Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Basic Sanela Basic
Juridisk navn:  Basic Sanela Basic
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92808220
Opperudgata 13 Opperudgata 13 Fax: 61312536
3520 Jevnaker 3520 Jevnaker
Fylke: Kommune:
Viken Jevnaker
Org.nr: 989201069
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/5/2006 1
Foretakstype: ENK
Tidligere navn: basic
Regnskapsfører: As Bokføring
Utvikling:
Omsetning  
  
9.32%
Resultat  
  
21.71%
Egenkapital  
  
128.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011
Omsetning: 1.958.000 1.791.000
Resultat: 157.000 129.000
Egenkapital: 160.000 70.000
Regnskap for  Basic Sanela Basic
Resultat 2012 2011
Driftsinntekter 1.958.000 1.791.000
Driftskostnader -1.776.000 -1.633.000
Driftsresultat 181.000 157.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -25.000 -29.000
Finans -25.000 -29.000
Resultat før skatt 157.000 129.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 157.000 129.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 400.000 317.000
Sum omløpsmidler 404.000 255.000
Sum eiendeler 804.000 572.000
Sum opptjent egenkapital 160.000 70.000
Sum egenkapital 160.000 70.000
Sum langsiktig gjeld 380.000 277.000
Sum kortsiktig gjeld 265.000 226.000
Sum gjeld og egenkapital 805.000 573.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.958.000 1.783.000
Andre inntekter 0 8.000
Driftsinntekter 1.958.000 1.791.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -902.000 -762.000
Avskrivning -79.000 -59.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -795.000 -812.000
Driftskostnader -1.776.000 -1.633.000
Driftsresultat 181.000 157.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -25.000 -29.000
Finans -25.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 157.000 129.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 317.000 235.000
Sum varige driftsmidler 317.000 235.000
Sum finansielle anleggsmidler 83.000 82.000
Sum anleggsmidler 400.000 317.000
Varebeholdning 37.000 37.000
Kundefordringer 121.000 144.000
Andre fordringer 49.000 19.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 197.000 56.000
Sum omløpsmidler 404.000 255.000
Sum eiendeler 804.000 572.000
Sum opptjent egenkapital 160.000 70.000
Sum egenkapital 160.000 70.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 380.000 277.000
Leverandørgjeld 85.000 42.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 61.000 73.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 119.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 265.000 226.000
Sum gjeld og egenkapital 805.000 573.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 139.000 29.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.0
Soliditet 19.9 12.2
Resultatgrad 9.2 8.8
Rentedekningsgrad 7.2 5.4
Gjeldsgrad 4.0 7.2
Total kapitalrentabilitet 22.5 27.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex