Barnekreftforeningen
Juridisk navn:  Barnekreftforeningen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02099
Postboks 78, Sentrum Øvre Vollgate 11 Fax: 22866711
0101 Oslo 158 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985550999
Aksjekapital: 699.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 9/26/1982
Foretakstype: FLI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.8%
Resultat  
  
-43.82%
Egenkapital  
  
28.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 47.629.000 49.510.000 15.661.000 15.562.000 12.502.000
Resultat: 12.026.000 21.407.000 2.372.000 -463.000 3.260.000
Egenkapital: 54.509.000 42.483.000 21.077.000 18.705.000 19.168.000
Regnskap for  Barnekreftforeningen
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 47.629.000 49.510.000 15.661.000 15.562.000 12.502.000
Driftskostnader -35.603.000 -28.103.000 -13.289.000 -16.025.000 -9.242.000
Driftsresultat 12.026.000 21.407.000 2.372.000 -463.000 3.260.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 12.026.000 21.407.000 2.372.000 -463.000 3.260.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.026.000 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.623.000 10.660.000 10.402.000 10.444.000 10.439.000
Sum omløpsmidler 46.365.000 33.288.000 15.412.000 15.309.000 11.266.000
Sum eiendeler 56.988.000 43.948.000 25.814.000 25.753.000 21.705.000
Sum opptjent egenkapital 54.509.000 42.483.000 21.076.000 18.705.000 19.167.000
Sum egenkapital 54.509.000 42.483.000 21.077.000 18.705.000 19.168.000
Sum langsiktig gjeld 366.000 366.000 366.000 366.000 366.000
Sum kortsiktig gjeld 2.113.000 1.098.000 4.371.000 6.682.000 2.172.000
Sum gjeld og egenkapital 56.988.000 43.947.000 25.813.000 25.753.000 21.705.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.005.000 3.873.000 4.645.000 4.712.000 4.823.000
Andre inntekter 41.625.000 45.636.000 11.016.000 10.849.000 7.678.000
Driftsinntekter 47.629.000 49.510.000 15.661.000 15.562.000 12.502.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.603.000 -28.103.000 -13.289.000 -16.025.000 -9.242.000
Driftskostnader -35.603.000 -28.103.000 -13.289.000 -16.025.000 -9.242.000
Driftsresultat 12.026.000 21.407.000 2.372.000 -463.000 3.260.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.026.000 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 60.000
Fast eiendom 10.323.000 10.323.000 10.323.000 10.323.000 10.285.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 37.000 79.000 121.000 94.000
Sum varige driftsmidler 10.323.000 10.359.000 10.402.000 10.444.000 10.380.000
Sum finansielle anleggsmidler 300.000 300.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.623.000 10.660.000 10.402.000 10.444.000 10.439.000
Varebeholdning 483.000 843.000 1.317.000 530.000 197.000
Kundefordringer 3.015.000 608.000 1.080.000 1.425.000 1.369.000
Andre fordringer 1.967.000 1.021.000 724.000 659.000 3.427.000
Sum investeringer 181.000 178.000 174.000 2.245.000 2.382.000
Kasse, bank 40.718.000 30.638.000 12.116.000 10.450.000 3.891.000
Sum omløpsmidler 46.365.000 33.288.000 15.412.000 15.309.000 11.266.000
Sum eiendeler 56.988.000 43.948.000 25.814.000 25.753.000 21.705.000
Sum opptjent egenkapital 54.509.000 42.483.000 21.076.000 18.705.000 19.167.000
Sum egenkapital 54.509.000 42.483.000 21.077.000 18.705.000 19.168.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 366.000 366.000 366.000 366.000 366.000
Leverandørgjeld 869.000 144.000 3.084.000 440.000 453.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 216.000 198.000 256.000 151.000 149.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.028.000 756.000 1.031.000 6.090.000 1.570.000
Sum kortsiktig gjeld 2.113.000 1.098.000 4.371.000 6.682.000 2.172.000
Sum gjeld og egenkapital 56.988.000 43.947.000 25.813.000 25.753.000 21.705.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.252.000 32.190.000 11.041.000 8.627.000 9.094.000
Likviditetsgrad 1 21.9 30.3 3.5 2.3 5.2
Likviditetsgrad 2 21.7 29.5 3.2 2.3 5.1
Soliditet 95.6 96.7 81.6 72.6 88.3
Resultatgrad 25.2 43.2 15.1 -3.0 26.1
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0 0 0.2 0.4 0.1
Total kapitalrentabilitet 21.1 48.7 9.2 -1.8 15.0
Signatur
09.12.2015
LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex