Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bakke Bruk AS
Juridisk navn:  Bakke Bruk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33064880
C/O Harald Gjersøe Gamleveien 5 C/O Harald Gjersøe Gamleveien 5 Fax: 33064881
3174 Revetal 3174 Revetal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 932159805
Aksjekapital: 32.200 NOK
Etableringsdato: 5/13/1982
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.5%
Resultat  
  
-78.79%
Egenkapital  
  
-35.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 115.000 123.000 114.000 77.000 89.000
Resultat: 21.000 99.000 69.000 92.000 181.000
Egenkapital: 899.000 1.389.000 4.438.000 4.382.000 4.310.000
Regnskap for  Bakke Bruk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 115.000 123.000 114.000 77.000 89.000
Driftskostnader -117.000 -80.000 -119.000 -78.000 -67.000
Driftsresultat -2.000 42.000 -5.000 -1.000 21.000
Finansinntekter 24.000 57.000 74.000 95.000 168.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 -8.000
Finans 24.000 57.000 74.000 93.000 160.000
Resultat før skatt 21.000 99.000 69.000 92.000 181.000
Skattekostnad -5.000 -20.000 -14.000 -20.000 -29.000
Årsresultat 17.000 79.000 55.000 72.000 153.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 857.000 1.216.000 1.624.000 2.035.000 2.447.000
Sum omløpsmidler 157.000 283.000 2.902.000 2.444.000 2.682.000
Sum eiendeler 1.014.000 1.499.000 4.526.000 4.479.000 5.129.000
Sum opptjent egenkapital 867.000 1.356.000 3.438.000 3.382.000 3.310.000
Sum egenkapital 899.000 1.389.000 4.438.000 4.382.000 4.310.000
Sum langsiktig gjeld 56.000 57.000 65.000 71.000 776.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 54.000 23.000 26.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 1.014.000 1.499.000 4.526.000 4.479.000 5.128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 115.000 123.000 114.000 77.000 89.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 115.000 123.000 114.000 77.000 89.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -16.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -101.000 -79.000 -118.000 -77.000 -66.000
Driftskostnader -117.000 -80.000 -119.000 -78.000 -67.000
Driftsresultat -2.000 42.000 -5.000 -1.000 21.000
Finansinntekter 24.000 57.000 74.000 95.000 168.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 -8.000
Finans 24.000 57.000 74.000 93.000 160.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 79.000 55.000 72.000 153.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 346.000 347.000 348.000 349.000 350.000
Maskiner anlegg 59.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 405.000 347.000 348.000 349.000 350.000
Sum finansielle anleggsmidler 452.000 869.000 1.276.000 1.686.000 2.097.000
Sum anleggsmidler 857.000 1.216.000 1.624.000 2.035.000 2.447.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 25.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 132.000 283.000 2.902.000 2.444.000 2.682.000
Sum omløpsmidler 157.000 283.000 2.902.000 2.444.000 2.682.000
Sum eiendeler 1.014.000 1.499.000 4.526.000 4.479.000 5.129.000
Sum opptjent egenkapital 867.000 1.356.000 3.438.000 3.382.000 3.310.000
Sum egenkapital 899.000 1.389.000 4.438.000 4.382.000 4.310.000
Sum avsetninger til forpliktelser 56.000 57.000 65.000 71.000 75.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 56.000 57.000 65.000 71.000 776.000
Leverandørgjeld 44.000 0 2.000 1.000 0
Betalbar skatt 6.000 29.000 20.000 24.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 0 3.000 0 0 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 22.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59.000 54.000 23.000 26.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 1.014.000 1.499.000 4.526.000 4.479.000 5.128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 98.000 229.000 2.879.000 2.418.000 2.640.000
Likviditetsgrad 1 2.7 5.2 126.2 9 63.9
Likviditetsgrad 2 2.7 5.2 126.2 9 63.9
Soliditet 88.7 92.6 98.1 97.8 84.0
Resultatgrad -1.7 34.1 -4.4 -1.3 23.6
Rentedekningsgrad -0.5 23.6
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0 0.2
Total kapitalrentabilitet 2.2 6.6 1.5 2.1 3.7
Signatur
16.04.2020
SELSKAPET FORPLIKTES VED UNDERSKRIFT AV STYRETS FORMANN
ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.04.2020
PROKURA HVER FOR SEG
GJERSØE HARALD OLAV
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex