Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
B Tarberg AS
Juridisk navn:  B Tarberg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70085084
Sandvikvegen 174 Sandvikvegen 174 Fax: 70085264
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 944082026
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 1/15/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.63%
Resultat  
  
-49.62%
Egenkapital  
  
5.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.498.000 22.183.000 16.120.000 12.559.000 13.099.000
Resultat: 734.000 1.457.000 1.432.000 2.484.000 1.783.000
Egenkapital: 10.533.000 9.947.000 9.275.000 8.680.000 7.327.000
Regnskap for  B Tarberg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.498.000 22.183.000 16.120.000 12.559.000 13.099.000
Driftskostnader -15.787.000 -20.728.000 -14.714.000 -10.073.000 -11.312.000
Driftsresultat 710.000 1.455.000 1.405.000 2.486.000 1.787.000
Finansinntekter 37.000 39.000 33.000 19.000 26.000
Finanskostnader -14.000 -37.000 -6.000 -21.000 -30.000
Finans 23.000 2.000 27.000 -2.000 -4.000
Resultat før skatt 734.000 1.457.000 1.432.000 2.484.000 1.783.000
Skattekostnad -147.000 -319.000 -338.000 -630.000 -482.000
Årsresultat 586.000 1.138.000 1.094.000 1.853.000 1.302.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.082.000 7.342.000 8.280.000 6.544.000 7.074.000
Sum omløpsmidler 7.660.000 6.024.000 5.441.000 5.321.000 4.898.000
Sum eiendeler 13.742.000 13.366.000 13.721.000 11.865.000 11.972.000
Sum opptjent egenkapital 10.433.000 9.847.000 9.175.000 8.580.000 7.227.000
Sum egenkapital 10.533.000 9.947.000 9.275.000 8.680.000 7.327.000
Sum langsiktig gjeld 468.000 707.000 485.000 622.000 1.023.000
Sum kortsiktig gjeld 2.741.000 2.712.000 3.960.000 2.562.000 3.622.000
Sum gjeld og egenkapital 13.742.000 13.366.000 13.720.000 11.864.000 11.972.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.486.000 22.088.000 16.102.000 12.442.000 13.015.000
Andre inntekter 12.000 95.000 18.000 116.000 84.000
Driftsinntekter 16.498.000 22.183.000 16.120.000 12.559.000 13.099.000
Varekostnad -3.278.000 -8.382.000 -4.289.000 -2.224.000 -3.258.000
Lønninger -5.781.000 -5.531.000 -4.784.000 -3.214.000 -3.339.000
Avskrivning -1.585.000 -1.789.000 -1.633.000 -1.499.000 -1.484.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.143.000 -5.026.000 -4.008.000 -3.136.000 -3.231.000
Driftskostnader -15.787.000 -20.728.000 -14.714.000 -10.073.000 -11.312.000
Driftsresultat 710.000 1.455.000 1.405.000 2.486.000 1.787.000
Finansinntekter 37.000 39.000 33.000 19.000 26.000
Finanskostnader -14.000 -37.000 -6.000 -21.000 -30.000
Finans 23.000 2.000 27.000 -2.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -466.000 -500.000 -500.000 -1.300.000
Årsresultat 586.000 1.138.000 1.094.000 1.853.000 1.302.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.969.000 6.263.000 7.315.000 6.402.000 6.978.000
Sum varige driftsmidler 4.969.000 6.263.000 7.315.000 6.402.000 6.978.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.113.000 1.079.000 964.000 141.000 96.000
Sum anleggsmidler 6.082.000 7.342.000 8.280.000 6.544.000 7.074.000
Varebeholdning 1.586.000 777.000 170.000 104.000 127.000
Kundefordringer 2.275.000 2.641.000 707.000 1.912.000 1.897.000
Andre fordringer 746.000 723.000 375.000 312.000 460.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.054.000 1.883.000 4.189.000 2.993.000 2.415.000
Sum omløpsmidler 7.660.000 6.024.000 5.441.000 5.321.000 4.898.000
Sum eiendeler 13.742.000 13.366.000 13.721.000 11.865.000 11.972.000
Sum opptjent egenkapital 10.433.000 9.847.000 9.175.000 8.580.000 7.227.000
Sum egenkapital 10.533.000 9.947.000 9.275.000 8.680.000 7.327.000
Sum avsetninger til forpliktelser 468.000 707.000 485.000 512.000 619.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 468.000 707.000 485.000 622.000 1.023.000
Leverandørgjeld 1.087.000 789.000 1.892.000 507.000 1.176.000
Betalbar skatt 386.000 97.000 364.000 738.000 524.000
Skyldig offentlige avgifter 482.000 603.000 681.000 461.000 226.000
Utbytte 0 -466.000 -500.000 -500.000 -1.300.000
Annen kortsiktig gjeld 786.000 1.222.000 523.000 356.000 395.000
Sum kortsiktig gjeld 2.741.000 2.712.000 3.960.000 2.562.000 3.622.000
Sum gjeld og egenkapital 13.742.000 13.366.000 13.720.000 11.864.000 11.972.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.919.000 3.312.000 1.481.000 2.759.000 1.276.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.2 1.4 2.1 1.4
Likviditetsgrad 2 2.2 1.9 1.3 2.1 1.4
Soliditet 76.6 74.4 67.6 73.2 61.2
Resultatgrad 4.3 6.6 8.7 19.8 13.6
Rentedekningsgrad 50.7 39.3 234.2 119.3 60.4
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.5 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 5.4 11.2 10.5 21.1 15.1
Signatur
07.06.2006
STYREFORMANNEN ÅLEINE, ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
HAR SELSKAPET SIN SIGNATUR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex