Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bama Dagligvare Larvik As
Juridisk navn:  Bama Dagligvare Larvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33305555
Hegdalveien 87 Hegdalveien 87 Fax: 33305588
3261 Larvik 3261 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 920978177
Aksjekapital: 7.453.712 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 12/27/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.58%
Resultat  
  
-2.03%
Egenkapital  
  
7.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 861.846.000 866.833.000 865.740.000 836.384.000 761.253.000
Resultat: 47.896.000 48.887.000 46.340.000 37.884.000 18.567.000
Egenkapital: 15.222.000 14.220.000 14.218.000 14.217.000 7.756.000
Regnskap for  Bama Dagligvare Larvik As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 861.846.000 866.833.000 865.740.000 836.384.000 761.253.000
Driftskostnader -814.507.000 -818.334.000 -819.790.000 -798.950.000 -742.881.000
Driftsresultat 47.340.000 48.499.000 45.951.000 37.433.000 18.373.000
Finansinntekter 563.000 401.000 402.000 452.000 207.000
Finanskostnader -7.000 -13.000 -12.000 -1.000 -13.000
Finans 556.000 388.000 390.000 451.000 194.000
Resultat før skatt 47.896.000 48.887.000 46.340.000 37.884.000 18.567.000
Skattekostnad -10.545.000 -11.235.000 -11.104.000 -9.493.000 -5.004.000
Årsresultat 37.352.000 37.652.000 35.236.000 28.390.000 13.562.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.903.000 8.503.000 9.726.000 10.528.000 8.781.000
Sum omløpsmidler 144.302.000 139.187.000 140.395.000 128.629.000 85.596.000
Sum eiendeler 152.205.000 147.690.000 150.121.000 139.157.000 94.377.000
Sum opptjent egenkapital 7.755.000 6.753.000 6.751.000 6.750.000 5.266.000
Sum egenkapital 15.222.000 14.220.000 14.218.000 14.217.000 7.756.000
Sum langsiktig gjeld 1.333.000 1.422.000 1.455.000 1.457.000 373.000
Sum kortsiktig gjeld 135.650.000 132.047.000 134.448.000 123.483.000 86.247.000
Sum gjeld og egenkapital 152.205.000 147.689.000 150.121.000 139.157.000 94.376.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 861.831.000 866.833.000 862.014.000 832.780.000 759.228.000
Andre inntekter 15.000 0 3.726.000 3.604.000 2.025.000
Driftsinntekter 861.846.000 866.833.000 865.740.000 836.384.000 761.253.000
Varekostnad -757.509.000 -760.822.000 -758.987.000 -737.114.000 -707.501.000
Lønninger -23.578.000 -24.633.000 -25.342.000 -23.945.000 -13.566.000
Avskrivning -1.572.000 -1.630.000 -1.618.000 -1.629.000 -1.516.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -31.848.000 -31.249.000 -33.843.000 -36.262.000 -20.298.000
Driftskostnader -814.507.000 -818.334.000 -819.790.000 -798.950.000 -742.881.000
Driftsresultat 47.340.000 48.499.000 45.951.000 37.433.000 18.373.000
Finansinntekter 563.000 401.000 402.000 452.000 207.000
Finanskostnader -7.000 -13.000 -12.000 -1.000 -13.000
Finans 556.000 388.000 390.000 451.000 194.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -36.350.000 -37.650.000 -35.235.000 -28.390.000 -15.550.000
Årsresultat 37.352.000 37.652.000 35.236.000 28.390.000 13.562.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 665.000 1.136.000 1.700.000 1.769.000 2.006.000
Driftsløsøre 3.468.000 3.867.000 4.781.000 5.713.000 6.464.000
Sum varige driftsmidler 4.132.000 5.003.000 6.481.000 7.482.000 8.471.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.771.000 3.500.000 3.245.000 3.046.000 310.000
Sum anleggsmidler 7.903.000 8.503.000 9.726.000 10.528.000 8.781.000
Varebeholdning 10.608.000 10.127.000 8.828.000 9.031.000 6.952.000
Kundefordringer 63.587.000 74.428.000 56.899.000 47.493.000 44.992.000
Andre fordringer 6.613.000 2.647.000 8.039.000 16.805.000 15.022.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 63.495.000 51.985.000 66.629.000 55.299.000 18.631.000
Sum omløpsmidler 144.302.000 139.187.000 140.395.000 128.629.000 85.596.000
Sum eiendeler 152.205.000 147.690.000 150.121.000 139.157.000 94.377.000
Sum opptjent egenkapital 7.755.000 6.753.000 6.751.000 6.750.000 5.266.000
Sum egenkapital 15.222.000 14.220.000 14.218.000 14.217.000 7.756.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.333.000 1.422.000 1.455.000 1.457.000 373.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.333.000 1.422.000 1.455.000 1.457.000 373.000
Leverandørgjeld 81.497.000 71.317.000 76.266.000 72.766.000 61.123.000
Betalbar skatt 10.558.000 11.287.000 11.061.000 9.252.000 4.953.000
Skyldig offentlige avgifter 2.337.000 2.931.000 2.588.000 1.907.000 923.000
Utbytte -36.350.000 -37.650.000 -35.235.000 -28.390.000 -15.550.000
Annen kortsiktig gjeld 4.907.000 8.863.000 9.299.000 11.168.000 3.698.000
Sum kortsiktig gjeld 135.650.000 132.047.000 134.448.000 123.483.000 86.247.000
Sum gjeld og egenkapital 152.205.000 147.689.000 150.121.000 139.157.000 94.376.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.652.000 7.140.000 5.947.000 5.146.000 -651.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1 1.0
Soliditet 1 9.6 9.5 10.2 8.2
Resultatgrad 5.5 5.6 5.3 4.5 2.4
Rentedekningsgrad 6762.9 3730.7 3829.3 3 1429.2
Gjeldsgrad 9 9.4 9.6 8.8 11.2
Total kapitalrentabilitet 31.5 33.1 30.9 27.2 19.7
Signatur
21.04.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex