Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Barnefilmfestivalen AS
Juridisk navn:  Barnefilmfestivalen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38104200
Postboks 356 Vestre Strandgate 9 Fax: 38104201
4663 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 992228601
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/11/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
40.71%
Resultat  
  
100.19%
Egenkapital  
  
-34.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.574.000 2.540.000 2.892.000 2.671.000 2.638.000
Resultat: 1.000 -520.000 -780.000 -692.000 -652.000
Egenkapital: 714.000 1.087.000 372.000 272.000 100.000
Regnskap for  Barnefilmfestivalen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.574.000 2.540.000 2.892.000 2.671.000 2.638.000
Driftskostnader -3.609.000 -3.079.000 -3.695.000 -3.377.000 -3.305.000
Driftsresultat -36.000 -539.000 -802.000 -706.000 -667.000
Finansinntekter 37.000 19.000 23.000 15.000 17.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 37.000 19.000 23.000 15.000 16.000
Resultat før skatt 1.000 -520.000 -780.000 -692.000 -652.000
Skattekostnad -374.000 109.000 180.000 164.000 172.000
Årsresultat -372.000 -411.000 -600.000 -527.000 -479.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.000 394.000 285.000 240.000 219.000
Sum omløpsmidler 2.988.000 2.355.000 1.595.000 1.254.000 995.000
Sum eiendeler 3.027.000 2.749.000 1.880.000 1.494.000 1.214.000
Sum opptjent egenkapital 614.000 987.000 272.000 172.000 0
Sum egenkapital 714.000 1.087.000 372.000 272.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 1.590.000 1.379.000 1.178.000 958.000 777.000
Sum kortsiktig gjeld 723.000 284.000 330.000 263.000 337.000
Sum gjeld og egenkapital 3.027.000 2.750.000 1.880.000 1.493.000 1.214.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.574.000 627.000 659.000 530.000 2.181.000
Andre inntekter 0 1.913.000 2.233.000 2.142.000 457.000
Driftsinntekter 3.574.000 2.540.000 2.892.000 2.671.000 2.638.000
Varekostnad -602.000 -546.000 -766.000 -682.000 -765.000
Lønninger -1.839.000 -1.632.000 -1.952.000 -1.742.000 -1.557.000
Avskrivning -33.000 -28.000 0 -9.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.135.000 -873.000 -977.000 -944.000 -973.000
Driftskostnader -3.609.000 -3.079.000 -3.695.000 -3.377.000 -3.305.000
Driftsresultat -36.000 -539.000 -802.000 -706.000 -667.000
Finansinntekter 37.000 19.000 23.000 15.000 17.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 37.000 19.000 23.000 15.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -372.000 -411.000 -600.000 -527.000 -479.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 322.000 285.000 240.000 210.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 39.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 72.000 0 0 9.000
Sum varige driftsmidler 39.000 72.000 0 0 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 39.000 394.000 285.000 240.000 219.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 101.000 26.000 200.000 178.000 9.000
Andre fordringer 101.000 11.000 11.000 0 675.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.786.000 1.121.000 550.000 241.000 311.000
Sum omløpsmidler 2.988.000 2.355.000 1.595.000 1.254.000 995.000
Sum eiendeler 3.027.000 2.749.000 1.880.000 1.494.000 1.214.000
Sum opptjent egenkapital 614.000 987.000 272.000 172.000 0
Sum egenkapital 714.000 1.087.000 372.000 272.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.590.000 1.379.000 1.178.000 958.000 777.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.590.000 1.379.000 1.178.000 958.000 777.000
Leverandørgjeld 176.000 49.000 68.000 35.000 54.000
Betalbar skatt 52.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 122.000 102.000 125.000 105.000 99.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 373.000 132.000 138.000 123.000 185.000
Sum kortsiktig gjeld 723.000 284.000 330.000 263.000 337.000
Sum gjeld og egenkapital 3.027.000 2.750.000 1.880.000 1.493.000 1.214.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.265.000 2.071.000 1.265.000 991.000 658.000
Likviditetsgrad 1 4.1 8.3 4.8 4.8 3.0
Likviditetsgrad 2 4.1 8.3 4.8 4.8 3.0
Soliditet 23.6 39.5 19.8 18.2 8.2
Resultatgrad -21.2 -27.7 -26.4 -25.3
Rentedekningsgrad -650.0
Gjeldsgrad 3.2 1.5 4.1 4.5 11.1
Total kapitalrentabilitet 0 -18.9 -41.4 -46.3 -53.5
Signatur
20.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex