526.000 141.479.000 232.251.000
Varebeholdning 4.642.000 4.278.000 4.817.000 3.565.000 2.809.000
Kundefordringer 28.101.000 21.772.000 21.361.000 14.337.000 11.605.000
Andre fordringer 2.550.000 3.240.000 4.276.000 5.203.000 15.725.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 91.059.000 70.365.000 29.081.000 10.269.000 11.898.000
Sum omløpsmidler 128.635.000 101.903.000 67.084.000 95.194.000 42.037.000
Sum eiendeler 186.439.000 154.146.000 121.610.000 236.673.000 274.288.000
Sum opptjent egenkapital 22.049.000 23.357.000 21.189.000 31.254.000 16.471.000
Sum egenkapital 31.826.000 33.135.000 30.967.000 41.032.000 26.249.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.735.000 2.623.000 4.066.000 4.915.000 7.767.000
Gjeld til kredittinstitutt 76.923.000 0 0 15.601.000 20.044.000
Sum langsiktig gjeld 1.735.000 2.623.000 4.066.000 92.338.000 147.546.000
Leverandørgjeld 27.469.000 13.569.000 18.578.000 13.217.000 13.687.000
Betalbar skatt 534.000 1.956.000 0 0 12.314.000
Skyldig offentlige avgifter 12.497.000 12.756.000 10.757.000 12.710.000 12.089.000
Utbytte 0 0 -17.550.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.455.000 90.107.000 39.693.000 61.775.000 42.360.000
Sum kortsiktig gjeld 152.878.000 118.388.000 86.578.000 103.304.000 100.493.000
Sum gjeld og egenkapital 186.440.000 154.146.000 121.611.000 236.674.000 274.288.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -24.243.000 -16.485.000 -19.494.000 -8.110.000 -58.456.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 0.8 0.9 0.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.7 0.9 0.4
Soliditet 17.1 21.5 25.5 17.3 9.6
Resultatgrad 14.7 10.2 2.3 5.7 -0.4
Rentedekningsgrad 307.5 113.7 5.2 4 0.4
Gjeldsgrad 4.9 3.7 2.9 4.8 9.4
Total kapitalrentabilitet 40.5 31.5 9.5 10.6 0.8
Signatur
22.06.2020
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
22.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex