Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bakarvågen 22 As
Juridisk navn:  Bakarvågen 22 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56151200
Kokstaddalen 30 Kokstaddalen 30 Fax: 56151201
5257 Kokstad 5257 Kokstad
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 964284113
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 3/16/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.97%
Resultat  
  
-102.68%
Egenkapital  
  
21.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.513.000 1.662.000 947.000 300.000 717.000
Resultat: -10.000 373.000 277.000 -387.000 14.000
Egenkapital: 2.952.000 2.425.000 1.511.000 917.000 1.252.000
Regnskap for  Bakarvågen 22 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.513.000 1.662.000 947.000 300.000 717.000
Driftskostnader -1.088.000 -887.000 -417.000 -467.000 -423.000
Driftsresultat 424.000 775.000 530.000 -167.000 294.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -434.000 -402.000 -253.000 -220.000 -281.000
Finans -434.000 -402.000 -253.000 -220.000 -280.000
Resultat før skatt -10.000 373.000 277.000 -387.000 14.000
Skattekostnad 19.000 -73.000 -19.000 51.000 -4.000
Årsresultat 9.000 299.000 258.000 -336.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.901.000 15.953.000 10.954.000 6.078.000 6.335.000
Sum omløpsmidler 805.000 964.000 1.930.000 69.000 437.000
Sum eiendeler 16.706.000 16.917.000 12.884.000 6.147.000 6.772.000
Sum opptjent egenkapital 2.138.000 1.611.000 1.311.000 717.000 1.052.000
Sum egenkapital 2.952.000 2.425.000 1.511.000 917.000 1.252.000
Sum langsiktig gjeld 12.682.000 13.465.000 10.341.000 4.943.000 5.216.000
Sum kortsiktig gjeld 1.072.000 1.027.000 1.031.000 288.000 304.000
Sum gjeld og egenkapital 16.706.000 16.917.000 12.883.000 6.148.000 6.772.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.000 73.000 0 300.000 717.000
Andre inntekter 1.501.000 1.589.000 947.000 0 0
Driftsinntekter 1.513.000 1.662.000 947.000 300.000 717.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -580.000 -511.000 -268.000 -257.000 -257.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -508.000 -376.000 -149.000 -210.000 -166.000
Driftskostnader -1.088.000 -887.000 -417.000 -467.000 -423.000
Driftsresultat 424.000 775.000 530.000 -167.000 294.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -434.000 -402.000 -253.000 -220.000 -281.000
Finans -434.000 -402.000 -253.000 -220.000 -280.000
Konsernbidrag 518.000 614.000 336.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 299.000 258.000 -336.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.630.000 12.487.000 10.954.000 6.078.000 6.335.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.271.000 3.466.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.901.000 15.953.000 10.954.000 6.078.000 6.335.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.901.000 15.953.000 10.954.000 6.078.000 6.335.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 119.000 8.000 99.000 0 98.000
Andre fordringer 666.000 828.000 1.687.000 35.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 127.000 144.000 34.000 301.000
Sum omløpsmidler 805.000 964.000 1.930.000 69.000 437.000
Sum eiendeler 16.706.000 16.917.000 12.884.000 6.147.000 6.772.000
Sum opptjent egenkapital 2.138.000 1.611.000 1.311.000 717.000 1.052.000
Sum egenkapital 2.952.000 2.425.000 1.511.000 917.000 1.252.000
Sum avsetninger til forpliktelser 519.000 393.000 125.000 0 51.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.682.000 13.465.000 10.341.000 4.943.000 5.216.000
Leverandørgjeld 911.000 904.000 1.011.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 162.000 112.000 0 0 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 11.000 20.000 287.000 287.000
Sum kortsiktig gjeld 1.072.000 1.027.000 1.031.000 288.000 304.000
Sum gjeld og egenkapital 16.706.000 16.917.000 12.883.000 6.148.000 6.772.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -267.000 -63.000 899.000 -219.000 133.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1.9 0.2 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1.9 0.3 1.5
Soliditet 17.7 14.3 11.7 14.9 18.5
Resultatgrad 2 46.6 5 -55.7 41.0
Rentedekningsgrad 1 1.9 2.1 -0.8 1.0
Gjeldsgrad 4.7 6 7.5 5.7 4.4
Total kapitalrentabilitet 2.5 4.6 4.1 -2.7 4.4
Signatur
13.05.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
13.05.2016
PROKURA HVER FOR SEG
DYRDAL VIGDIS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex