Baker Brun AS
Juridisk navn:  Baker Brun AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55349600
Damsgårdsveien 109A Damsgårdsveien 109A Fax: 55349601
5058 Bergen 5058 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 932812835
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 217
Etableringsdato: 8/18/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.81%
Resultat  
  
20.38%
Egenkapital  
  
12.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 104.425.000 103.586.000 100.540.000 95.217.000 96.186.000
Resultat: 3.349.000 2.782.000 5.110.000 1.785.000 189.000
Egenkapital: 2.894.000 2.580.000 2.354.000 2.058.000 1.644.000
Regnskap for  Baker Brun AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 104.425.000 103.586.000 100.540.000 95.217.000 96.186.000
Driftskostnader -100.878.000 -100.707.000 -95.325.000 -93.225.000 -95.776.000
Driftsresultat 3.546.000 2.879.000 5.215.000 1.992.000 411.000
Finansinntekter 180.000 132.000 115.000 6.000 12.000
Finanskostnader -378.000 -229.000 -219.000 -213.000 -234.000
Finans -198.000 -97.000 -104.000 -207.000 -222.000
Resultat før skatt 3.349.000 2.782.000 5.110.000 1.785.000 189.000
Skattekostnad -785.000 -699.000 -1.314.000 -621.000 -49.000
Årsresultat 2.564.000 2.082.000 3.796.000 1.164.000 140.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.307.000 13.911.000 13.716.000 14.446.000 13.923.000
Sum omløpsmidler 18.803.000 19.201.000 11.496.000 6.678.000 3.815.000
Sum eiendeler 35.110.000 33.112.000 25.212.000 21.124.000 17.738.000
Sum opptjent egenkapital 2.294.000 1.980.000 1.754.000 1.458.000 1.044.000
Sum egenkapital 2.894.000 2.580.000 2.354.000 2.058.000 1.644.000
Sum langsiktig gjeld 5.469.000 7.237.000 4.084.000 5.540.000 3.027.000
Sum kortsiktig gjeld 26.747.000 23.295.000 18.774.000 13.527.000 13.067.000
Sum gjeld og egenkapital 35.110.000 33.112.000 25.212.000 21.125.000 17.738.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 104.342.000 103.545.000 100.446.000 95.075.000 95.300.000
Andre inntekter 84.000 40.000 94.000 142.000 886.000
Driftsinntekter 104.425.000 103.586.000 100.540.000 95.217.000 96.186.000
Varekostnad -35.972.000 -36.269.000 -35.364.000 -34.526.000 -34.112.000
Lønninger -41.639.000 -41.352.000 -38.118.000 -31.635.000 -32.170.000
Avskrivning -3.858.000 -4.082.000 -3.367.000 -3.177.000 -3.822.000
Nedskrivning 0 0 0 -424.000 -177.000
Andre driftskostnader -19.409.000 -19.004.000 -18.476.000 -23.463.000 -25.495.000
Driftskostnader -100.878.000 -100.707.000 -95.325.000 -93.225.000 -95.776.000
Driftsresultat 3.546.000 2.879.000 5.215.000 1.992.000 411.000
Finansinntekter 180.000 132.000 115.000 6.000 12.000
Finanskostnader -378.000 -229.000 -219.000 -213.000 -234.000
Finans -198.000 -97.000 -104.000 -207.000 -222.000
Konsernbidrag -2.249.000 -1.856.000 -3.500.000 -750.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.564.000 2.082.000 3.796.000 1.164.000 140.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 47.000 95.000 142.000 189.000
Sum Immatrielle midler 152.000 313.000 473.000 1.835.000 2.503.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.152.000 13.596.000 13.240.000 12.608.000 11.417.000
Sum varige driftsmidler 16.152.000 13.596.000 13.240.000 12.608.000 11.417.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 16.307.000 13.911.000 13.716.000 14.446.000 13.923.000
Varebeholdning 799.000 741.000 681.000 571.000 593.000
Kundefordringer 256.000 401.000 320.000 134.000 216.000
Andre fordringer 1.909.000 1.605.000 1.566.000 1.068.000 1.079.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.749.000 16.386.000 8.902.000 4.879.000 1.779.000
Sum omløpsmidler 18.803.000 19.201.000 11.496.000 6.678.000 3.815.000
Sum eiendeler 35.110.000 33.112.000 25.212.000 21.124.000 17.738.000
Sum opptjent egenkapital 2.294.000 1.980.000 1.754.000 1.458.000 1.044.000
Sum egenkapital 2.894.000 2.580.000 2.354.000 2.058.000 1.644.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 27.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.469.000 7.237.000 4.084.000 5.540.000 3.027.000
Leverandørgjeld 2.780.000 2.741.000 2.707.000 2.545.000 2.591.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.797.000 3.635.000 3.516.000 2.778.000 3.026.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.171.000 16.919.000 12.551.000 8.203.000 7.450.000
Sum kortsiktig gjeld 26.747.000 23.295.000 18.774.000 13.527.000 13.067.000
Sum gjeld og egenkapital 35.110.000 33.112.000 25.212.000 21.125.000 17.738.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.944.000 -4.094.000 -7.278.000 -6.849.000 -9.252.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.6 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.6 0.5 0.3
Soliditet 8.2 7.8 9.3 9.7 9.3
Resultatgrad 3.4 2.8 5.2 2.1 0.4
Rentedekningsgrad 9.4 12.6 23.8 9.4 1.8
Gjeldsgrad 11.1 11.8 9.7 9.3 9.8
Total kapitalrentabilitet 10.6 9.1 21.1 9.5 2.4
Signatur
04.04.2017
DAGLIG LEDER, STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
04.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex