Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bama Gruppen AS
Juridisk navn:  Bama Gruppen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22880500
Postboks 263 Alnabru Nedre Kalbakkvei 40 Fax: 22880501
0614 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914224314
Aksjekapital: 909.000 NOK
Antall ansatte: 504
Etableringsdato: 12/21/1914
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.25%
Resultat  
  
1.82%
Egenkapital  
  
3.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.620.148.000 8.598.506.000 8.604.946.000 8.293.181.000 7.650.959.000
Resultat: 261.215.000 256.539.000 252.988.000 283.713.000 256.575.000
Egenkapital: 855.753.000 826.965.000 825.205.000 820.672.000 833.831.000
Regnskap for  Bama Gruppen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.620.148.000 8.598.506.000 8.604.946.000 8.293.181.000 7.650.959.000
Driftskostnader -8.622.944.000 -8.624.170.000 -8.656.085.000 -8.317.317.000 -7.670.165.000
Driftsresultat -2.796.000 -25.664.000 -51.140.000 -24.136.000 -19.205.000
Finansinntekter 268.830.000 283.716.000 306.370.000 314.158.000 286.356.000
Finanskostnader -4.819.000 -1.513.000 -2.241.000 -6.309.000 -10.576.000
Finans 264.011.000 282.203.000 304.129.000 307.849.000 275.780.000
Resultat før skatt 261.215.000 256.539.000 252.988.000 283.713.000 256.575.000
Skattekostnad -22.212.000 -14.780.000 1.545.000 -5.381.000 3.286.000
Årsresultat 239.003.000 241.759.000 254.534.000 278.332.000 259.861.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.179.372.000 1.244.037.000 1.238.648.000 1.323.819.000 1.358.231.000
Sum omløpsmidler 1.428.915.000 1.447.628.000 1.271.218.000 1.289.544.000 1.074.263.000
Sum eiendeler 2.608.287.000 2.691.665.000 2.509.866.000 2.613.363.000 2.432.494.000
Sum opptjent egenkapital 498.594.000 469.806.000 468.047.000 463.513.000 476.673.000
Sum egenkapital 855.753.000 826.965.000 825.205.000 820.672.000 833.831.000
Sum langsiktig gjeld 101.030.000 130.715.000 154.480.000 196.869.000 179.083.000
Sum kortsiktig gjeld 1.651.504.000 1.733.985.000 1.530.180.000 1.595.823.000 1.419.580.000
Sum gjeld og egenkapital 2.608.287.000 2.691.665.000 2.509.866.000 2.613.364.000 2.432.495.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.494.547.000 8.476.312.000 8.479.952.000 8.174.666.000 7.538.729.000
Andre inntekter 125.601.000 122.194.000 124.994.000 118.515.000 112.230.000
Driftsinntekter 8.620.148.000 8.598.506.000 8.604.946.000 8.293.181.000 7.650.959.000
Varekostnad -8.034.000.000 -8.090.456.000 -8.035.096.000 -7.707.966.000 -7.042.432.000
Lønninger -479.514.000 -441.520.000 -418.527.000 -438.228.000 -375.525.000
Avskrivning -43.486.000 -42.594.000 -36.978.000 -37.592.000 -37.973.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -70.000.000
Andre driftskostnader -65.944.000 -49.600.000 -165.484.000 -133.531.000 -144.235.000
Driftskostnader -8.622.944.000 -8.624.170.000 -8.656.085.000 -8.317.317.000 -7.670.165.000
Driftsresultat -2.796.000 -25.664.000 -51.140.000 -24.136.000 -19.205.000
Finansinntekter 268.830.000 283.716.000 306.370.000 314.158.000 286.356.000
Finanskostnader -4.819.000 -1.513.000 -2.241.000 -6.309.000 -10.576.000
Finans 264.011.000 282.203.000 304.129.000 307.849.000 275.780.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -212.000.000 -240.000.000 -250.000.000 -275.000.000 -205.000.000
Årsresultat 239.003.000 241.759.000 254.534.000 278.332.000 259.861.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 154.859.000 172.065.000 173.733.000
Sum Immatrielle midler 196.875.000 237.137.000 262.009.000 275.215.000 261.556.000
Fast eiendom 57.347.000 61.038.000 53.066.000 8.543.000 6.698.000
Maskiner anlegg 53.389.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 63.892.000 69.559.000 73.656.000 77.614.000
Sum varige driftsmidler 110.736.000 124.930.000 122.625.000 82.199.000 84.312.000
Sum finansielle anleggsmidler 871.761.000 881.970.000 854.014.000 966.405.000 1.012.362.000
Sum anleggsmidler 1.179.372.000 1.244.037.000 1.238.648.000 1.323.819.000 1.358.231.000
Varebeholdning 42.929.000 37.489.000 38.346.000 51.958.000 38.727.000
Kundefordringer 745.119.000 766.119.000 707.483.000 656.977.000 716.165.000
Andre fordringer 358.958.000 343.004.000 318.372.000 322.922.000 281.495.000
Sum investeringer 0 0 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 281.909.000 301.016.000 207.016.000 257.687.000 37.876.000
Sum omløpsmidler 1.428.915.000 1.447.628.000 1.271.218.000 1.289.544.000 1.074.263.000
Sum eiendeler 2.608.287.000 2.691.665.000 2.509.866.000 2.613.363.000 2.432.494.000
Sum opptjent egenkapital 498.594.000 469.806.000 468.047.000 463.513.000 476.673.000
Sum egenkapital 855.753.000 826.965.000 825.205.000 820.672.000 833.831.000
Sum avsetninger til forpliktelser 101.030.000 130.715.000 154.480.000 166.581.000 148.795.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 69.793.000
Sum langsiktig gjeld 101.030.000 130.715.000 154.480.000 196.869.000 179.083.000
Leverandørgjeld 667.076.000 770.858.000 690.608.000 805.162.000 478.297.000
Betalbar skatt 0 0 652.000 14.912.000 10.587.000
Skyldig offentlige avgifter 163.439.000 167.170.000 32.035.000 28.769.000 27.258.000
Utbytte -212.000.000 -240.000.000 -250.000.000 -275.000.000 -205.000.000
Annen kortsiktig gjeld 608.989.000 555.957.000 806.885.000 746.980.000 833.645.000
Sum kortsiktig gjeld 1.651.504.000 1.733.985.000 1.530.180.000 1.595.823.000 1.419.580.000
Sum gjeld og egenkapital 2.608.287.000 2.691.665.000 2.509.866.000 2.613.364.000 2.432.495.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -222.589.000 -286.357.000 -258.962.000 -306.279.000 -345.317.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Soliditet 32.8 30.7 32.9 31.4 34.3
Resultatgrad -0.3 -0.6 -0.3 -0.3
Rentedekningsgrad -0.6 -22.8 46.0 25.3
Gjeldsgrad 2 2.3 2 2.2 1.9
Total kapitalrentabilitet 10.2 9.6 10.2 11.1 11.0
Signatur
04.02.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP ELLER TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
04.02.2020
PROKURA HVER FOR SEG
GJERDE JARLE
PROKURA HVER FOR SEG
FLAEN STEIN RUNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex