Bakst & Brygghuset As
Juridisk navn:  Bakst & Brygghuset As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90704917
Liamyrane 6 Liamyrane 6 Fax:
5132 Nyborg 5132 Nyborg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 917488630
Aksjekapital: 604.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 7/6/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Regnskapsfører: Siri Lise Hjellvik Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
111.79%
Resultat  
  
2006.9%
Egenkapital  
  
302.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2017 2016 2015
Omsetning: 9.755.000 4.606.000 913.000 913.000
Resultat: 611.000 29.000 -330.000 -330.000
Egenkapital: 1.176.000 292.000 263.000 263.000
Regnskap for  Bakst & Brygghuset As
Resultat 2019 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.755.000 4.606.000 913.000 913.000
Driftskostnader -9.138.000 -4.577.000 -1.234.000 -1.234.000
Driftsresultat 617.000 30.000 -321.000 -321.000
Finansinntekter 3.000 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -1.000 -9.000 -9.000
Finans -5.000 -1.000 -9.000 -9.000
Resultat før skatt 611.000 29.000 -330.000 -330.000
Skattekostnad -138.000 0 0 0
Årsresultat 474.000 29.000 -330.000 -330.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.114.000 1.112.000 1.242.000 1.242.000
Sum omløpsmidler 2.310.000 869.000 365.000 365.000
Sum eiendeler 3.424.000 1.981.000 1.607.000 1.607.000
Sum opptjent egenkapital 572.000 -301.000 -330.000 -330.000
Sum egenkapital 1.176.000 292.000 263.000 263.000
Sum langsiktig gjeld 862.000 1.038.000 1.104.000 1.104.000
Sum kortsiktig gjeld 1.386.000 651.000 240.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 3.424.000 1.981.000 1.607.000 1.607.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.755.000 4.606.000 913.000 913.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.755.000 4.606.000 913.000 913.000
Varekostnad -3.063.000 -1.606.000 -388.000 -388.000
Lønninger -4.089.000 -1.815.000 -340.000 -340.000
Avskrivning -274.000 -194.000 -46.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.712.000 -962.000 -460.000 -460.000
Driftskostnader -9.138.000 -4.577.000 -1.234.000 -1.234.000
Driftsresultat 617.000 30.000 -321.000 -321.000
Finansinntekter 3.000 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -1.000 -9.000 -9.000
Finans -5.000 -1.000 -9.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 474.000 29.000 -330.000 -330.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 473.000 610.000 678.000 678.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 641.000 502.000 564.000 564.000
Sum varige driftsmidler 1.114.000 1.112.000 1.242.000 1.242.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.114.000 1.112.000 1.242.000 1.242.000
Varebeholdning 193.000 67.000 59.000 59.000
Kundefordringer 483.000 195.000 32.000 32.000
Andre fordringer 89.000 0 7.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.545.000 606.000 267.000 267.000
Sum omløpsmidler 2.310.000 869.000 365.000 365.000
Sum eiendeler 3.424.000 1.981.000 1.607.000 1.607.000
Sum opptjent egenkapital 572.000 -301.000 -330.000 -330.000
Sum egenkapital 1.176.000 292.000 263.000 263.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 862.000 1.038.000 1.104.000 1.104.000
Leverandørgjeld 459.000 220.000 128.000 128.000
Betalbar skatt 145.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 397.000 240.000 73.000 73.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 385.000 191.000 39.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 1.386.000 651.000 240.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 3.424.000 1.981.000 1.607.000 1.607.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 924.000 218.000 125.000 125.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2 1.3 1.3
Soliditet 34.3 14.7 16.4 16.4
Resultatgrad 6.3 0.7 -35.2 -35.2
Rentedekningsgrad 77.1 3 -35.7 -35.7
Gjeldsgrad 1.9 5.8 5.1 5.1
Total kapitalrentabilitet 18.1 1.5 -20.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex