Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Baker Glad AS
Juridisk navn:  Baker Glad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 15 Fax:
5547 Utsira 5547 Utsira
Fylke: Kommune:
Rogaland Utsira
Org.nr: 995880245
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/30/2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
566.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 -6.000 -7.000 -6.000 -10.000
Egenkapital: 100.000 15.000 21.000 27.000 33.000
Regnskap for  Baker Glad AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -6.000 -7.000 -5.000 -10.000
Driftsresultat 0 -6.000 -7.000 -5.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 -6.000 -7.000 -6.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 1.000 0 3.000
Årsresultat 0 -6.000 -6.000 -6.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 25.000 25.000 24.000 25.000
Sum omløpsmidler 100.000 14.000 27.000 27.000 32.000
Sum eiendeler 100.000 39.000 52.000 51.000 57.000
Sum opptjent egenkapital 0 -85.000 -79.000 -73.000 -67.000
Sum egenkapital 100.000 15.000 21.000 27.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 24.000 31.000 24.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 100.000 39.000 52.000 51.000 57.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -6.000 -7.000 -5.000 -10.000
Driftskostnader 0 -6.000 -7.000 -5.000 -10.000
Driftsresultat 0 -6.000 -7.000 -5.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -6.000 -6.000 -6.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 25.000 25.000 24.000 25.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 25.000 25.000 24.000 25.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 100.000 0 0 0 0
Kasse, bank 0 14.000 27.000 27.000 32.000
Sum omløpsmidler 100.000 14.000 27.000 27.000 32.000
Sum eiendeler 100.000 39.000 52.000 51.000 57.000
Sum opptjent egenkapital 0 -85.000 -79.000 -73.000 -67.000
Sum egenkapital 100.000 15.000 21.000 27.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 7.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 24.000 24.000 24.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 0 24.000 31.000 24.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 100.000 39.000 52.000 51.000 57.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 100.000 -10.000 -4.000 3.000 8.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.9 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 0 0.6 0.9 1.2 1.4
Soliditet 1 38.5 40.4 52.9 57.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 1.6 1.5 0.9 0.7
Total kapitalrentabilitet 0 -15.4 -13.5 -9.8 -17.5
Signatur
30.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
30.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex