Barnekreftforeningens Forskningsfond
Juridisk navn:  Barnekreftforeningens Forskningsfond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02099
Postboks 78 Sentrum Øvre Vollgate 11 Fax:
0101 Oslo 158 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 884429072
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 12/31/2000
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
40.39%
Resultat  
  
26.81%
Egenkapital  
  
-25.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.463.000 16.000.000 2.208.000 5.110.000 542.000
Resultat: -1.387.000 -1.895.000 1.007.000 3.276.000 155.000
Egenkapital: 4.095.000 5.482.000 7.377.000 6.369.000 3.093.000
Regnskap for  Barnekreftforeningens Forskningsfond
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.463.000 16.000.000 2.208.000 5.110.000 542.000
Driftskostnader -24.014.000 -17.954.000 -1.249.000 -1.867.000 -425.000
Driftsresultat -1.551.000 -1.953.000 959.000 3.243.000 117.000
Finansinntekter 165.000 58.000 48.000 33.000 39.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 165.000 58.000 48.000 33.000 39.000
Resultat før skatt -1.387.000 -1.895.000 1.007.000 3.276.000 155.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.387.000 -1.895.000 1.007.000 3.276.000 155.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 33.248.000 21.485.000 7.377.000 7.488.000 3.394.000
Sum eiendeler 33.248.000 21.485.000 7.377.000 7.488.000 3.394.000
Sum opptjent egenkapital 3.845.000 5.232.000 7.127.000 6.119.000 2.843.000
Sum egenkapital 4.095.000 5.482.000 7.377.000 6.369.000 3.093.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29.154.000 16.003.000 1.000 1.119.000 301.000
Sum gjeld og egenkapital 33.249.000 21.485.000 7.378.000 7.488.000 3.394.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.463.000 16.000.000 2.208.000 5.110.000 542.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 22.463.000 16.000.000 2.208.000 5.110.000 542.000
Varekostnad -23.804.000 -17.885.000 -1.026.000 -1.843.000 -400.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -210.000 -69.000 -223.000 -24.000 -25.000
Driftskostnader -24.014.000 -17.954.000 -1.249.000 -1.867.000 -425.000
Driftsresultat -1.551.000 -1.953.000 959.000 3.243.000 117.000
Finansinntekter 165.000 58.000 48.000 33.000 39.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 165.000 58.000 48.000 33.000 39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.387.000 -1.895.000 1.007.000 3.276.000 155.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 40.000 1.833.000 5.140.000 532.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 33.248.000 21.445.000 5.544.000 2.348.000 2.862.000
Sum omløpsmidler 33.248.000 21.485.000 7.377.000 7.488.000 3.394.000
Sum eiendeler 33.248.000 21.485.000 7.377.000 7.488.000 3.394.000
Sum opptjent egenkapital 3.845.000 5.232.000 7.127.000 6.119.000 2.843.000
Sum egenkapital 4.095.000 5.482.000 7.377.000 6.369.000 3.093.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 14.655.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 543.000 1.348.000 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.611.000 0 0 1.119.000 301.000
Sum kortsiktig gjeld 29.154.000 16.003.000 1.000 1.119.000 301.000
Sum gjeld og egenkapital 33.249.000 21.485.000 7.378.000 7.488.000 3.394.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.094.000 5.482.000 7.376.000 6.369.000 3.093.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 7 6.7 11.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 7 6.7 11.3
Soliditet 12.3 25.5 1 85.1 91.1
Resultatgrad -6.9 -12.2 43.4 63.5 21.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 7.1 2.9 0 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet -4.2 -8.8 13.6 43.8 4.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex