Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bakgården Bar AS
Juridisk navn:  Bakgården Bar AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38024218
Postboks 77 Tollbodgaten 5 Fax: 38021271
4662 Kristiansand S 4611 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 966747404
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 5/27/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Irevisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.7%
Resultat  
  
263.57%
Egenkapital  
  
-49.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.391.000 14.699.000 14.799.000 14.804.000 16.302.000
Resultat: 229.000 -140.000 637.000 -573.000 1.569.000
Egenkapital: 189.000 374.000 520.000 675.000 842.000
Regnskap for  Bakgården Bar AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.391.000 14.699.000 14.799.000 14.804.000 16.302.000
Driftskostnader -12.162.000 -14.839.000 -14.160.000 -15.376.000 -14.735.000
Driftsresultat 228.000 -139.000 638.000 -571.000 1.568.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 1.000 5.000
Finanskostnader 0 -2.000 -3.000 -3.000 -4.000
Finans 1.000 0 -1.000 -2.000 1.000
Resultat før skatt 229.000 -140.000 637.000 -573.000 1.569.000
Skattekostnad -70.000 24.000 -179.000 102.000 -444.000
Årsresultat 159.000 -116.000 458.000 -471.000 1.125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 536.000 788.000 980.000 1.200.000 1.248.000
Sum omløpsmidler 2.675.000 3.366.000 3.351.000 2.932.000 4.589.000
Sum eiendeler 3.211.000 4.154.000 4.331.000 4.132.000 5.837.000
Sum opptjent egenkapital -131.000 -131.000 16.000 171.000 642.000
Sum egenkapital 189.000 374.000 520.000 675.000 842.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.022.000 3.781.000 3.810.000 3.456.000 4.996.000
Sum gjeld og egenkapital 3.210.000 4.154.000 4.330.000 4.131.000 5.838.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.391.000 14.699.000 14.799.000 14.804.000 16.302.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.391.000 14.699.000 14.799.000 14.804.000 16.302.000
Varekostnad -3.373.000 -4.177.000 -3.959.000 -4.261.000 -4.231.000
Lønninger -4.783.000 -5.675.000 -5.091.000 -5.502.000 -5.556.000
Avskrivning -323.000 -382.000 -383.000 -390.000 -452.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.683.000 -4.605.000 -4.727.000 -5.223.000 -4.496.000
Driftskostnader -12.162.000 -14.839.000 -14.160.000 -15.376.000 -14.735.000
Driftsresultat 228.000 -139.000 638.000 -571.000 1.568.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 1.000 5.000
Finanskostnader 0 -2.000 -3.000 -3.000 -4.000
Finans 1.000 0 -1.000 -2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -31.000 0 0 0 -1.124.000
Årsresultat 159.000 -116.000 458.000 -471.000 1.125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 107.000 89.000 65.000 50.000 49.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 427.000 698.000 913.000 1.148.000 1.197.000
Sum varige driftsmidler 427.000 698.000 913.000 1.148.000 1.197.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 536.000 788.000 980.000 1.200.000 1.248.000
Varebeholdning 496.000 555.000 600.000 470.000 615.000
Kundefordringer 109.000 444.000 201.000 259.000 257.000
Andre fordringer 488.000 475.000 432.000 111.000 255.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.582.000 1.892.000 2.118.000 1.617.000 3.462.000
Sum omløpsmidler 2.675.000 3.366.000 3.351.000 2.932.000 4.589.000
Sum eiendeler 3.211.000 4.154.000 4.331.000 4.132.000 5.837.000
Sum opptjent egenkapital -131.000 -131.000 16.000 171.000 642.000
Sum egenkapital 189.000 374.000 520.000 675.000 842.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.633.000 2.044.000 2.240.000 2.035.000 1.747.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 306.000 625.000 435.000 292.000 499.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 458.000
Skyldig offentlige avgifter 548.000 562.000 525.000 607.000 561.000
Utbytte -31.000 0 0 0 -1.124.000
Annen kortsiktig gjeld 504.000 550.000 611.000 522.000 608.000
Sum kortsiktig gjeld 3.022.000 3.781.000 3.810.000 3.456.000 4.996.000
Sum gjeld og egenkapital 3.210.000 4.154.000 4.330.000 4.131.000 5.838.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -347.000 -415.000 -459.000 -524.000 -407.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8
Soliditet 5.9 9 1 16.3 14.4
Resultatgrad 1.8 -0.9 4.3 -3.9 9.6
Rentedekningsgrad -69.5 212.7 -190.3 393.3
Gjeldsgrad 1 10.1 7.3 5.1 5.9
Total kapitalrentabilitet 7.1 -3.3 14.8 -13.8 26.9
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex