Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Barco Fredrikstad As
Juridisk navn:  Barco Fredrikstad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69304550
Habornveien 53 Habornveien 53 Fax: 69304580
1630 Gamle Fredrikstad 1630 Gamle Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 983521908
Aksjekapital: 4.212.218 NOK
Antall ansatte: 133
Etableringsdato: 7/3/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
28.84%
Resultat  
  
1508.45%
Egenkapital  
  
65.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 560.340.000 434.898.000 334.796.000 337.417.000 338.833.000
Resultat: 75.420.000 4.689.000 -73.327.000 -41.577.000 33.704.000
Egenkapital: 173.260.000 104.578.000 105.409.000 161.569.000 193.980.000
Regnskap for  Barco Fredrikstad As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 560.340.000 434.898.000 334.796.000 337.417.000 338.833.000
Driftskostnader -479.229.000 -423.693.000 -401.509.000 -369.536.000 -297.542.000
Driftsresultat 81.111.000 11.205.000 -66.713.000 -32.120.000 41.291.000
Finansinntekter 7.290.000 14.487.000 16.330.000 11.697.000 14.913.000
Finanskostnader -12.981.000 -21.003.000 -22.944.000 -21.154.000 -22.500.000
Finans -5.691.000 -6.516.000 -6.614.000 -9.457.000 -7.587.000
Resultat før skatt 75.420.000 4.689.000 -73.327.000 -41.577.000 33.704.000
Skattekostnad -21.410.000 -5.652.000 17.168.000 9.151.000 -9.133.000
Årsresultat 54.010.000 -963.000 -56.159.000 -32.426.000 24.571.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 76.244.000 173.985.000 119.742.000 132.415.000 164.008.000
Sum omløpsmidler 164.049.000 194.878.000 148.346.000 188.464.000 224.758.000
Sum eiendeler 240.293.000 368.863.000 268.088.000 320.879.000 388.766.000
Sum opptjent egenkapital 75.615.000 6.933.000 7.764.000 63.923.000 96.335.000
Sum egenkapital 173.260.000 104.578.000 105.409.000 161.569.000 193.980.000
Sum langsiktig gjeld 0 193.476.000 95.303.000 89.405.000 132.950.000
Sum kortsiktig gjeld 67.034.000 70.809.000 67.376.000 69.906.000 61.836.000
Sum gjeld og egenkapital 240.294.000 368.863.000 268.088.000 320.879.000 388.766.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 485.980.000 434.898.000 334.796.000 337.417.000 338.833.000
Andre inntekter 74.360.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 560.340.000 434.898.000 334.796.000 337.417.000 338.833.000
Varekostnad -308.242.000 -268.813.000 -217.009.000 -188.865.000 -178.212.000
Lønninger -110.947.000 -98.504.000 -93.295.000 -89.737.000 -71.444.000
Avskrivning -20.443.000 -17.896.000 -30.565.000 -42.364.000 -26.119.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -39.597.000 -38.480.000 -60.640.000 -48.570.000 -21.767.000
Driftskostnader -479.229.000 -423.693.000 -401.509.000 -369.536.000 -297.542.000
Driftsresultat 81.111.000 11.205.000 -66.713.000 -32.120.000 41.291.000
Finansinntekter 7.290.000 14.487.000 16.330.000 11.697.000 14.913.000
Finanskostnader -12.981.000 -21.003.000 -22.944.000 -21.154.000 -22.500.000
Finans -5.691.000 -6.516.000 -6.614.000 -9.457.000 -7.587.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 54.010.000 -963.000 -56.159.000 -32.426.000 24.571.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.846.000 35.615.000 41.251.000 47.431.000 74.171.000
Fast eiendom 58.348.000 60.400.000 68.975.000 73.425.000 77.875.000
Maskiner anlegg 1.540.000 3.001.000 3.800.000 2.713.000 1.190.000
Driftsløsøre 3.510.000 3.972.000 4.220.000 3.351.000 3.939.000
Sum varige driftsmidler 63.398.000 67.373.000 76.995.000 79.489.000 83.004.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 70.997.000 1.496.000 5.496.000 6.833.000
Sum anleggsmidler 76.244.000 173.985.000 119.742.000 132.415.000 164.008.000
Varebeholdning 79.534.000 95.892.000 66.538.000 55.738.000 67.888.000
Kundefordringer 32.942.000 44.863.000 50.806.000 58.589.000 61.650.000
Andre fordringer 5.622.000 8.556.000 20.568.000 12.391.000 7.683.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 45.951.000 45.567.000 10.434.000 61.746.000 87.537.000
Sum omløpsmidler 164.049.000 194.878.000 148.346.000 188.464.000 224.758.000
Sum eiendeler 240.293.000 368.863.000 268.088.000 320.879.000 388.766.000
Sum opptjent egenkapital 75.615.000 6.933.000 7.764.000 63.923.000 96.335.000
Sum egenkapital 173.260.000 104.578.000 105.409.000 161.569.000 193.980.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 193.476.000 95.303.000 89.405.000 132.950.000
Leverandørgjeld 30.699.000 41.868.000 42.418.000 41.327.000 21.236.000
Betalbar skatt 156.000 0 0 1.000 2.700.000
Skyldig offentlige avgifter 7.233.000 7.090.000 7.375.000 7.442.000 7.186.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.946.000 21.851.000 17.583.000 21.135.000 30.714.000
Sum kortsiktig gjeld 67.034.000 70.809.000 67.376.000 69.906.000 61.836.000
Sum gjeld og egenkapital 240.294.000 368.863.000 268.088.000 320.879.000 388.766.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 97.015.000 124.069.000 80.970.000 118.558.000 162.922.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.8 2.2 2.7 3.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.2 1.9 2.6
Soliditet 72.1 28.4 39.3 50.4 49.9
Resultatgrad 14.5 2.6 -19.9 -9.5 12.2
Rentedekningsgrad 6.2 0.5 -2.9 -1.0 2.5
Gjeldsgrad 0.4 2.5 1.5 1.0 1.0
Total kapitalrentabilitet 36.8 7 -18.8 -6.4 14.5
Signatur
07.11.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.06.2018
PROKURA HVER FOR SEG
PEDERSEN FALCH MARTHE
PROKURA HVER FOR SEG
GJERLØW THOR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex