Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Balestrand Rekneskapskontor Atle J Dale Aut Rekneskapsførar
Juridisk navn:  Balestrand Rekneskapskontor Atle J Dale Aut Rekneskapsførar
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57692153
Dale 2 Dale 2 Fax: 57691204
6899 Balestrand 6899 Balestrand
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 968306316
Aksjekapital: 67 NOK
Etableringsdato: 3/12/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
13.7%
Resultat  
  
89.81%
Egenkapital  
  
39.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2009 2008 2007 2006 2005
Omsetning: 1.079.000 949.000 829.000 866.000 773.000
Resultat: 410.000 216.000 179.000 314.000 241.000
Egenkapital: 1.264.000 903.000 896.000 927.000 833.000
Regnskap for  Balestrand Rekneskapskontor Atle J Dale Aut Rekneskapsførar
Resultat 2009 2008 2007 2006 2005
Driftsinntekter 1.079.000 949.000 829.000 866.000 773.000
Driftskostnader -664.000 -729.000 -646.000 -551.000 -531.000
Driftsresultat 415.000 220.000 182.000 315.000 241.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -5.000 -5.000 -4.000 -2.000 0
Finans -5.000 -5.000 -3.000 -2.000 0
Resultat før skatt 410.000 216.000 179.000 314.000 241.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 410.000 216.000 179.000 314.000 241.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 636.000 647.000 668.000 675.000 700.000
Sum omløpsmidler 759.000 430.000 405.000 382.000 233.000
Sum eiendeler 1.395.000 1.077.000 1.073.000 1.057.000 933.000
Sum opptjent egenkapital 1.264.000 903.000 896.000
Sum egenkapital 1.264.000 903.000 896.000 927.000 833.000
Sum langsiktig gjeld 0 56.000 45.000 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 131.000 118.000 132.000 131.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 1.395.000 1.077.000 1.073.000 1.058.000 934.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 842.000 876.000 777.000
Andre inntekter 237.000 73.000 52.000
Driftsinntekter 1.079.000 949.000 829.000 866.000 773.000
Varekostnad -25.000 -25.000 -29.000 -10.000 -18.000
Lønninger -360.000 -387.000 -320.000 -274.000 -249.000
Avskrivning -12.000 -20.000 -8.000 -25.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -267.000 -297.000 -289.000 -242.000 -239.000
Driftskostnader -664.000 -729.000 -646.000 -551.000 -531.000
Driftsresultat 415.000 220.000 182.000 315.000 241.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -5.000 -5.000 -4.000 -2.000 0
Finans -5.000 -5.000 -3.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 410.000 216.000 179.000 314.000 241.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 594.000 594.000 601.000 605.000 612.000
Maskiner anlegg 42.000 54.000 67.000 71.000 88.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 636.000 647.000 668.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 636.000 647.000 668.000 675.000 700.000
Varebeholdning 4.000 5.000 11.000 11.000 8.000
Kundefordringer 382.000 368.000 338.000 295.000 215.000
Andre fordringer 53.000 54.000 52.000 7.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 321.000 4.000 4.000 69.000 10.000
Sum omløpsmidler 759.000 430.000 405.000 382.000 233.000
Sum eiendeler 1.395.000 1.077.000 1.073.000 1.057.000 933.000
Sum opptjent egenkapital 1.264.000 903.000 896.000
Sum egenkapital 1.264.000 903.000 896.000 927.000 833.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 56.000 45.000 0 3.000
Leverandørgjeld 10.000 5.000 38.000 33.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 90.000 65.000 47.000 62.000 65.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 47.000 46.000 36.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 131.000 118.000 132.000 131.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 1.395.000 1.077.000 1.073.000 1.058.000 934.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 628.000 312.000 273.000 251.000 135.000
Likviditetsgrad 1 5.8 3.6 3.1 2.9 2.4
Likviditetsgrad 2 5.8 3.7 3.0 2.9 2.3
Soliditet 90.6 83.8 83.5 87.6 89.2
Resultatgrad 38.5 23.2 22.0 36.4 31.2
Rentedekningsgrad 83.0 44.0 45.8 157.5
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 29.7 20.4 17.1 29.8 25.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2007
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex